У теперішній непростий час, в умовах війни, підтримка фахової активності й прагнення до нових знань , проведення конференцій, які стимулюють самостійну та продуктивну дослідницьку діяльність здобувачів освіти та науково-педагогічних працівників, є вкрай важливими й свідчать про невпинний прогресивний рух науки та освіти в нашій країні. На підтвердження актуальності  цієї тези 16–17 лютого 2023 року в Навчально-науковому інституті філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка проведено V Всеукраїнську студентсько-викладацьку науково-практичну інтернет-конференцію з міжнародною участю «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні».
      До організації конференції також долучилися Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти, Інститут педагогіки НАПН України, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Полтава), Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Глухівської міської ради Сумської області.
     Цьогоріч до кола співорганізаторів цього форуму, крім низки вітчизняних наукових установ та освітніх закладів, долучилася кафедра україністики Варшавського університету, очільниця якої д-р Катажина Якубовська-Кравчик звернулася до учасників конференції з вітальним словом. Також на початку конференції до її учасників  звернувся Григорій Васильович Луценко, доктор педагогічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Глухівського НПУ ім. О. Довженка, побажав усім конструктивної роботи та плідних дискусій. Слова привітання на адресу  учасників науковому форуму прозвучали від  Віталіни Володимирівни Кизилової, доктора філологічних наук, професора, заступника директора з наукової роботи навчально-наукового інституту педагогіки і психології Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Полтава),  Юрія Івановича Бондаренка, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Тетяни Леонідівни Хомич, кандидата філологічних наук, доцента, завідувача кафедри української мови і літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.
      Виголошені на пленарному засіданні конференції доповіді були ґрунтовними, змістово насиченими, цікавими. Так, Олена Миколаївна Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка виголосила доповідь на тему «Навчання української мови у вимірах педагогічного партнерства»;  викладач-стажист кафедри прикладної лінгвістики та журналістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Олександр Вікторович Гембарук запропонував до уваги присутніх доповідь «Вербалізація концепту «доля» у творчості Лесі Українки»; студентка Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка Гончар Уляна Вікторівна виклала свої наукові здобутки з теми «Культурні традиції та народна символіко-знакова система українців як засіб національно-патріотичного виховання школярів»; студентка факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Бариш Катерина Максимівна запропонувала учасникам конференції розвідку на тему  «Роман «Місто» Валер’яна Підмогильного: антропологічний аспект осмислення»; предметом наукового пошуку магістранток Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка стали проблеми методики викладання української мови в ЗЗСО – «Використання інновацій у процесі вивчення творчості І. Франка в 5-му класі» (Аліна Олегівна Головащук) та «Методи та прийоми розвитку гнучких умінь на уроках української мови» (Катерина Юріївна Шутко).
      Інтерактивне спілкування учасників конференції відбувалося в синхронному режимі в атмосфері активної, плідної співпраці, діалогу, утвердження думки про те, що в центр освітніх досягнень необхідно поставити завдання мовно-літературної освіти й мовного виховання, бо це надійний канал одержання найновішої інформації  в сучасному знаннєвому суспільстві та міцне підґрунтя   для духовного й культурного зростання нації.
      Щиро вдячні всім учасникам за виявлений інтерес та участь у конференції, змістовні доповіді та боротьбу за перемогу України на інтелектуальному, науковому й світоглядному фронтах.
      Дякуємо Збройним силам України за можливість виходу в ефір і проведення конференції!
      Безпеки, Миру й скорішої Перемоги всім нам та плідного наукового пошуку!
Ірина Холявко