2024ННІ педагогіки і психології

Бакалавр 
Початкова освіта
Початкова освіта та інформатика
Соціальна робота та психологія
Психологія

Початкова освіта та психологіяМагістр
 
Початкова освіта
Управління закладом освіти
Соціальна робота
Психологія
Педагогіка вищої школи 


Факультет дошкільної освіти

Бакалавр
Дошкільна освіта(мова і література (англійська))
Дошкільна освіта(логопедія)
Дошкільна освіта та психологія
Дошкільна  освіта та фізична культура
Дошкільна  освіта та фізична культура( нова редакція)
Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи)

Магістр

Середня освіта (Фізична культура)
Дошкільна та початкова освіта
Дошкільна освіта


Факультет природничої і фізико-математичної освіти

Бакалавр
Середня освіта(Фізика та інформатика)

Середня освіта(Математика та інформатика)

Середня освіта(Біологія та здоров'я людини та природознавство)

Середня освіта(Біологія та здоров'я людини та психологія)

Середня освіта(Біологія та здоров'я людини та фізична реабілітація)

Середня освіта(Природничі науки)

Середня освіта(Інформатика)


Магістр
 
Середня освіта(Фізика та інформатика)

Середня освіта(Математика)

Середня освіта(Біологія та здоров'я людини та природознавство)

 

 ННІ філології та історії

Бакалавр

Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)

Середня освіта (Історія та громадянська освіта)
Середня освіта (Мова і література (англійська)Магістр
 

Середня освіта (Мова і література (англійська)
Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Історія та громадянська освіта)


Факультет технологічної і професійної освіти

Бакалавр
Професійна освіта(Будівництво)
Середня освіта(Трудове навчання та технології.Інформатика)
Професійна освіта(Технологія виробів легкої промисловості)
Професійна освіта(Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

 

 

Магістр
Середня освіта(Трудове навчання та технології)
Професійна освіта(Будівництво)
Професійна освіта(Технологія виробів легкої промисловості)
Професійна освіта(Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

 

 

 
Доктор філософії
Історія та археологія
Теорія і методика вищої освіти
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Теорія і методика професійної освіти
Управління закладом освіти

 
2023ННІ педагогіки і психології

Бакалавр 
Початкова освіта та інформатика
Початкова освіта та музичне мистецтво 
Початкова освіта та мова і література (англійська)
Соціальна робота та психологія
Психологія
Початкова освіта та психологіяМагістр
 
Початкова освіта
Менеджмент в сфері охорони здоров’я в галузі знань «Управління та адміністрування»
Управління закладом освіти
Соціальна робота
Психологія
Факультет дошкільної освіти

Бакалавр
Дошкільна освіта(мова і література (англійська))
Дошкільна освіта(логопедія)
Дошкільна освіта та психологія
Дошкільна  освіта та фізична культура
Дошкільна  освіта та фізична культура( нова редакція)
Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи)

Магістр

 Середня освіта (Фізична культура)
Дошкільна та початкова освіта
Дошкільна освіта


Факультет природничої і фізико-математичної освіти

Бакалавр
Середня освіта(Фізика та інформатика)

Середня освіта(Математика та інформатика)

Середня освіта(Біологія та здоров'я людини та природознавство)

Середня освіта(Біологія та здоров'я людини та психологія)

Середня освіта(Біологія та здоров'я людини та фізична реабілітація)

Середня освіта(Природничі науки)

Середня освіта(Інформатика)


Магістр
 
Середня освіта(Фізика та інформатика)

Середня освіта(Математика)

Середня освіта(Біологія та здоров'я людини та природознавство)

 

 ННІ філології та історії

Бакалавр

Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)
Середня освіта (Історія)
Середня освіта (Мова і література (англійська) 

Магістр
 

Середня освіта (Мова і література (англійська)
Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Історія)


Факультет технологічної і професійної освіти

Бакалавр
Професійна освіта(Будівництво)
Середня освіта(Трудове навчання та технології.Інформатика)
Професійна освіта(Технологія виробів легкої промисловості)
Професійна освіта(Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

 

 

Магістр
Середня освіта(Трудове навчання та технології)
Професійна освіта(Будівництво)
Професійна освіта(Технологія виробів легкої промисловості)
Професійна освіта(Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

 

 

 
Доктор філософії
Історія та археологія
Теорія і методика вищої освіти
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Теорія і методика професійної освіти
Управління закладом освіти

 
2022ННІ педагогіки і психології

Бакалавр 

Початкова освіта та музичне мистецтво

Початкова освіта та мова і література (англійська)

Початкова освіта та інформатика

Соціальна робота та психологія

Психологія 

Psychology

Середня освіта та музичне мистецтво

Магістр
 

Управління закладом освіти

Психологія

Соціальна робота


Менеджмент( управління та адміністрування)

Початкова освіта


Факультет дошкільної освіти

Бакалавр

Дошкільна освіта та мова і література (англійська)

Дошкільна освіта та психологія

Дошкільна освіта та фізична культура

Дошкільна освіта та логопедія

Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи)

Магістр

Дошкільна освіта 

Фізична культура

Факультет природничої і фізико-математичної освіти

Бакалавр

 «Середня освіта (Математика та інформатика)»

«Середня освіта (Математика та економіка)»

«Середня освіта (Природничі науки)»

«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)»

«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізична реабілітація)»

«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія)»

«Середня освіта (Фізика та інформатика)»

«Середня освіта (Інформатика)»

 

Магістр 

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)

«Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство)»

«Середня освіта (Фізика та інформатика)»

«Середня освіта (Математика)»
ННІ філології та історії

Бакалавр

 

Середня освіта (Історія)

«Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)»

«Середня освіта (Українська мова і література)»

«Середня освіта (Мова і література (англійська))»Магістр 

 


«Середня освіта (Українська мова і література)»

«Середня освіта (Історія)»

«Середня освіта (Мова і література (англійська))»
Факультет технологічної і професійної освіти

Бакалавр

015 Професійна освіта (Будівництво)

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика)
 

Магістр

015 Професійна освіта (Будівництво)

015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства)

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
Доктор філософії

Початкова освіта

Історія та археологія

Теорія і методика вищої освіти

Теорія і методика професійної освіти

Управління закладом освіти