Перший проректор – Хроленко Марина Володимирівна

Доктор педагогічних наук, доцент.

Контактні дані: ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік прийому: щосереди з 13.00 до 15.00 (за попереднім записом).

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.

Шифр і найменування спеціальності: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Тема докторської дисертації: «Теорія і практика формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки».

Вчене звання: доцент.

Інформація про наукову діяльність

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

 1. Хроленко М. В. Формування екологічної свідомості майбутніх учителів початкових класів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2007. 234 с.
 2. Хроленко М. В. Формування екологічної свідомості майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2007. 20 с.

 

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:

 1. Хроленко М. В. Теорія і практика формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Глухів, 2023. 570 с.
 2. Хроленко М. В. Теорія і практика формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Глухів, 2023. 42 с.

Монографії:

 1. Кузьмінський А. І., Хроленко М. В. Проблема формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки: монографія. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. А., 2022. 190 с.
 2. Хроленко М. В. Система формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки: монографія / за наук. ред. А. І. Кузьмінського. Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2022. 400 с.
 3. Хроленко М. В., Мегем О. М. Формування екологічної свідомості майбутніх учителів початкових класів як соціально-педагогічна проблема. Научное окружение современного человека: Образование и воспитание, Философия, Культура и искусство, Юриспруденция, История, Архитектура и строительство : монография. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018. С. 7–29.
 4. Мегем О. М., Хроленко М. В. Генерація творчих ідей у теорії і практиці навчання біології в школах України (1940-1959 рр.). Научное окружение современного человека: Образование и воспитание, Философия, Культура и искусство, Юриспруденция, История, Архитектура и строительство : монография. Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018. С. 30–41.

 

Навчально-методичні видання:

 1. Хроленко М. В. Навчально-методичний посібник з курсу «Соціоекологія» (для студентів вищих педагогічних навчальних закладів). Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2012. 146 с.
 2. Бичко А. С., Хроленко М. В. Етологія: навчально-методичний посібник для студентів біологічних і психологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Суми: Ярославна, 2013. 184 с.
 3. Рудишин С. Д., Коренева І. М., Бородіна К. І., Хроленко М. В., Кмець А. М., Самілик В. І. Методичне забезпечення державної атестації бакалавра напряму підготовки 6.040102 Біологія з біології та методики її викладання. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2016. 312 с.
 4. Біологія: фахова підготовка студентів педагогічних університетів: навч. посіб. / Л. М. Горшкова та ін.; за ред. М. В. Хроленко. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. 307 с.
 5. Хроленко М. В., Самілик В. І. Лабораторний практикум із зоології хребетних. Черкаси: ПП Чабаненко Ю. В., 2018. 120 с.
 6. Мегем О. М., Горшкова Л. М., Хроленко М. В., Луценко О. І. Навчально-методичний посібник з курсу «Здоров’я людини: вікова фізіологія і шкільна гігієна» для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2019. 220 с.
 7. Хроленко М. В., Самілик В. І. Етологія: практикум для майбутніх учителів біології. Суми: Видавець Вінніченко М. Д., 2022. 88 с.

 

Публікації у закордонних виданнях, проіндексованих у базах даних

Web of Science Core Collection та/або Scopus:

 1. Lutsenko O., Lucenko G., Khrolenko M., Mehem O. Defining the Conditions of Forming Students Motivation to Movement Activity. Journal of Human Movement and Sports Sciences. Vol. 8 (4). Р. 117–123. DOI: 10.13189/saj.2020.080403. URL: https://www.hrpub.org/download/20200830/SAJ3-19916613.pdf
 2. Rudyshyn S., Kononenko T., Khrolenko M., Konenko V., Merdov S. Basic Soft Skills as an Integral Component of Student Competitiveness: case of higher education in Ukraine. AD ALTA: International Jornal of Interdisciplinary Researh. Vol. 11. Specal Issue (01-XVI). P. 23–28. URL: http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110116/PDF/110116.pdf
 3. Tomchuk M., Khrolenko M., Volokhata K., Bakka Y., Ieresko O., Kambalova Y. Information Technologies in the Formation of Environmental Consciousness in Future Professionals. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22. No. 1. Р. 331–339. DOI: 22937/IJCSNS.2022.22.1.47. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202201/20220147.pdf
 4. Davydov S., Tutchenko M., Zavistovskyi O., Khrolenko M., Нurkova T. Latest Trends in Distance Education. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, 2022. Vol. 22. No. 6. Р. 513–522. DOI:22937/IJCSNS.2022.22.6.65. URL: http://paper.ijcsns.org/07_book/202206/20220665.pdf

 

Cтатті у наукових періодичних виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Хроленко М. В. Психолого-педагогічні основи формування екологічної свідомості майбутніх вчителів. Наука і сучасність: збірник наукових праць Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2004. Т. 42. С. 104–114.
 2. Хроленко М. В. Формування екологічної свідомості як мета екологічної освіти та виховання студентів. Проблеми педагогічних технологій. Луцьк, 2004. Вип. 2. С. 74–77.
 3. Хроленко М. В. Умови формування екологічної свідомості майбутніх учителів початкових класів. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків, 2005. № 20. С. 93–102.
 4. Хроленко М. В. Проблеми змісту, типології та формування екологічної свідомості майбутніх учителів початкових класів. Проблеми педагогічних технологій. Луцьк, 2005. Вип. 3. С. 59–68.
 5. Хроленко М. В. Модель процесу формування екологічної свідомості студентів педагогічних університетів. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Рівне, 2008. Вип. 39. С. 157–161.
 6. Хроленко М.В. Курс екології для майбутніх учителів початкових класів. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2011. № 1. С. 462–467.
 7. Хроленко М. В. Формування основ екологічної культури учнів середніх класів у процесі вивчення природознавства. Педагогіка вищої та середньої школи. Кривий Ріг, 2013. Вип. 38. С. 158–162.
 8. Хроленко М. В. Проблема формування пізнавально-емоційного компонента в структурі екологічної свідомості студентів. Педагогічні науки. Бердянськ, 2013. № 1. С. 263–269.
 9. Хроленко М. В. Формування екологічного мислення майбутніх учителів. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія. Ялта, 2013. Вип. 41. С. 566–573.
 10. Хроленко М. В. Засоби розвитку екологічного мислення майбутніх вчителів біології. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород, 2013. Вип. 28 С. 171–175.
 11. Кмець А. М., Коренева І. М., Рудишин С. Д., Хроленко М. В. Формування готовності майбутніх вчителів біології до професійної діяльності у процесі проходження різних видів практики. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Глухів, 2014. Вип. 25. С. 46–59.
 12. Хроленко М. В. Застосування методу проєктів у процесі вивчення курсу «Основи демографії». Молодь і ринок. Дрогобич, 2015. № 3. С. 72–77.
 13. Хроленко М. В., Боярченко О. П. Структура екологічного світогляду учнів старших класів. Молодь і ринок. 2015. № 4. С. 106–111.
 14. Бурчак Л. В., Хроленко М. В. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Молодь і ринок. Дрогобич, 2016. Вип. 11 (142). С. 95–98.
 15. Хроленко М. В. Структурно-функціональна характеристика екологічної свідомості студентів вищих навчальних педагогічних закладів. Молодь і ринок. Дрогобич, 2016. Вип. 10 (141). С. 124–130.
 16. Хроленко М. В. Фахова підготовка майбутніх учителів біології: компетентнісний підхід. Теорія і методика професійної освіти. Київ, 2018. Вип. 15. URL: https://e06d2b5d-7482-48f3-9eee-3163dd30a024.filesusr.com/ugd/2f377b_f9856da05faa4e5e9f7209ae24e179fc.pdf
 17. Хроленко М. В. Вимоги до змісту екологічної компетентності майбутніх учителів біології в освітньому середовищі країн Західної Європи. Освітній дискурс. Київ, 2020. Вип. 26 (9). С. 71–81. URL: http://ukr.journal-discourse.com/index.php/ed_2017/article/view/256/249
 18. Хроленко М. В. Проблема формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології в процесі фахової підготовки в психолого-педагогічній літературі. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2021. Вип. 197. С. 151–160. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/948/879
 19. Хроленко М. В. Сутність екологічної компетентності у підготовці майбутніх учителів біології. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2021. № 2 (106). С. 388–398. URL: https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/39.pdf
 20. Хроленко М. В. Системний підхід до формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. Імідж сучасного педагога. Полтава, 2021. № 4 (199). С. 26–29. URL: http://isp.poippo.pl.ua/issue/current
 21. Хроленко М. В. Принципи формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький, 2022. Вип. 203. С. 164–171. URL: https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/1149/1078
 22. Хроленко М. В. Концепція формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. Перспективи та інновації науки. Київ, 2022. № 3 (8). С. 281–292. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/1296/1294
 23. Хроленко М. В. Педагогічні умови формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2022. № 1 (115). С. 137–148.
 24. Хроленко М. В. Критерії, показники й рівні сформованості екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Перспективи та інновації науки. Київ, 2022. № 8 (13). С. 316–327. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/67
 25. Хроленко М. В. Модель педагогічної системи формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Наука і техніка сьогодні. Київ, 2022. № 7 (7). С. 233–246. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/article/view/2055/2055
 26. Хроленко М. В. Цілі та завдання формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Наукові інновації та передові технології. Київ, 2022. № 8 (10). С. 189–201. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/issue/view/75/110
 27. Хроленко М. В. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології: змістовий аспект. Перспективи та інновації науки. Київ, 2022. № 9 (14). С. 442–454. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/77
 28. Хроленко М. В. Ефективність системи формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології: за результатами педагогічного експерименту. Наука і техніка сьогодні. Київ, 2022. № 10 (10). С. 326–338. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nts/issue/view/84
 29. Хроленко М. В., Мегем О. М. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології засобом тренінгових технологій. Наукові інновації та передові технології. Київ, 2022. № 9 (11). С. 251–263. URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/issue/view/81

