Узагальнені результати опитування

 


Результати опитування ОС Доктор філософії

Академічна доброчесність

Відкритість і прозорість

Контрольні заходи

Навчання за ОП

Підтримка здобувачів освіти

Протидія корупції

Студентоцентризм і академічна свобода

Участь здобувачів освіти у системі якості

Формування м`яких навичок


 
Joomla Plugins