Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Разові спеціалізован вчені ради

Разові спеціалізован вчені ради

Надрукувати Надрукувати E-mail E-mail
 
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.014

Утворена відповідно до наказу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка № 111 від 29 березня 2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Заїки Артема Олексійовича на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).
 
Тема дисертації: «Формування цифрової компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання сільськогосподарського профілю у фаховій підготовці»
 
Науковий керівник:
Ковальчук Василь Іванович  – доктор педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
 
Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.014:
Голова ради:
Курок Віра Панасівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
 
Опоненти:
Лаврентьєва Олена Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля».
Романова Ганна Миколаївна – доктор педагогічних наук,  професор кафедри професійної і вищої освіти Державного закладу вищої освіти  «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.
 
Рецензенти:
Ткаченко Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Кухарчук Роман Павлович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 17 травня 2023 року о 10:00
 
АдресаГлухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, вул. Київська, 24 м. Глухів, Сумська область
 
Відгук офіційного опонента Романової Г.М.
 
Відгук офіційного опонента Лаврентьєвої О.О.
 
 
Рецензія Ткаченко Н.М.


Рецензія Кухарчука Р.П.
 
 
 
 
  
Joomla Plugins
English French German Italian Spanish
АКТУАЛЬНЕ ВІДЕО