 

Публікації у виданнях інших держав:

 1. Хроленко М. В. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у змісті освітнього компонента «Екологічна компетентність учителя». Научен вектор на Балканите. Пловдив, Болгарія, 2021. Т. 5. № 2 (12). С. 5–9. URL: https://sci-vector-balkans.com/wp-content/uploads/2021/07/SVB-2021-212.pdf
 2. Khrolenko M. Ecological competence of a future teacher as a component of educational programs: problems and prospects. Pedagogy and education management review(PEMR). Tallinn, Estonia, Issue 2 (4). P. 90–98. URL: https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/57/54
 3. Khrolenko M. Structural-functional analysis of ecological competence of future teachers of biology. Pedagogy and education management review(PEMR). Tallinn, Estonia, Issue 4 (6). P. 62–69. URL: https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/76/65
 4. Хроленко М. В. Методологічні підходи до формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Colloquium-journal. Warszawa, Poland, 2021. № 22 (109). С. 25–30. URL: http://www.colloquium-journal.org/wp-content/uploads/2021/08/colloquium-journal-22109-chast-2.pdf
 5. Khrolenko M., Mehem O., Kushakova I., Kurilchenko I. Formation of ecological competence of future biology teachers in the process of professional training. Revista Tempos e Espaços em Educação. Vol. 15. N 34. URL: https://seer.ufs.br/index.php/revtee/article/view/17330

 

Публікації в тематичних наукових журналах:

 1. Рудишин С. Д., Хроленко М. В. Можливості біосфери і сталий розвиток суспільства: проблеми і перспективи коеволюції. Біологія і хімія в рідній школі. 2014. № 2. С. 12–17.
 2. Хроленко М. В. Екологічні задачі як засіб розвитку екологічного мислення майбутніх вчителів біології. Біологія і хімія в рідній школі. 2014. № 1. С. 43–47.

 

Публікації у матеріалах конференцій:

