КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ:

 

ПРОФІЛІ У
СОЦІАЛЬНИХ
МЕРЕЖАХ:

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КЕРІВНИЦТВО
АСПІРАНТАМИ,
ДОКТОРАНТАМИ:

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА

ДОСВІД ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІСкоробагата Оксана Миколаївна

 

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та методики викладання

Освіта:

2001 – Глухівський державний педагогічний інститут імені С.М. Сергєєва-Ценського (Спеціальність «Початкове навчання та іноземна мова», кваліфікація: вчитель початкових класів та іноземної мови).

Науковий ступінь:

2013р. – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
Тема дисертації: «Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до навчання іноземних мов».

Вчене звання:
Нагороди та відзнаки