«ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ»
Рік заснування наукової школи – 1991
Наукову школу затверджено рішенням вченої ради від 29 грудня 2016 року, протокол № 7.
Дані про керівника наукової школи – лауреат премії «Вчений року 1998», лауреат премії «Жінка року 1997», доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Міщик Людмила Іванівна.
Зміст та результати наукових досліджень у визначеному напрямі.
Результати роботи школи були представлені і отримали схвалення на Всеукраїнських та міжнародних конференціях:
- Перша Міжнародна соціально-педагогічна конференція «Місія соціального педагога у церкві і сучасне суспільство» (Львів, 19-20 жовтня 2008 р.);
- Круглий стіл «Інноваційні технології з підготовки соціальних педагогів на сучасному етапі розвитку України» (Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка, 9-10 березня 2009 р.);
- ІV Міжнародна соціально-педагогічна конференція (29-30 вересня 2009 р.);
- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців у галузі соціально-педагогічної діяльності» (м. Ніжин, 11-13 лютого 2010 р.);
- Міжнародна науково-практична конференція (м. Івано-Франківськ, 10-12 жовтня 2013 р.);
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи» (м. Дрогобич, 8 квітня 2013 р.);
- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми інклюзивного включення в Європейський освітній простір» (м. Глухів, 18-19 вересня 2014 р.);
- Международная научно-практическая конференция «Реализация современных педагогических технологий в системе образования» (г. Архангельск, 14 марта 2014 г.);
- Міжнародна науково-практична конференція «Соціально-педагогічна парадигма виховання: сутність та шляхи реалізації» (Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя, м. Ніжин, 25-26 вересня 2014 р.);
- Міжнародний науково-практичний семінар «Європейський досвід освіти і соціальної інклюзії дітей/людей із синдромом Дауна та аутизму» (м. Глухів, 5-7 травня 2015 р.);
- Всеукраїнський інтернет-семінар з міжнародною участю «Основи відновлювального правосуддя в роботі з колишніми ув’язненими: канадський досвід роботи (м. Глухів, 14 жовтня 2015 р.);
- Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної роботи» (м. Глухів, 22-23 жовтня 2015 р.);
- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології та педагогіки» (м. Харків, 13-14 листопада 2015 р.);
- Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (м. Суми, 3 грудня 2014 р.);
- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (м. Суми, 3 грудня 2015 р.);
- Всеукраїнська наукова конференція «Шості Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів,   25 листопада 2015 р.);
- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Соціальні проблеми сучасної молоді: український та світовий досвід вирішення» (м. Глухів, 12-13 травня 2016 р.);
- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Теорія і практика використання технологій соціальної терапії у роботі з дітьми з особливими потребами» (м. Глухів, 19-20 вересня 2016 р.);
- International scientific-practical conference actual questions and problems of development of social sciences (Kielce, Poland, June, 28-30 2016.);
- ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (м. Суми, 8 грудня 2016 р.);
- Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю «Проблеми і перспективи розвитку інклюзії: вітчизняний та закордонний досвід» (м. Глухів, 19 вересня 2017 р.);
- ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми практичної психології» (м. Глухів, 9-10 листопада 2017 р.);
- Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Медико-соціальні проблеми в теорії і практиці соціальної роботи» (м. Глухів 25-26 жовтня 2018 р.);
- Всеукраїнський науково-практичний інтернет-семінар з міжнародною участю «Соціальна робота в освіті: досвід та перспективи» (м. Глухів   26 квітня 2018 р.)
Наукові видання (монографії, наукові збірники, наукові статті, в тому числі у Scopus, Web of science).
Монографії:
 1. Категорія «супроводу» як соціально-педагогічна умова роботи з обдарованими студентами / Л.І. Міщик, О.М. Зайцева, П.Г. Біліченко, Т.М. Тюльпа та ін.; за заг. ред. Л. І. Міщик. Глухів, 2013. 222 с.
 2. Міщик Л. І. Соціально-педагогічна діяльність в умовах трансформації суспільства: теоретичні та прикладні проблеми : монографія / С.П.Архипова, Т.М. Десятов, І.І.Курлик, Л.І.Міщик, Г.Я. Майборода та ін.; за заг. ред. С.П.Архипової. Черкаси, 2014. 234 с.
 3. Інклюзивна освіта: здобутки, проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. Л. І. Міщик, Г. Д. Шейко, А. С. Смик. Суми, 2018. 141 с.
 4. Підготовка соціального працівника до медико-соціальної роботи: стратегії і досвід / за заг. ред. проф. Л. І. Міщик. Суми, 2019. 235 с.
Наукові збірники:
 1. Актуальні проблеми соціального включення в Європейський освітній простір : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Глухів, 18-19 вересня 2014 року / Міністерство освіти і науки України, Глухівський НПУ ім. О.Довженка [та ін.] / [укл. Л.І. Міщик, Л.В. Сапсаєнко, Г.С. Халімоненко]; за заг. ред. Л.І. Міщик. Глухів, 2015. 116 с.
 2. Студентські наукові обрії : зб. наукових праць студентів факультету педагогіки і психології. Вип. І / за заг. ред. Л.І. Міщик, Л.Є. Цюкало, Т.М. Тюльпа, Т.М. Корнієнко, С.П. Панченко, Г.С. Халімоненко. Глухів, 2015. 239 с.
 3. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної роботи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Глухів, 22-23 жовтня 2015 року / Міністерство освіти і науки України, Глухівський НПУ ім. О.Довженка [та ін.] / [укл. Л.І. Міщик, Т.М. Тюльпа, Т.М. Корнієнко, В.Б. Харламенко, С.П. Панченко, Г.С. Халімоненко] ; заг. ред. Л.І. Міщик. Глухів, 2015. 182 с.