 1. Хроленко М. В. Організація фенологічних спостережень за рослинами в середніх класах. Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ століття: матер. всеукр. наук.- практ. конф. Полтава, 2001. С. 302–306.
 2. Кмець А. М., Хроленко М. В. Формування екологічного світогляду та екологічної свідомості студентів педагогічного університету. Фальцфейнівські читання: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 23–25 квіт. 2033 р.). Херсон, 2003. С. 144–146.
 3. Хроленко М. В. Формування екологічної свідомості майбутніх вчителів. Вісник: збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Київ, 2003. Вип. 6. С. 168–170.
 4. Хроленко М. В. Актуальні проблеми екологічної освіти майбутніх вчителів. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: матер. VII всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 2004. Т. 2. С. 214–217.
 5. Хроленко М. В. Деякі аспекти еколого-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Динаміка наукових досліджень – 2005: матер. IV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 20–30 черв. 2005 р.). Дніпропетровськ, 2005. Т. 35. С. 50–52.
 6. Хроленко М. В. Екологізація свідомості – шлях до виживання людства. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : матер. VIII всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 2005. Т. 4. С. 191–193.
 7. Хроленко М. В. Умови формування екологічної свідомості майбутніх учителів. Перспективи розвитку сучасної біології: тенденції та напрямки: матер. всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті акад. М.М. Гришка (м. Глухів, 8–9 жовт. 2009 р.). Глухів, 2009. С. 253–254.
 8. Хроленко М. В., Самілик В. І. Особливості формування екологічної свідомості в учнів 11 класів на уроках біології. Перший крок у науку: матер. всеукр. наук.-практ. конф. Луганськ, 2009. Т.10. С. 125–129.
 9. Хроленко М. В. Проблема емоційно-ціннісного сприйняття природи рідного краю майбутніми вчителями. Краєзнавство і туризм у соціокультурному розвитку особистості : матер. II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 24–25 лют. 2011 р.). Глухів, 2011. С.70–73.
 10. Коренева І. М., Хроленко М. В. Актуальні проблеми організації та змістового наповнення підготовки фахівців для туристичної індустрії в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. Краєзнавство і туризм у соціокультурному розвитку особистості: матер. II міжнар. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 24–25 лют. 2011 р.). Глухів, 2011. С. 177–179.
 11. Хроленко М. В., Сакунова Ю. С. Психолого-педагогічні основи формування екологічної відповідальності учнів. Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 21–22 квіт. 2011 р.). Полтава, 2011. С. 233–236.
 12. Хроленко М. В., Мирошниченко О. М. Екологічна компетентність як складова фахової підготовки студентів-біологів. Проблеми, методи й наукові технології сучасної біологічної науки та методики її викладання: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 25–26 жовт. 2012 р.). Глухів, 2012. С. 222–224.
 13. Хроленко М. В. Формування практичних вмінь та навичок студентів-біологів на лабораторних заняттях із зоології. Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 18–19 квіт. 2013 р.). Полтава, 2013. С. 199–202.
 14. Хроленко М. В., Пальчик О. А. Формування екологічного мислення учнів старших класів. Біорізноманіття України в світлі ноосферної концепції академіка В.І. Вернадського : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 18–19 квіт. 2013 р.). Полтава, 2013. С. 197–199.
 15. Хроленко М. В. Засоби формування екологічної культури учнів у процесі вивчення природознавства. Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Суми, 1–3 жовт. 2014 р.). Суми, 2014. С. 250-252.
 16. Хроленко М. В., Петренко О. О. Шляхи удосконалення практичних вмінь та навичок із зоології. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ): матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 29–30 трав. 2014 р.). Полтава, 2014. С. 267–269.
 17. Хроленко М. В., Пальчик О. А. Засоби формування екологічного мислення учнів. Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ): матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 29–30 трав. 2014 р.). Полтава, 2014. С. 265–267.
 18. Хроленко М. В. Проблема емоційно-вольової складової у формуванні екологічної свідомості майбутніх учителів. Актуальні проблеми психологічної науки у вимірах сучасного освітнього простору: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 15–16 трав. 2014 р. ). Полтава, 2014. С. 119–123.
 19. Хроленко М. В. Педагогічна екологія для майбутніх учителів. Педагогіка в системі гуманітарного знання: матер. міжнар наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13-14 берез. 2015 р.). Херсон, 2015. С. 156–160.
 20. Хроленко М. В., Біленко Ю. М. Психолого-педагогічні основи формування в учнів біологічних знань засобами комп’ютерних технологій. Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 14–15 трав.). Полтава, 2015. С. 105–109.
 21. Хроленко М. В., Біленко Ю. М. Застосування комп’ютерних технологій під час вивчення біології. Альманах ON : зб. наукових праць студентів факультету природничої і фізико-математичної освіти. Глухів, Вип. 5. С. 69–71.
 22. Хроленко М. В., Перфільєва Д. С. Формування зоологічних понять в учнів 8-х класів засобами інтерактивних технологій. Альманах ON : зб. наукових праць студентів факультету природничої і фізико-математичної освіти. Глухів, 2015. Вип. 5. С. 93–95.
 23. Хроленко М. В., Калініна А. В. Розвиток екологічної культури школярів 5-х класів у навчально-ігровій діяльності. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 1–2 квіт. 2016 р.). Київ, 2016. С. 23–26.
 24. Хроленко М. В., Тюльпа Ю. В. Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення біології засобами проектної екологічної діяльності. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Київ, 1–2 квіт. 2016 р.). Київ, 2016. С. 26–29.
 25. Хроленко М. В., Чечотіна Д. С. Психолого-педагогічні основи формування зоологічних понять в учнів засобами інтерактивних технологій. Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 20 трав. 2016 р.). Полтава, 2016. С. 111–113.
 26. Хроленко М. В. Значення діяльнісно-поведінкової компоненти у формуванні екологічної свідомості студентів. Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: матер. ІІ всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Полтава, 17 травня 2017 р.). Полтава, 2017. С. 196–199.
 27. Хроленко М. В. Структурно-функціональна характеристика екологічної відповідальності учнів. Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи: матер. І міжнар. наук.-практ. конф.(м. Глухів, 4–6 жовт. 2017 р.). Глухів, 2017. С 109–112.
 28. Хроленко М. В. Психолого-педагогічні основи формування зоологічних понять в учнів основної школи. Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: матер. ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю до 100-річчя Національної академії наук України (м. Полтава, 17–18 трав. 2018 р.). Полтава, 2018. С. 211–213.
 29. Хроленко М. В. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у контексті завдань сталого розвитку. Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи: тези доп. ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Глухів, 10–11 жовт. 2019 р.). Глухів, 2019. С. 43–47.
 30. Хроленко М. В. Психолого-педагогічні основи формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи: зб. наук. матер. ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 22 травня 2019 р.). Полтава, 2019. С. 178–
 31. Хроленко М. В. Сутність екологічної компетентності майбутніх учителів біології. ІІ Шкловські читання. Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання: зб. тез ІІ міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Глухів, 28–29 жовт. 2020 р.). Глухів, 2020. С. 136.
 32. Хроленко М.В., Клименко О.Є. Застосування технології проєктного навчання в процесі вивчення біології в 6 класі. Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання біології, екології та основ здоров’я людини: зб. наук. праць за матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 20 трав. 2021 р.). Черкаси: ЧНУ, 2021. С. 71–74.
 33. Хроленко М. В., Кучер Н. О., Тюльпа Ю. Ю., Фурса А. Г. Розвиток мотивації учнів до самоосвітньої діяльності в умовах дистанційного навчання. Topical issues of modern science, society and education: рroceedings of the 5 th International scientific and practical conference (Kharkiv, November 28–30, 2021). Kharkiv, Р. 1084–1088.
 34. Хроленко М. В. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх учителів біології. Global and Regional Aspects of Sustainable Development: рroceedings of the 4th International Scientific and Practical Conference (Copenhagen, July 6–8, 2021). Copenhagen, 2021. P. 46–48.
 35. Хроленко М. В. Еколого-гуманістичний підхід до формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects: рroceedings of the 2nd International scientific and practical conference (Berlin, August 1–3, 2021). Berlin, 2021. Р. 262–266.
 36. Хроленко М. В. Екологічна культура та екологічна компетентність: порівняльний аналіз понять. Topical issues of modern science, society and education: рroceedings of the 1st International scientific and practical conference (Kharkiv, August 8–10, 2021). Kharkiv, 2021. Р. 598–602. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-8-10-avgusta-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/.
 37. Хроленко М. В. Місце екологічної компетентності в системі компетентностей майбутніх учителів біології. Topical issues of modern science, society and education: рroceedings of the 2nd International scientific and practical conference (Kharkiv, September 5–7, 2021). Kharkiv, 2021. Р. 383–387. URL: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyatopical-issues-of-modern-science-society-and-education-5-7-sentyabrya-2021-godaharkov-ukraina-arhiv/.
 38. Хроленко М. В., Василенко А. В. Розвиток екологічної компетентності майбутніх учителів засобом квест-технологій. Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 27–29 жовт. 2021 р.). Глухів, 2021. С. 53–55.
 39. Хроленко М. В., Бурчак Т. С. Основні підходи до розуміння розвитку творчості особистості. Актуальні проблеми розвитку творчої особистості майбутнього педагога в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 27–29 жовт. 2021 р.). Глухів, 2021. С. 15–17.
 40. Хроленко М. В. Підготовка майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності учнів. Нова українська школа й підготовка вчителя до забезпечення базової середньої освіти: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 29 жовтня 2021 р.). Глухів, 2021. С. 271–276.
 41. Хроленко М. В. Особистісно орієнтований підхід до формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Innovations and prospects of world science: рroceedings of VIII International Scientific and Practical Conference (Vancouver, March 29–31, 2022). Vancouver, 2022. Р. 171–174. URL: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiyainnovations-and-prospects-of-world-science-29-31-marta-2022-goda-vankuverkanada-arhiv/.
 42. Хроленко М. В. Екологічно орієнтоване освітнє середовище як умова формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Освіта і наука ХХІ століття: матеріали звітної наук.-практ. конф. викладачів (м. Глухів, 4 трав. 2022 р.). Глухів, 2022. С. 183–185.
 43. Хроленко М. В., Бурчак Т. С. Метод проєктів у формуванні екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору: матеріали IV всеукр. студ. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Глухів, 25 трав. 2022 р.). Глухів, 2022. С. 169–171.
 44. Хроленко М. В. Значення рефлексії у процесі формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Психолого-педагогічні координати розвитку особистості: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 2–3 черв. 2022 р.). Полтава, 2022. С. 213–217.
 45. Хроленко М. В. Еколого-валеологічна компетентність майбутніх учителів біології: дефінітивні підходи. Modern research in world science: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 10–12 липня 2022 р.). Львів, 2022. С. 636–641. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-world-science-10-12-07-2022-lviv-ukrayina-arhiv/
 46. Хроленко М. В. Програма педагогічного експерименту з формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки. Science, innovations and education: problems and prospects: рroceedings of XIV International Scientific and Practical Conference (Tokyo, August 25–27, 2022). Tokyo, 2022. Р. 253–260. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/08/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUCATION-PROBLEMS-AND-PROSPECTS-25-27.08.22.pdf
 47. Хроленко М. В. Методи діагностики рівнів сформованості екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Modern research in world science: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 4–6 верес. 2022 р.). Львів, 2022. С. 480–484. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/09/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-4-6.09.2022.pdf
 48. Хроленко М. В., Бурчак Т. С. Проєктна діяльність як складник екологічної освіти та виховання майбутніх учителів. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання: матеріали І всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Глухів, 20–21 жовт. 2022 р.). Глухів, 2022. С. 334–338. URL: https://drive.google.com/file/d/1pw9lpG8LOSvmR04UQVPQlY0jDxLqRAfV/view
 49. Хроленко М. В. Бінарна лекція як форма організації освітнього процесу з формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Сучасний стан та перспективи розвитку біо- і агроценозів в умовах постійного техногенного забруднення: матер. V міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (м. Дрогобич, 27–28 жовт. 2022 р.). Дрогобич, 2022. С. 221–225.
 50. Хроленко М., Івакіна М. Значення тренінгових технологій у процесі формування еколого-валеологічної компетентності учнів : Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання : матер. І всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Глухів, 20–21 жовт. 2022 р.). Глухів, 2022. С. 338–343. URL: https://drive.google.com/file/d/1pw9lpG8LOSvmR04UQVPQlY0jDxLqRAfV/view
 51. Шутко С. О., Хроленко М. В. Формування дослідницької компетентності вихованців у закладах позашкільної освіти. Progressive research in the modern world: матер. VІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Бостон, 2–4 берез. 2023 р.). Бостон, 2023. С. 464–469. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/03/PROGRESSIVE-RESEARCH-IN-THE-MODERN-WORLD-2-4.03.23.pdf
 52. Хроленко М. В., Бурчак Т. С. Лабораторний практикум із зоології хребетних як засіб розвитку професійної компетентності майбутніх учителів біології. Progressive research in the modern world: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції (Бостон, 29–31 березня 2023 р.). Бостон, 2023.С. 356–360. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/03/PROGRESSIVE-RESEARCH-IN-THE-MODERN-WORLD-29-31.03.23.pdf
 

Проректор з науково-педагогічної роботи - Луценко Григорій Васильович
Доктор педагогічних наук, професор.

Контактні дані:Ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік прийому:
щовівторка з 10:00 до 12:00 (за попереднім записом)
 

Науковий ступінь:
 доктор педагогічних наук.

Шифр і найменування спеціальності: 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти»; 13.00.06 – «Теорія і методика управління освітою».

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади фундаменталізації фізичної освіти у вищій школі: дидактичний і управлінський аспекти».

Вчене звання: професор. 

Список наукових праць

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-
математичних наук

   1. Диффузионная конкуренция фаз и взаимная диффузия в металических порошках и
мультислоях [Текст] : дис... канд. физ.-мат. наук: 01.04.13 / Луценко Григорий
Васильевич ; Черкасский гос. ун-т им. Б.Хмельницкого. - Черкассы, 2001. - 129 л.
   2. Дифузійна конкуренція фаз і взаємна дифузія в металічних порошках та мультишарах
[Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Луценко Григорій Васильович ;
Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. - К., 2001. - 19 с.
Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:
   3. Теоретико-методологічні засади фундаменталізації фізичної освіти у вищій школі:
дидактичний і управлінський аспекти [Текст] : Дисертація д-ра пед. наук : 13.00.04,
13.00.06 / Луценко Григорій Васильович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана
Хмельницького. - Черкаси, 2014. - 647 с. 
   4. Теоретико-методологічні засади фундаменталізації фізичної освіти у вищій школі:
дидактичний і управлінський аспекти [Текст] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук :
13.00.04, 13.00.06 / Луценко Григорій Васильович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана
Хмельницького. - Черкаси, 2014. - 40 с. 

