Упродовж 05 квітня на кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій проходив захист педагогічної практики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та фахової передвищої освіти здобувачами освіти спеціальності 015.17 «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)» групи 6 М-Пр (К). Захист проводився в дистанційному режимі за допомогою сервісу Zoom.
Модератор конференції, старший викладач кафедри професійної освіти та комп`ютерних технологій І.В. Маринченко, яка керувала всім процесом її проходження.
На зв'язок вийшли всі студенти вказаної групи, групові керівники, методисти Васенок Т.М., Маринченко І.В, Зінченко А.В., консультант з психології Рябко Ю.В. та завідувач практиками Бондаренко А.П.
Майбутні фахівці показали високий рівень навчально-методичної підготовки до виконання професійної діяльності викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в ході освітнього процесу, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактики.
Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що магістри отримали цінний професійний досвід та показали достатній рівень фахової підготовки.