 4. Студентські наукові обрії : зб. наукових праць студентів факультету педагогіки і психології. Вип. ІІ / за заг. ред. Л.І. Міщик, Л.Є. Цюкало, Т.М. Тюльпа, Т.М. Корнієнко, О.П. Демченко, В.І. Синіговець, Ю.В. Седляр, О.В. Наконечна, С.П. Панченко. Глухів, 2016. 355 с.
 5. Соціальні проблеми сучасної молоді: український та світовий досвід вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (12-13 травня 2016 року, м. Глухів) / [укл. Л.І. Міщик, Т.М. Тюльпа, Т.М. Корнієнко, В.Б. Харламенко, С.П. Панченко, А.С. Смик] ; за заг. ред. Л.І. Міщик; Міністерство освіти і науки України, Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2016. 324 с.
 6. Студентські наукові обрії : зб. наукових праць студентів факультету педагогіки і психології. Вип. ІІІ / за заг. ред. Л.І. Міщик, Л.Є. Цюкало, Т.М. Тюльпа, Т.М. Корнієнко, О.П. Демченко, В.І. Синіговець, Ю.В. Седляр, О.В. Наконечна, С.П. Панченко. Глухів, 2017.
 7. Міщик Л.І., Тюльпа Т.М., Корнієнко Т. М., Панченко С. П., Смик А. С. Медико-соціальні проблеми в теорії і практиці соціальної роботи: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Глухів, 25-26 жовтня 2018 року. Глухів, 2018. 57 с. ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.
 8. Студентські наукові обрії : зб. наукових праць студентів факультету педагогіки і психології. Вип. V / за заг. ред. Л.І. Міщик, Л.Є. Цюкало, Т.М. Тюльпа, Т.М. Корнієнко, В.І. Синіговець, Ю.В. Седляр, С.П. Панченко. Глухів, 2018. 126 с.
Наукові статті, в тому числі у Scopus:
 1. Міщик Л.І. Особливості організації дозвілля дітей та молоді в соціально-педагогічній діяльності на селі / The children and youth features of leisure in social and educational activity in the rural areas. // French Journal of Science and Education, Paris, 2014. № 2. С. 273-277.
 2. Тюльпа Т.М. Соціальне виховання студентської молоді як соціально-педагогічна проблема // French Journal of Science and Education, Paris, 2014, № 2. С.499-503.
Навчальні видання (підручники та посібники):
 1. Перші кроки соціального педагога на шляху до професії: вступ до спеціальності : навчальний посібник / автори-укладачі Л.І. Міщик, О.П. Демченко; за заг. ред. Л.І.Міщик. Вінниця, 2013. 338 с.
 2. Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка» : навчальний посібник / автори укладачі Л.І.Міщик, О.П. Демченко; за заг. ред. Л.І.Міщик. Київ, 2013. 328 с.
 3. Загальна педагогіка (навчально-методичний електронний посібник для студенів заочної форми навчання). Глухів, 2015. 106 с.
 4. Волонтерський рух в Україні : теорія і практика : навчально-методичний посібник / [автори-упорядн. : Т.М. Тюльпа, С.І. Ніколаєнко, О.В. Наконечна, К.Г. Єгорова ; за заг. ред. Л.І. Міщик]. Глухів, 2016. 104 с.
 5. Основи соціалізації особистості : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.М. Тюльпа. Глухів, 2016. 164 с.
 6. Міщик Л.І., Тюльпа Т.М., Панченко С.П., Наконечна О. В., Вєтрова О.Д., Єгорова К. Г., Пилипчук В. М. Понятійно-термінологічний словник : для підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери – 2-ге вид. доп. та перероб. Глухів, 2017. 351 с.
 7. Методичні рекомендації до наскрізної програми практики здобувачів вищої освіти спеціальності 231 Соціальна робота / Панченко С.П., Тюльпа Т.М., Корнієнко Т.М., Єгорова К.Г., Носова І.Є., Ніколаєнко С.І., Термоса І.О.; за заг. ред. Л.І. Міщик. Глухів, 2018. 106 с. ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ.
 8. Наконечна О. В. Арт-терапія в професійній діяльності соціального педагога: методичні рекомендації до спецкурсу «Основи арт-терапії в соціально-педагогічній діяльності». Глухів, 2015. 80 с.
Публічне визнання досягнень представників школи (премії, перемоги у конкурсах, гранти, медалі, дипломи, інші нагороди, публікації у рейтингових журналах, членство у комітетах наукових конференцій міжнародного рівня та редакційних колегіях наукових журналів і збірників тощо:
Міщик Л.І. підготувала 3 докторів і 25 кандидатів педагогічних наук.
Член Міжнародної співпраці соціальних педагогів, соціальних робітників (Швеція, 1992).
Очолювала міжнародну організацію «Педагоги за мир та взаєморозуміння». У 2000 р. Відзначена міжнародним журі премією ЮНЕСКО «За виховання в дусі миру» та за особистий значний внесок у справу навчання та виховання молодого покоління. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти України (1998 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.), знаками «Відмінник освіти України» (1995 р.) та «Василь Сухомлинський» (2006 р.). Лауреат премій «Ділова жінка року» в номінації «Наука» (Запоріжжя, 1997 р.), «Зоряний шлях-98» у номінації «Науковець року» (Запоріжжя, 1998 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (м. Київ, 2017 р.).
Ініціатор налагодження зв’язків та підписання угоди про академічну співпрацю Глухівського НПУ ім. Олександра Довженка з Університетом прикладних наук Циттау-Герліц (Німеччина) в 2013 р. 
Залучення до наукової діяльності за напрямом школи студентів, аспірантів, докторантів:
 1. Докторант кафедр соціальної педагогіки і соціальної роботи Тюльпа Т.М. – тема докторської дисертації: «Система формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці» (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти).
 2. Науковий гурток «Інклюзивна освіта: реалії і сьогодення» (керівник д.пед. наук, проф., Міщик Л.І.).
Зміст роботи:
1.Організація дослідницької діяльності студентів проблемної групи.
2.Написання курсових робіт.
3.Виступи на міжнародних та всеукраїнських студентських наукових конференціях.
4.Написання наукових публікації за результатами досліджень проблемної групи.
5.Доповіді на семінарах різного рівня. 
Участь представників школи у діяльності спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських, докторських дисертацій:
Міщик Л.І. – Член спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01у Глухівському НПУ ім. О.Довженка (з 22.12.2016 р.).