Монографії


   5. Модели твердофазных реакций: коллективная монография / АМ Гусак, АО Богатырев,
ТВ Запорожец и др.; за ред. Гусака А.М. Черкаси: Черкаський національний
університет, 2004 (Луценко Г.В., Гусак А.М. Модель «ДИГМо-подобного» роста
островков промежуточной фазы на межфазной границе. – Розділ 3.9., С.113-119;
Луценко Г.В., Гусак А.М. Модели взаимной и реакционной диффузии в системах
сферических порошинок – Глава 6., С.159-176).
   6. Диффузионные процессы в металлах под действием магнитных полей и импульсных
деформаций: в двух томах / В.Ф. Мазанко, A.B. Покоев, В.М. Миронов и др.; за ред.
академика НАН Украины Шпака А.П. (Украина). М.: Машиностроение-1, 2006, Т.1 –
346 с., Т.2 – 319 с.
   7. Фундаменталізація фізичної освіти у вищій школі / Луценко Гр.В. Черкаси: ЧНУ імені
Богдана Хмельницького, 2013. – 274 с.
   8. Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку
дітей дошкільного віку: колективна монографія /І.Г.Данильченко, Г.П. Кузнецова, О.І.
Курок та ін.; за заг.ред. Т.О. Пономаренко. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім.
О.Довженка, 2016. – 204 с. (Луценко Г.В.: Теоретико-методологічні засади управління
діяльністю педагогічного колективу (Розділ 4.1, С. 151-165.))
   9. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : колективна монографія /
П. Біліченко, О. Зайцева, Т. Зенченко та ін.; за заг. ред. Г.Луценка. – Черкаси :
видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – 272 с. (Луценко Г.В. Особливості управління
науково-дослідницькою діяльністю у вищих навчальних закладах. (Розділ 3.4, С.120-
137), Сутність моніторингу результативності системи інформаційного забезпечення
управління науково-дослідницькою діяльністю у вищому навчальному закладі (Розділ
3.5 С138-166.))
   10. Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності.: колективна монографія / І.Т. Богданов,
В.В. Крижко, С.В. Лісаков та ін.; за заг. ред. проф. І.Богданова. - К. : Освіта України,
2017. - 368 с.І.Т. Богданов,  та ін. Київ, 2017. 368 с.  (Луценко Г.В.: Визначення
провідництва (РІ 9.1, С.111-119), Риси провідника (РІ 10.1, С.120-137), Менеджмент і
провідництво (РІ 12.1,  С.149-158))
   11. Генеза провідництва в освіті: колективна монографія / І.Т. Богданов, С.В. Лисаков,
В.В. Крижко та ін.; За заг. ред. проф. І.Богданова. - К. : Освіта України, 2019. - 476 с.
(Луценко Г.В. Провідники змін. (Розділ 2.4. С.177-188.), Методологічне мислення
провідництва (Розділ 2.11. С 256-270))
   12. Active Learning-Theory and Practice [monographs] / Edited by Olena Lutsenko and
Gregory Lutsenko. (Gregory Lutsenko, Olena Lutsenko Features of Management of
Research Activity in Higher Educational Institutions. P.2-21). DOI:
10.5772/intechopen.100512.

Навчально-методичні видання

   13. ПК. Апаратне забезпечення /Запорожець Т.В., Луценко Г.В. Черкаси: ЧДУ, 2003. –
168 с.
   14. Автоматизація наукових досліджень /Г.В. Луценко, Гр.В. Луценко Черкаси:
Черкаський національний університет. 2009. – 248 с. (Гриф МОНУ, лист №1.4/18-Г-
145 від 10.01.09 р.)
   15. Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики / Л.І. Прокопенко,
О.А. Біда, Гр.В. Луценко, М.В. Картель, О.І. Дворчук. Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені
Богдана Хмельницького, 2011. 363 с. (Гриф МОНУ, лист №1/11-7407 від 06.08.10 р.)
   16. Тлумачний словник-довідник з анатоміі, фізіологіі, патологіі дітей з основами
генетики / Л.І. Прокопенко,О.А. Біда, Гр.В. Луценко, М.В. Картель, О.І. Дворчук.
Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. 174 с. (Гриф МОНУ,
лист МОН від 22.12.10 №1/11-11801)
   17. Системи комп’ютерної математики / Гр.В. Луценко Черкаси: ЧНУ імені Богдана
Хмельницького, 2012. 164 с. (Гриф МОНУ, лист №14/18-Г-137 від 10.01.09 р. )
   18. Адміністрування системи управління контентом Joomla! 1.6 / Гр.В. Луценко.
А.М. Юстик. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. 174 с.
   19. Імітаційне моделювання процесів електродинаміки / Г.В. Луценко, Гр.В. Луценко,
С.В. Корнієнко. Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. 72 с.
   20. Проєктно орієнтоване навчання: теоретичні та організаційні аспекти / Г.В. Луценко,
Гр.В. Луценко. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018. – 140 с.
   21. Менеджмент в освіті /Підручник за ред.проф. В. Крижка - К.: Освіта України, 2020. -
438с. (Луценко Г.В. Організаційні підходи наукового менеджменту (Розділ 3 С.36-51))

Статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Web of Science та Scopus:

   22. Interdiffusion and solid state reactions in powder mixtures - one more model. / Gusak A.M.,
Lucenko G.V.. Acta Mat. - 1998. – 46, No. 10. – P.3343-3353
   23. Модель “кислородного насоса” при диффузии в тонких пленках. / Волошко С.М.,
Сидоренко С.И., Черкащенко Ю.В., Луценко Г.В.. Металлофизика и новейшие
технологии – 1999. – №9. – С. 67-71.
   24. «Горячее перемешивание» при спекании порошковых систем (интуитивная модель
ускорения процессов гомогенизации)./ А.М. Гусак, Г.В. Луценко. Порошковая
металлургия – 1999. – №11-12. – C. 41-44.
   25. Initial stage of reactive diffusion – theory and simulation..Gusak A.M., Bogatyrev A.O.,
Lucenko G.V. / Solid State Phenomena – 2000. – Vol. 72. – P. 191-196.
   26. Diffusion at the Segregated Grain Boundaries – Competitive Segregation or Diffusional
Competition? / Lucenko G.V., Gusak A.M. Defect and Diffusion Forum. – 2003., Vol. 216-
217. – P. 249-252.
   27. A model of the growth of intermediate phase islands in multilayers. / G. Lucenko, A. Gusak.
Microelectronic Engineering 70 (2003) p. 529-532.
   28. Project-based learning in automation engineering curriculum. / Lutsenko, G.V., Lucenko,
G.V. Proceedings of the 46th SEFI Annual Conference 2018: Creativity, Innovation and
Entrepreneurship for Engineering Education Excellence. 2018. – P. 1032-1039
   29. Work in progress: Fostering soft-skills of engineering students within scrum projects. /
Lutsenko G.V., Lucenko G.V. IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON
Volume 2020-April, 2020, Pages 1723-1727; Porto; Portugal
   30. Organising the Process of Physics Students' Cognitive Activity. / Gregory Lucenko,
Anatoliy Kuzminskyi, Stanislav Burchak. Universal Journal of Educational Research, Vol.
8, No. 8, pp. 3449 - 3458, 2020
   31. Defining the Conditions of Forming Students Motivation to Movement Activity. / Olena
Lutsenko, Gregory Lucenko, Maryna Khrolenko, Olesya Mehem .International Journal of
Human Movement and Sports Sciences, Vol. 8, No. 4, pp. 117 - 123, 2020
   32. Features of Distance Education in Ukraine during the Covid-19 Pandemic: Problems and
Prospects. / Kurok O, Lucenko G, Povstyn O, Lutsenko O. Universal Journal of Educational
Research, Vol. 8, No. 11, pp. 5498 – 5504, 2020
   33. Using the project method as a means of developing the creative potential of primary school
children in Ukraine / Gregory Lucenko, Natalia Hrechanyk, Tatiana Gavrilenko, Olena
Lutsenko. Routledge Education 3-13, 2022.

