30 березня у змішаному форматі відбувся круглий стіл з обговорення проєкту стандарту вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіт на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти.
    Важливість проведення заходу зумовлена тим, що стандарти вищої освіти відіграють ключову роль у національній системі освіти, а їх затвердження стане вагомим внеском у її розвиток та підвищення рівня її якості, уможливить наближення вітчизняної освіти до потреб суспільства та ринку праці, успішну інтеграцію системи вищої освіти України до європейського освітнього простору.
    До участі у круглому столі були запрошені розробники проєкту стандарту, а саме:
Бурдун Віктор Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій виробництва і професійної освіти Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», член робочої групи підкомісії з розроблення проєкту Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) першого (бакалаврського) рівня, зокрема за предметними спеціальностями «математика, фізика, інформатика, трудове навчання та технології».
   Любінська Людмила Григорівна, доктор біологічних наук, професор кафедри біології та методики її викладання Кам'янець-Подільського національного  університету імені Івана Огієнка, член робочої групи підкомісії з розроблення проєкту Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) першого (бакалаврського) рівня, зокрема за предметною спеціальністю «Біологія та здоров’я людини».
   Загальна кількість учасників круглого столу сягнула понад 80 осіб. Зацікавленість до заходу проявили не лише викладачі та здобувачі освіти нашого університету, а також колеги з інших ЗВО (Рівненський державний гуманітарний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Запорізький національний університет, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Національний університет біоресурсів і природокористування України, ВНУ імені Лесі Українки) та інші стейкхолдери, а саме: представники Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Глухівської міської ради Сумської області ти шкіл області, які, безумовно, зацікавлені в якісній підготовці майбутніх педагогічних кадрів.
    Захід став майданчиком для змістовної дискусії. Гаранти та члени робочих груп освітніх програм зі спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями) першого (бакалаврського), що функціонують в Глухівському НПУ ім. О. Довженка, висловили своє бачення стандарту вищої освіти, поставили запитання його розробникам та надали конкретні пропозиції для удосконалення проєкту, тобто зробити свій внесок у загальну справу освіти.
    Всі пропозиції було узагальнено та відправлено до Міністерства освіти і науки України. Віримо, що саме завдяки спільній праці на користь нашої держави українська освіта зможе стати конкурентоспроможною в європейському і світовому освітньому просторі, а українське суспільство матиме шанс суттєво наблизитися до рівня і способу організації життєдіяльності розвинутих країн світу.