На факультеті технологічної і професійної освіти 6 квітня відбулась підсумкова конференція з педпрактики (навчально-залікова (на робочому місці майстра виробничого навчання)) для студентів 23а-Пр(М), 23б-Пр(М) груп спеціальності 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільськогосподарського виробництва).
Захист був організований у формі відеоконференції за допомогою сервіса Zoom та проходив під керівництвом завідувача кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва доктора педагогічних наук, професора Ковальчука В.І., групових керівників та методистів: Самусь Т.В., Єрмоленка Є.І., Опанасенка В.П., Росновського М.Г., Вовка Б.І. та консультанта з психології Рябка Ю.В.
Під час презентацій своїх звітів студенти акцентували увагу на методах і формах організації навчально-виховного процесу, якими вони оволоділи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, компетентностях, набутих ними під час проведення уроків виробничого навчання, виховних заходів, досвіді написання психолого-педагогічної характеристики на особистість учня, передовому педагогічному досвіді майстрів під керівництвом яких вони проводили заняття.
Безперервність та послідовність проходження навчально-залікової педагогічної практики дозволила майбутнім педагогам професійного навчання закріпити знання, отримані під час вивчення в університеті дисциплін «Професійна педагогіка», «Психологія», «Методика професійного навчання», «Трактори та автомобілі», «Ремонт машин», «Сільськогосподарські та меліоративні машини», «Правила дорожнього руху та безпека руху», «Виробниче навчання» та здобути необхідний і достатній практичний досвід для початку своєї професійної кар’єри в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.