Статті опубліковані у фахових наукових виданнях України


   34. Модель образования начального слоя промежуточной фазы. / Г.В. Луценко,
А.М. Гусак..Металлофизика и новейшие технологии – 2000. – №4. – C. 62-66
  35. Зернограничная диффузия в присутствии сегрегированной примеси – конкурентная
сегрегация или диффузионная конкуренция? / Луценко Г.В.. Вісник Черкаського
університету. 1999. - Випуск 9. – С. 45-48.
   36. Влияние дисперстности и наличия оксидов на кинетику диффузионной
гомогенизации в системе порошок-пластина. / Г.В. Луценко, А.Е. Перекос,
А.М. Гусак.Металлофизика и новейшие технологии – 2000. – №6. – C. 73-76.
   37. Ускорение процессов гомогенизации при спекании порошковых систем методом
“горячего перемешивания. / А.Е. Перекос, Т.В. Ружицкая, Г.В. Луценко.Вісник
Черкаського університету. 2000. - Випуск 19. – С. 19-24.
   38. Model of the intermediate phase island growth at the interphase boundary. / G. Lucenko,
  A. Gusak. Bulletin of Cherkasy State University. Physics, vol. 37-38 (2001-2002), p. 145 –148
   39. Комп’ютерний фізичний експеримент з використанням систем MathCAD та MATLAB
– крок у майбутнє. / Луценко Г.В., Федоренко М.В. Наукові записки. – Серія:
Педагогічні науки. – Випуск 42. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. - 2002. -C. 129-131.
   40. Nucleation in Nanosystems: Some New Concepts. / A.M. Gusak, A.O. Bogatyrev,
A.O. Kovalchuk, S.V. Kornienko, Gr.V. Lucenko, Yu.A. Lyashenko, A.S. Shirinyan, and
T.V. Zaporoghets. Usp.Fiz.Met.,v.5 , Р.433-502 (2004)- review, in English.
   41. Особенности взаимодействия металлов с нерастворимыми в равновесном состоянии
неметалами в условиях тлеющего разряда. / В.П. Бевз, Д.С. Герцрикен, В.Ф. Мазанко,
   42. Д.В. Миронов, Г.В. Луценко. Доповіді Національної академії наук України, 2006, №6,
с.93-98.
    43. Миграция нерастворимых металлических примесей в металах под действием
тлеющего разряда. / В.П. Бевз,Д.С. Герцрикен, В.Ф. Мазанко, Д.В. Миронов, Г.В.
Луценко. Доповіді Національної академії наук України, 2006, №7, с.100-106.
   44. Упровадження віртуальних лабораторних практикумів при вивченні фізичних
процесів. / Луценко Г.В., Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету. 2008. -
Випуск 137. – С. 153-159.
   45. Проектування автоматизованої інформаційної системи у середовищі Rational Rose. /
Луценко Г.В., Луценко Гр.В. Вісник Київського національного університету
технології та дизайну. 2008. - №6 (44). – С. 29-34.
   46. Створення Internet-порталу "Дифузія та дифузійні фазові перетворення. Diftrans" /
Луценко Г.В., Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету. 2009. - Випуск 165. –
С. 153-155.
   47. Використання Internet-порталу „Дифузія та дифузійні фазові перетворення. Diftrans” у
науково-дослідній роботі студентів / Луценко Г.В., Луценко Гр.В..«Педагогічна наука:
історія, теорія, практика, тенденції розвитку». Випуск №4, 2009 Режим доступу до
журналу: http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-
magazine_pedagogical_science/
   48. Індивідуальні особливості формування вищої нервової діяльності в дітей дошкільного
віку / Дворчук О.І., Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету. 2010. - Випуск
176. – С. 52-55.
   49. Шляхи формування комунікативності при підготовці вчителя в університеті. /
Дворчук О.І., Луценко Гр.В. Наука і освіта. – 2010. №2/LXXXIX. – C. 87-90.
   50. Науково-дослідницька діяльність студентів у творчих колективах як методологічна
основа підвищення якості підготовки фахівців./ Луценко Г.В., Луценко Гр.В. Вісник
Черкаського університету. 2010. - Випуск 181. Частина 3 – С. 137-140.
   51. Розробка спеціалізованої системи збору даних / Луценко Г.В., Луценко Гр.В., Товкач
С.С. Савісько А. В. Світличний Є.О. Вісник Київського національного університету
технології та дизайну. 2010. - №3(53). – с. 59-64.
   52. Використання автоматизованих систем управління в навчальній та науковій
діяльності / Луценко Г.В., Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету. 2010. -
Випуск 189. Частина 1 – С. 39-45.
   53. Сучасні світові підходи до концепції інженерної освіти / Луценко Гр.В. Вісник
Черкаського університету, серія «Педагогічні науки» - Черкаси. – Випуск 196. –
Частина ІІ. – 2011. – С. 82-86.
   54. Методичні аспекти формування природничо-наукової компетентності у студентів
фізико-математичних та інженерних спеціальностей / Луценко Гр.В. Наукові записки.
Серія «Педагогічні науки». Кіровоград. – Випуск 98. – 2011. – С. 92-95
   55. Шляхи формування наукової компетенції у студентів фізико-математичних та
інженерних спеціальностей / Луценко Гр.В. Вісник Чернігівського національного
педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». – Чернігів. – Випуск 89. –
2011. – С. 310-314.
   56. Теоретичні аспекти фундаменталізації змісту фізичної освіти у вищій школі /
Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету, серія «Педагогічні науки» - Черкаси.
– №12(225). – 2012. – С. 67-73.
   57. Фундаменталізація української фізичної освіти в контексті нової освітньої парадигми.
/ Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету, серія «Педагогічні науки» -
Черкаси. – №13(226). – 2012. – С. 82-88.
   58. Фізичні експерименти у режимі On-Line / Луценко Гр.В., Поповиченко А.А.
Інформаційні технології і засоби навчання. 2012. №3 (29). Режим доступу до журналу:
http://www.journal.iitta.gov.ua
    59. Компетентісний підхід до науково-дослідної роботи студентів як елемент
фундаменталізації фізичної освіти. / Луценко Гр.В. Вища освіта України. 2012. №3
(46) Додаток 1. Том 3. С. 80-89.
   60. Психолого-педагогічні умови організації підготовки фахівців фізико-математичного
профілю (в умовах фундаменталізації професійної освіти). / Луценко Гр.В..Науковий
вісник Ужгородського університету, серія «Педагогіка. Соціальна робота». –
Ужгород. - №27. – 2013. – С. 109-111
   61. Інформаційна культура і наукова підготовка майбутнього фахівця в умовах
фундаменталізації професійної освіти. / Луценко Гр.В..Науковий часопис
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, серія 3 «Фізика і
математика у вищій і середній школі». Київ. - Випуск 10. – 2012. – С. 72-77.
   62. Фундаментальність як змістовий аспект фізичної освіти у вищій школі.Луценко Гр.В.
/ Вища освіта України. 2013. №2. Додаток 2. С. 125-131.
   63. Становлення і розвиток фізико-математичної освіти у вищих навчальних закладах
України в ХХ-XXI ст. / Луценко Гр.В. «Витоки педагогічної майстерності». Серія
«Педагогічні науки». – Полтава. – Випуск 11. – 2013. – С. 204-209.
   64. Фундаменталізація змісту освіти як основна вимога розвитку наукового мислення
майбутніх фахівців / Луценко Гр.В., Малюк Л.І. Наукові записки. Серія «Педагогічні
науки». Кіровоград. – Випуск 121. Частина ІІ – 2013. – С. 244-247.
   65. Формування науково-дослідної компетентності як елемент професійної підготовки
майбутнього фахівця-фізика. / Луценко Гр.В. Вісник Черкаського університету, серія
«Педагогічні науки» - Черкаси. – №23 (276). – 2013. – С. 59-63.
   66. Квазіпрофесійна діяльність як метод формування науково-дослідної компетентності у
фізиків-дослідників / Луценко Гр.В., Поповиченко А.А., Соколова О.С. Гуманітарний
вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 29, Том IV: Тематичний випуск
«Міжнародні Чалпанівські психолого-педагогічні читання». – К.:Гнозис, 2013. –
С. 430-437.
    67. Управління науковою діяльністю. / Луценко Гр.В. Вища освіта України. 2013. №3
(50). Додаток 1. Том 2. С.120-122.
   68. Інновації в підготовці майбутніх фізиків-дослідників. / Луценко Гр.В. Інформаційні
технології і засоби навчання. 2013. №5 (37). – С.176-182. Режим доступу до журналу:
http://www.journal.iitta.gov.ua
   69. Автоматизація організаційно-управлінських аспектів науково-дослідної діяльності
класичного університету. / Луценко Гр.В. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» -
Додаток 1 до Вип. 31, Том IІІ(45): Тематичний випуск «Вища освіта у контексті
інтеграції до європейського освітнього простору». – К.:Гнозис, 2013. – С. 139-147.
   70. Фізика - основна складова успішного розвитку сучасної інженерної освіти в Україні. /
Козуля Л.В., Луценко Гр.В. Вісник Чернігівського національного педагогічного
університету. Серія «Педагогічні науки». – Чернігів. – Випуск 127. – 2015. – С. 69-72.
   71. Моделювання системи управління професійною підготовкою фізиків-дослідників в
університетах України. / Луценко Гр.В. Вісник Чернігівського національного
педагогічного університету. Серія «Педагогічні науки». – Чернігів. – Випуск 138. –
2016. – С.96-99
    72. Психолого-педагогічні основи реалізації системи професійної підготовки фахівця-
фізика. / Луценко Гр.В. Вісник Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженк. Серія: педагогічні науки. – Глухів. –Випуск
32. – 2016. – С. 36-42.
    73. Фундаменталізація вищої освіти як технологія педагогіки майбутнього. / Луценко Г.В.
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» - Вип. 37(3), Том IІ(22): Тематичний випуск
«Міжнародні Чалпанівські психолого-педагогічні читання». – К.:Гнозис, 2017. –
С. 391-398.
    74. Формування професійної компетентності майбутніх вчителів фізики і математики як
основа успішного професійного зростання. / Луценко Г.В. Збірник наукових праць
Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогічні
науки. - 2017. - № 4. - С. 244–251.
   75. Теоретико-методологічні основи моніторингу в системі роботи органів державного
управління освітою. / Луценко Г. В., Маковська О. А. Вісник Глухівського
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія:
педагогічні науки. – Глухів. –Випуск 37. – 2018. – С. 256-264
   76. Упровадження CDIO-підходу інженерної освіти в систему підготовки майбутніх
економістів і управлінців. / Г.Дутка, Г.Луценко. Витоки педагогічної майстерності.
2018. Випуск 21. С. 71-75.
   77. Fundamentalising higher education basic criterion of transferring to the new ukrainion
school. / Lucenko G. Вісник Глухівського національного педагогічного університету
імені Олександра Довженка. Серія: педагогічні науки. – Глухів. –Випуск 3 (41). –
2019. – С. 12-18.
   78. Адаптивні підходи до управління освітніми установами у процесі забезпечення
інтернет-освіти. /Луценко Г. В. Вісник Глухівського національного педагогічного
університету імені Олександра Довженка. Серія: педагогічні науки. – Глухів. –Випуск
2 (43). – 2020. – С. 44-49.

