Шифр та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб

Протокол засідання

Ліцензійної комісії МОН України 

Наказ МОН України 

1

013 Початкова освіта

170 (з урахуванням строків навчання)

Протокол №148 від 22.08.2019

Наказ Міністерства освіти і науки України №953-л від 22.08.2019

2

012 Дошкільна освіта

170 (з урахуванням строків навчання)