Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Разові спеціалізовані вчені ради

Надрукувати Надрукувати E-mail E-mail
 
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.014

Утворена відповідно до наказу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка № 111 від 29 березня 2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Заїки Артема Олексійовича на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).
 
Тема дисертації: «Формування цифрової компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання сільськогосподарського профілю у фаховій підготовці»
 Науковий керівник:
Ковальчук Василь Іванович  – доктор педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
 Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.014:
Голова ради:
Курок Віра Панасівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
 
Опоненти:
Лаврентьєва Олена Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля».
Романова Ганна Миколаївна – доктор педагогічних наук,  професор кафедри професійної і вищої освіти Державного закладу вищої освіти  «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України.
 
Рецензенти:
Ткаченко Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
Кухарчук Роман Павлович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізико-математичної освіти та інформатики Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 17 травня 2023 року о 10:00
 
АдресаГлухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, вул. Київська, 24 м. Глухів, Сумська область
 
Відгук офіційного опонента Романової Г.М.
 
Відгук офіційного опонента Лаврентьєвої О.О.
 
 
Рецензія Ткаченко Н.М.


Рецензія Кухарчука Р.П.
 
  
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.015

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.015

Утворена відповідно до наказу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка № 375 від 05 жовтня 2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гребеника Антона Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

Тема дисертації: «Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів залізничного транспорту у фаховій підготовці».

Науковий керівник:

Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.015:

Голова ради:

Ткаченко Наталія Миколаївнадоктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Офіційні опоненти:

Сущенко Роман Віталійович доктор педагогічних наук, професор кафедри транспортних технологій Національного університету «Запорізька політехніка».

Маланюк Наталія Михайлівна доктор педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики, математичного моделювання та фізики Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

Рецензенти:

Гриценко Андрій  Петровичдоктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Опанасенко Віталій Петрович кандидат педагогічних наук,  доцент кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Дисертація Гребеника А.О. «Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів залізничного транспорту у фаховій підготовці».

Дисертація із накладенням кваліфікованого електронного цифрового підпису здобувача

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису


Онлайн-трансляція захисту буде проводитись на офіційному ютуб каналі університету.  https://www.youtube.com/@user-je8lj9qp4s/streams

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 08 грудня 2023 року о 10:00

А
дресаГлухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, вул. Київська, 24 м. Глухів, Сумська область

 

Відгук офіційного опонента Сущенка Р. В.

Файл з підписом офіційного опонента

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

 

Відгук офіційного опонента Маланюк Н. М.

Файл з підписом офіційного опонента

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

 

Рецензія Гриценка А.П.

Файл з підписом рецензента

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

 

Рецензія Опанасенка В.П.

Файл з підписом рецензента

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підписуПРОТОКОЛ створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису відеозапису
захисту дисертації


Файл з підписом 


Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

 

   

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.016

 

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.016

 

Утворена відповідно до наказу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка № 419 від 02 листопада 2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тробюк Наталії Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

 

Тема дисертації: «Формування толерантності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у вищих військових навчальних закладах».

 

Науковий керівник:

Зінченко Володимир Павлович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки психології, соціальної роботи та менеджменту Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.016:

Голова ради:

Курок Віра Панасівна – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Офіційні опоненти:

Романишина Людмила Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Мірошніченко Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук,  професор, начальник (завідувач) кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Тюріна Валентина Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціології та психології Харківського національного університету  внутрішніх справ МВС України.

 

Рецензент:

Тюльпа Тетяна Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Дисертація Тробюк Н. Ю. «Формування толерантності майбутніх офіцерів Національної гвардії України у вищих військових навчальних закладах».

 

Дисертація із накладенням кваліфікованого електронного цифрового підпису здобувача

 

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

 

Онлайн-трансляція захисту буде проводитись на офіційному ютуб каналі університету.  https://www.youtube.com/@user-je8lj9qp4s/streams

 

 

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 10 січня 2024 року о 10:00

 

АдресаГлухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, вул. Київська, 24 м. Глухів, Сумська область

 

Відгук офіційного опонента Романишиної Л. М.

Файл з підписом офіційного опонента

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

 

Відгук офіційного опонента Мірошніченко В. І.

Файл з підписом офіційного опонента

 

Відгук офіційного опонента Тюріної В. О.

Файл з підписом офіційного опонента

 

Рецензія Тюльпи Т. М.

Файл з підписом рецензента

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

ПРОТОКОЛ створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису відеозапису
захисту дисертації

Файл з підписом 

Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

 

 
Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.017


Разова спеціалізована вчена рада ДФ 56.146.017

 

Утворена відповідно до наказу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка № 452 від 07 грудня 2023 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Петренко Наталії Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія.

 

Тема дисертації: «Створення системи україномовної освіти для дорослих на території Сумщини у 20-х рр. ХХ ст.».

 

Науковий керівник:

Крижанівський Віталій Михайлович, кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 56.146.017:

Голова ради:

Гриценко Андрій Петрович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Офіційні опоненти:

  1. Дегтярьов Сергій Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії Сумського державного університету.
  2. Тимчук Людмила Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

Рецензенти:

  1. Прокопчук Віктор Степанович – доктор історичних наук, професор кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
  2. Чумаченко Олена Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання, директор Навчально-наукового інституту філології та історії Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

 

Дисертація Петренко Н.М. «Створення системи україномовної освіти для дорослих на території Сумщини у 20-х рр. ХХ ст.».

 

Дисертація із накладенням кваліфікованого електронного цифрового підпису здобувача

 

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

 

Онлайн-трансляція захисту буде проводитись на офіційному ютуб каналі університету.  https://www.youtube.com/@user-je8lj9qp4s/streams

 

 

Дата, час та місце проведення захисту дисертації: 7 лютого 2024 року о 10:00

 

АдресаГлухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, вул. Київська, 24 м. Глухів, Сумська область

 

Відгук офіційного опонента Дегтярьова С. І.

Файл з підписом офіційного опонента

 

Відгук офіційного опонента Тимчук Л. І.

 

Рецензія Прокопчука В. С.

 

 

Рецензія Чумаченко О. А.

Файл з підписом рецензента

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

 
Рішення разової спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

ПРОТОКОЛ створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису відеозапису
захисту дисертації

Файл з підписом 

  

 

 

 


 
  
Joomla Plugins