   79. Взаємозв’язок адаптивного та рефлексивного управління. / Луценко Г.В. Адаптивне
управління: теорія і практика. Серія Педагогіка, 10(19). https://doi.org/10.33296/2707-
0255-10(19)-14
   80. Особливості дистанційної освіти в Україні під час пандемії covid-19: управлінський
аспект. / Луценко Григорій, Луценко Олена. Електронне наукове фахове видання
«Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка», Випуск 13(25). (2022)
Retrieved from https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/459

Статті опубліковані у періодичних наукових виданнях інших держав

   81. Миграция нерастворимых металлических примесей в металах под действием
тлеющего разряда. / В.Ф. Мазанко, Д.В. Миронов, Д.С. Герцрикен, Г.В. Луценко,
В.П. Бевз. Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. –
Самара. – 2006. – Выпуск 3. – С.38-42.
   82. Аспекты формирования естественнонаучной компетентности как составляющей
профессиональной компетентности студентов физико-математических и инженерных
специальностей / Луценко Гр.В..Вектор науки Тольяттинского государственного
университета. 2011. – №1(4). – С. 109-113
   83. Проблема фундаментализации украинского образования в контексте новой
образовательной парадигмы.Луценко Гр.В. / Вестник Гуманитарного института ТГУ.
2012. №2(13). С. 73-76.
   84. Засоби організації пізнавальної діяльності майбутніх фізиків-дослідників /
Луценко Гр.В. Science and Education a New Dimension – 2013. – vol. 1 (6), Issue: 7. –
P.100-105.
   85. Education contents fundamentalization as mode of the students' professional competence
development. / Lucenko Gr.V. Science and Education a New Dimension – 2013. – vol. 1
(6), Issue: 10. – P 11-16.
   86. Взаимодействие металлов и сплавов с газовыми средами поддействием искровых
разрядов. Ч. 1. Методика эксперимента и исследование обработанной поверхности /
Михайлов В.В., Перетятку П.В., Герцрикен Д.С., Мазанко В.Ф., Чао Шенжу, Чжан
Цженю, Миронов Д.В., Луценко Гр.В. FIZICĂ ŞI TEHNICĂ: Procese, modele,
experimente, nr. 1, 2014. – Moldova – P.16-31.
    87. Взаимодействие металлов и сплавов с газовыми средами под действием искровых
разрядов Ч. 2. Физико-химический анализ и интерпретация результатов. / Михайлов
В.В., Перетятку П.В., Герцрикен Д.С., Мазанко В.Ф., Чао Шенжу, Чжан Цженю,
Миронов Д.В., Луценко Гр.В. FIZICĂ ŞI TEHNICĂ: Procese, modele, experimente, nr. 2,
2014. – Moldova – P.36-46.
    88. Проектно орієнтоване навчання: точка зору українських викладачів Stem-дисциплін. /
Луценко Г.В., Луценко Гр.В. Science and Education a New Dimension – 2018. – vol. VI
(65), Issue: 155. – P.36-39.

Публікації в інших виданнях


   89. Комп’ютерне моделювання процесів взаємної та реакційної дифузії у бінарних
порошкових системах. / Г.В. Луценко, А.М. Гусак. Матеріали Всеукр. конф. молодих
науковців “Інформаційні технології в науці та освіті” (ІТОН 97). – Ч. 2. – Черкаси. –
1997. – С. 70-81.
   90. Учень, студент, аспірант, викладач – шлях формування вченого, фахівця високої
кваліфікації. / І.І. Кукурудза, Г.В. Луценко. Матер. І міжн. конф. “НДРС. Аспект
формування особистості майбутнього вченого фахівця високої кваліфікації”. –
Запоріжжя. – 2003. – С. 119-122
    91. Взаимодействие многофазных систем с бомбардирующими ионами в искровых
разрядах. / В.П. Бевз, Д.С. Герцрикен, В.Ф. Мазанко, Г.В. Луценко, Д.В. Миронов.
Матер. 6-й международной конференции “Взаимодействие излучений с твердым
телом” – Минск, Беларусь. – 2005. – С.279-281.

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків
 - Ткаченко Наталія Миколаївна
Доктор педагогічних наук, доцент.

Контактні даніЕл.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік прийому: 
щочетверга з 13.00 до 15.00 (за попереднім записом)
 

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.

Шифр і найменування спеціальності: 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Тема кандидатської дисертації: «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності».

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти»

Вчене звання: доцент. 

Підвищення кваліфікації: Посилання
Інформація про наукову діяльність

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:

     1. Ткаченко Н.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. К., 2011. 198 с.
     2. Ткаченко Н.М. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. НПУ імені М.П.Драгоманова. К., 2011. 21 с.

Дисертація та автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:

     3. Ткаченко Н. М. Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти : дис... д. пед. наук: 13.00.04. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, 2020. 617 с.
     4. Ткаченко Н. М. Теоретичні і методичні засади формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти : автореф. дис... д. пед. наук: 13.00.04. Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, 2020. 43 с.

Монографії:

     5. Ткаченко Н. Формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов: теорія та методика : монографія ̸ за наук. ред. В. П. Курок. Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. 454 с.
     6. Ткаченко Н. Проєктування педагогічної системи цілеспрямованого формування професійного іміджу майбутніх учителів англійської мови. Transformations in contemporary Society: Humanitarian Aspects : monograph. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. Р. 269–276.
    7. Tkachenko Nataliia. Lifelong learning as a tool for improving the life quality in the information society. Ensuring Standards of Quality of Life in a Turbulent World : monograph. Scientific editors: Tadeusz Pokusa and Tetyana Nestorenko. Opole: The Academy of Applied Sciences – Academy of Management and Administration in Opole, 2022. P. 480-487.