Опонування дисертаційних робіт за цим науковим напрямом.

Прізвище, ім’я, по-батькові автора

Назва

Адресні дані

(дата і місце захисту)

Опонент

1

Чернишенко Олена Ігорівна

Організаційно-методичні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціокультурної  діяльності зі старшокласниками.

Спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка

17 жовтня 2013. Спеціалізована вчена рада К 26.053.09 НПУ ім. М.П.Драгоманова

Міщик Л.І.

2

Ларіонова  Наталія Борисівна

Формування професійної  готовності майбутніх соціальних педагогів у процесі начальних практик. Спеціальність 13.00.05 – соціальна педагогіка

20 листопада 2013 р.

 Спеціалізована вчена рада  К12.112.01 Донбаський державний педагогічний університет

Міщик Л.І.

3

Рассказова Ольга Ігорівна

«Теорія і практика розвитку соціальності школярів

в умовах інклюзивної освіти»

23 квітня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Державному закладі «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Міщик Людмила Іванівна

4

Алтухов Вадим Анатолійович

«Проблеми естетичного виховання дітей у сім’ї в історії вітчизняної педагогіки (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)»

28 жовтня 2014 на засіданні вченої ради К 64.053.06 у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди

Тюльпа Тетяна Миколаївна

5

Терновець Олеся Миколаївна*

«Професійна діяльність соціального педагога загальноосвітньої школи з профілактики соціального сирітства»

24 грудня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 12.112.01 у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет»

Міщик Людмила Іванівна

6

Петришин Людмила Йосипівна

(доктор)

«Теоретико-методичні основи формування креативності майбутніх соціальних педагогів

22 травня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Міщик Людмила Іванівна

7

Децюк Тетяна Миколаївна

Формування професійної компетентності майбутніх соціальних працівників у позааудиторній роботі в умовах вищого навчального закладу

2 липня 2015 року на засідання спеціалізованої вченої ради К. 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Міщик Людмила Іванівна

8

Ковтун Анна Володимирівна

Розвиток музичної освіти майбутніх  педагогічних кадрів в Україні (друга половина ХХ століття)

17 жовтня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.053.04 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Тюльпа Т.М.

9.

Васильченко Олена Іванівна

«Соціально-педагогічні умови формування гендерної культури студентів університету»

14 січня  2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.09 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601

Міщик Л.І.