Навчально-методичні видання:
   
     8. Ткаченко Н.М., Чирва М.К. Навчальний посібник для домашнього читання за романом Шарлотти Бронте “Джейн Ейр” : навчальний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 80 с.
     9. Ткаченко Н.М., Мілютіна О.К., Чирва М.К. Read, Learn and Speak : навчальний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. 61 с.
     10. Ткаченко Н.М., Мілютіна О.К., Чирва М.К. Read, Learn and Speak: навчальний посібник. Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. 129 с.
     11. Ткаченко Н.М. English for specific purposes : навчальний посібник. Глухів: РВВ ГНПУ ім. Олександра Довженка, 2013. 68с.
     12. Ткаченко Н. Професійний імідж вчителя іноземних мов : навчальний посібник. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2019. 73 с. URL: http://192.168.1.72/handle/123456789/798
     13. Курок Віра, Ткаченко Наталія, Зайцева Ольга. Педагогічна практика у ЗВО: навчально-методичний посібник для здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Глухів, 2022. 62 с. URL: http://46.201.250.252/handle/123456789/1841
     14. Науково-дослідницька практика: особливості організації та проходження: методичні рекомендації для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти галузі знань 03 Гуманітарні науки спеціальності 032 Історія та археологія / укладачі: Андрій Гриценко, Наталія Ткаченко. Глухів, 2022. 65 с. 
    15. Англійська для публічних виступів і презентацій= English for Public Speaking and Presentations: навчальний посібник для здобувачів освіти третього освітньо-наукового рівня вищої освіти/ Укладач Ткаченко Наталія. Глухів. URL: 2023. http://repository.gnpu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2176/%d0%a2%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%20%d0%9d.%20%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%20%202023.pdf?sequence=1&isAllowed=y&authuser=0


Статті у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Web of Science, Scopus

       16. Kurok V., Tkachenko N. (2020). Future English Teachers’ Professional Image Forming. Postmodern openings. 2020. Vol. 11, Issue 3. P. 95‒114. URL: https://doi.org/10.18662/po/11.3/201
     17. Kurok, V., Tkachenko, N., Burchak, S., Kurok, R., & Burchak, L. (2022). Developing Intending Teachers’ Creativity in the Process of Their Professional Training in the Context of Educational Transformations. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 14(1), 246-262. https://doi.org/10.18662/rrem/14.1/517
       18.  Kovalchuk, Vasyl, Tkachenko, Nataliia, Soroka, Valerii, Tomash, Vasyl, Kovalchuk, Andrii. (2022). Forming and Developing Future Masters’ of Industrial Training of Motor Transport Profile Readiness for Applying Digital Technologies in the Conditions of Education Digitalization. International journal of computer science and network security. 22 (5). pp. 559- 564. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.5.77
   19. Kurok Roman, Radkevych Oleksandr, Tkachenko Nataliia, Burchak Stanislav, Kurok Vira (2022). Pedagogical conditions of developing legal competence of economic colleges’ teaching staff. Ad alta-journal of interdisciplinary research. Vol. 12 Issue 01 (12/01), June, 2022, ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Online). https://doi.org/10.33543/1201 WoS)
      20. Kovalchuk Vasyl, Maslich Svitlana, Tkachenko Nataliia, Shevchuk Svitlana & Shchypska Tetiana (2022). Vocational education in the context of modern problems and challenges. Journal of Curriculum and Teaching. 11(8), 329-338. https://doi.org/10.5430/jct.v11n8p329 
      21. Romaniuk, L. ., Kurok О., Hrytsenko, A., Tkachenko, N., & Chumachenko О. (2023). Transformations of Ukraine’s cultural heritage against the background of historical and cultural changes: international aspect. Synesis (ISSN 1984-6754)15(4), 374–391. Retrieved from https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/2819 
      22. 
Tkachenko Nataliia, Kovalchuk Vasyl, Yuan Wenjing (2023). 21st century teacher’s transversal competencies: theoretical analysis. Integration. Education: Proceedings of the International Scientific Conference. Volume I, May 26th, 2023. 395-405 (ISSN 1691-5887, eISSN 2256-0629), https://doi.org/10.17770/sie2023vol1.7169. http://journals.ru.lv/index.php/SIE/article/view/7169Статті у наукових фахових виданнях України

   23. Ткаченко Н.М. Теоретичні аспекти підготовки викладача вищої школи до інноваційної діяльності. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2005. Вип. 6. С.69-72.
     24. Ткаченко Н.М. Теоретичні аспекти формування творчих педагогічних умінь майбутніх учителів іноземної мови в початковій школі. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. 2006. Bип.5. С.235-246.
     25. Ткаченко Н.М. Сутність і специфіка професійних умінь і навичок студентів вищого навчального закладу. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2006. Вип. 8. С.226-231.
     26. Ткаченко Н.М. Готовність студентів до проектування позаурочної виховної діяльності як передумова ефективної професійної діяльності вчителя початкових класів. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2007. Вип.10. С. 71-78.
     27. Ткаченко Н.М. Умови оптимізації підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності. Психолого- педагогічні проблеми сільської школи. Умань: РВЦ «Софія», 2008. Вип. 27. С. 35-41.
   28. Ткаченко Н.М. Теоретичні та методологічні засади позаурочної виховної діяльності. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. Чернівці: ЧНУ, 2008. Вип. 432. С.181-190.
     29. Ткаченко Н.М. Сутнісна характеристика педагогічного проектування та механізми його здійснення. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. 2009. Вип. 11. С. 80-91.
    30. Ткаченко Н.М. Структурна характеристика готовності майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності. Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Педагогіка, Психологія і соціологія». 2012. Вип. 2 (12). С. 111-116.
     31. Ткаченко Н.М. Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності. Наукові записки. Серія «Психолого- педагогічні науки». Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2012. № 4. С. 103-108.
    32. Ткаченко Н. М. Методичні засади викладання інтегрованого курсу «Англійська мова та світова література» у програмі підготовки майбутніх учителів англійської мови. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. Ялта : РВВ КГУ, 2014. Вип. 46. Ч. 3. С. 133-139.
     33. Ткаченко Н. М. Теоретичні засади формування міжкультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки. Проблемы современного педагогического образования. Сер.: Педагогика и психология. Ялта: РИО КГУ, 2014. Вып. 46. Ч. 4. С. 251 – 256.
     34. Ткаченко Н. М. Особливості реалізації соціокультурного підходу до навчання іноземних мов у вищій школі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. № 8 (42). С. 255–262.
    35. Ткаченко Н. Теоретико-методологічні основи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням положень концепції «Нова українська школа». Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. № 9 (63). С. 188–200.
      36. Ткаченко Н. Орієнтири професійної діяльності сучасного вчителя іноземних мов. Педагогічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. № 73. Т. 1. С. 139–144.
     37. Ткаченко Н. Імідж як феномен міждисциплінарного наукового дослідження. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2017. Вип. 1 (33). С. 119–127.
    38. Ткаченко Н. Концепція системного формування професійного іміджу вчителя іноземної мови. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки. Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2017. Вип. 1. С. 124–129.
     39. Ткаченко Н. М. Педагогічні фактори та умови успішної реалізації педагогічної системи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у ВПНЗ. Теорія і методика професійної освіти. 2017. Вип. 13. 65–79. URL: https://ivet- ua.science/images/Journals_IPTO/TMPO/TMPO_13_2017.pdf
     40. Ткаченко Н. М. Критеріально-рівневий підхід до діагностування професійного іміджу вчителя іноземних мов. Педагогічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. № 81. Т. 1. С. 201‒207.
     38. Ткаченко Н. М. Стратегії, техніки та технології створення позитивного професійного іміджу вчителя іноземних мов. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 60. Т. 2. С.
168‒172.
     41. Ткаченко Н. М. Методика формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка. 2018. № 3. С. 180‒183.
     42. Ткаченко Н. М. Генезис уявлень про імідж в історії людства. Інноваційна педагогіка. 2018. № 5. С. 133‒137.
     43. Ткаченко Н. М. Визначення сучасного контексту поняття «професійний імідж вчителя іноземних мов» у науковому просторі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. № 61. Т 2. С. 198‒202.
    44. Ткаченко Н. М., Ткаченко І. О. Професійна підготовка вчителів іноземних мов в історичній ретроспективі. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2019. Вип. 39. С. 30‒39.
     45. Ткаченко Н. М. Моделювання педагогічної системи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Інноваційна педагогіка. 2019. № 9. С. 86‒91.
     46. Ткаченко Н. М. Стан проблеми формування професійного іміджу вчителів іноземних мов в освітній практиці. Педагогіка і психологія. 2020. Вип. 63. С. 168-178.
     47. Ткаченко Н. М., Ткаченко І. О. Аналіз результатів впровадження педагогічної системи цілеспрямованого формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Інноваційна педагогіка. 2020. № 22. С. 103‒107.
     48. Ткаченко Наталія, Юань Веньцзін. Трансверсальні компетентності: еволюція поняття через призму контекстів. Наукові інновації та передові технології (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). 2022. № 5(7) 2022. С. 130-143. https://doi.org/10.52058/2786-5274- 2022-5(7)-130-143
     49. Ткаченко Наталія. Тренди освіти 2022: світовий контекст. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка»). 2022. № 11 (16). С. 178-189. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-11(16)-178-189

Публікації у виданнях інших держав

    50. Ткаченко Н.М. Навчання учнів старшої школи говоріння англійською мовою на основі комунікативних фразеологічних одиниць. Сборник научных трудов SWorld. Иваново : МАРКОВА АД, 2013. Вып. 3. Том 19. С.20-24.

     51. Tkachenko N. Foreign Language teacher’s professional image structure. Modern Science ‒ Moderní věda. Praha. Česká Republika : Nemoros, 2017. № 1. S. 77‒84. 
     52. Tkachenko N. M. Selecting and structuring the content of the future teachers of English professional training in the aspects of their professional image forming. Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, doświadczenie. Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności, 2018. № 1(9). S. 20‒25. 
     53. Ткаченко Н. М. Концепція формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у закладах вищої педагогічної освіти. Colloquium-journal. Warszawa, Poland, 2019. № 18 (42). С. 56‒60. 
     54. Ткаченко Н. М., Ткаченко І. О. До проблеми визначення поняття «професійний імідж». Colloquium-journal. Warszawa, Poland, 2019. № 21 (45). С. 58‒60. 

Публікації у матеріалах конференцій

     55. Ткаченко Н.М. Організаційно-методична система підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності. Актуальні проблеми реформування змісту освіти середніх навчальних закладів країн Європейського союзу: матеріали міжрегіонального науково-практичного семінару (Глухів, 21 травня 2009 року). Глухів: ГДПУ ім.Олександра Довженка, 2009. С. 37-40.
     56. Ткаченко Н.М. Лінгвістична казка як методичний прийом. Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2013.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Одеса: КУПРІЕНКО, 2013. Вип. 1. Т. 15. С.85-91.
     57. Ткаченко Н.М. Національно-культурний компонент навчання іноземної мови в загальноосвітній школі. Мовна освіта в Україні і за кордоном: тенденції, реалії і перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального науково-практичного семінару (Глухів, 15-16 травня 2014 року) / гол. редактор. Г.П. Кузнецова. Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка, 2014. C. 53-55.
     58. Ткаченко Н.М. Теоретичні засади використання подкастів у навчанні іноземних мов. Сучасні тенденції в навчанні української, російської та іноземної мов у закладах освіти різних типів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (15 травння 2015 р., м. Старобільськ). Старобільськ, 2015. С. 25-29.
     59. Ткаченко Н. М. Особливості формування професійного іміджу майбутнього вчителя іноземної мови у педагогічному університеті в умовах глобалізації. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 3 грудня 2015 р.). Суми, 2015. Ч. 2. С. 150‒153.
     60. Ткаченко Н. Сутність та структура професійного іміджу майбутнього вчителя іноземних мов. Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов по материалам ХІХ международной научной конференции (г. Переяслав- Хмельницкий, 26‒27 ноября 2016 г.). Переяслав-Хмельницкий, 2016. Вып. 11 (19). Ч. 4. С. 109‒114.
    61. Ткаченко Н. М. Генезис та сучасний стан проблеми формування професійного іміджу. Глухівські наукові читання – 2016. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук : матеріали VІ міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів (м. Глухів, 27‒29 вересня 2016 р.). Глухів, 2016. С. 88‒92.
     62. Ткаченко Н. М. Сучасні вимоги до професійної підготовленості вчителя іноземної мови як чинники формування його позитивного іміджу. Сучасна іншомовна освіта в Україні та закордоном: стан, виклики і перспективи : матеріали II міжрегіонального науково-практичного семінару за участю вчених України та зарубіжжя (м. Глухів, 25 жовтня 2016 р.). Суми, 2016. Вип. 2. С. 132‒135.
     63. Ткаченко Н. М. Імідж вчителя іноземної мови як соціально-психологічний феномен і предмет наукового дослідження. Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Глухів, 10‒11 листопада 2016 р.). Глухів, 2016. С. 148‒151.
     64. Ткаченко Н. Теоретико-методологічні основи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземної мови з урахуванням положень концепції «Нова українська школа». Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 8 грудня 2016 р.). Суми, 2016. Ч. 2. С. 75‒79.
     65. Ткаченко Н. М. Імідж як соціальний феномен. Психологія та педагогіка: методика та проблеми практичного застосування : збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23‒24 грудня 2016 р.). Львів,
2016. С. 119‒121.
     66. Ткаченко Н. М. Педагогічні принципи формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Pedagogika. Współczesne problemy i perspektywy rozwoju : zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (Warszawa, 30‒31.01.2017). Warszawa, 2017. S. 90‒92. URL: http://xn--
e1aajfpcds8ay4h.com.ua/files/file/scientific_conference_61/61-31.pdf
     67. Ткаченко Н. Н. Функции профессионального имиджа учителя иностранных языков. Наука и образование – важнейший фактор развития общества в современных условиях : материалы IV международной научно-практической конференции (г. Караганда, 28 апреля 2017 г.). Караганда, 2017. С. 272‒275.
     68. Tkachenko N. Foreign language teacher professional image: the essence, structure and functions. The 21st Century Challenges in Education and Science : матеріали V науково- педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами (м. Глухів, 20 квітня 2017 р.). Суми, 2017. Вип. 4. С. 175‒177.
     69. Ткаченко Н. М. Критерії та показники сформованості професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції (м. Бердянськ, 20‒21 квітня 2017 р.). Бердянськ, 2017. Ч. 2. С. 233‒235.
     70. Tkachenko N. Qualitative characteristics of the levels of the Foreign languages teacher’s professional image. Scientific horizons – 2017 : materials of the XIII international scientific and practical conference (Sheffield, September 30‒ October 7, 2017). Sheffield, 2017. P. 3‒11.
    71. Ткаченко Н. М. Відбір змісту процесу формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Сучасна система освіти і виховання: досвід минулого ‒ погляд у майбутнє : збірник тез учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6‒7 жовтня 2017 р.). Київ, 2017. С. 103‒105.
     72. Ткаченко Н. М. Педагогічні фактори, що впливають на формування професійного іміджу майбутнього вчителя іноземних мов. Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого ‒ погляд у майбутнє : матеріали міжнародної науково- практичної конференції (м. Ніжин, 19‒20 жовтня 2017 р.). Ніжин, 2017. С. 204‒206.
     73. Ткаченко Н. М. Технологічні особливості процесу формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов. Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 7 грудня 2017 р.). Суми, 2017. Ч. 1. С. 206‒210.
     74. Tkachenko N. Information and communication technologies as the leading means of future foreign languages teachers professional image forming. The 21st Century Challenges in Education and Science : матеріали V науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами (м. Глухів, 18‒19 квітня 2018 р.). Суми, 2018. Вип. 6. С. 35‒36.
     75. Ткаченко Н. М. Вербальний імідж майбутнього вчителя іноземних мов як основа його професійного іміджу. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Суми, 29 листопада 2018 р.). Суми, 2018. С. 80‒82.
    76. Ткаченко Н. М. Формування вербальної складової професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення дисципліни «Ділова англійська мова». Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 6 грудня 2018 р.). Суми, 2018. С. 87‒91.
     77. Ткаченко Н. М. Сучасний вчитель – який він: результати опитування учнів. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали ІІ міжнародної науково- практичної інтернет-конференції (м. Суми, 29 листопада 2019 р.). Суми, 2019. С. 86‒89.
     78. Ткаченко Н.М. Тренінг як технологія формування презентаційних навичок педагога 21 століття. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, вчителів, магістрантів, студентів, 30
листопада 2021 р., м. Суми. Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. С.110-114.
     79. Ткаченко Н.М. Підвищення якості людського потенціалу як основи розвитку економіки знань: освітній вимір. Освіта і наука ХХІ століття : матеріали звітної науково- практичної конференції викладачів (м. Глухів, 4 травня 2022 року). 2022. С. 171-172.
     80. Ткаченко Н. М. Оновлення підходів до розвитку людських ресурсів освітньої галузі як вимога часу. Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, 2022. С. 265- 267.
    81. Ткаченко Н.М. Освітній компонент «Наукова англомовна комунікація» як інструмент підвищення якості інтернаціоналізації освітніх програм третього (освітньо-наукового) рівня. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії: зб. матеріалів ІV Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 27 жовт. 2022 р. / за заг. ред. І. М. Савченко, В. В. Ємець. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2022. С. 574-576.

    82.Ткаченко Н.М. Неперервна освіта в контексті сучасних соціально-економічних трансформацій. Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу: збірник матеріалів міжнародного форуму, Київ, 16 лютого 2023 р. / за заг. ред. проф. В. П. Андрущенка. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023. С. 110-111. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/39217


Помічник ректора - Коротич Анатолій Володимирович


Контактні дані:

Ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік прийому: щочетверга з 09.00 до 11.00 (за попереднім записом)

Підвищення кваліфікації: 

Місце проходження: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НААПНУ Центральний інститут післядипломної освіти.

Категорія: Ректори (президенти, начальники), проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів.

Номер свідоцтва: СП 35830447/0828-19.

Термін проходження: з 13.02.2019 - по 07.06.2019.