Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Авторам наукових публікацій

Надрукувати Надрукувати E-mail E-mail

Перелік українських видань, представлених у наукометричних базах Scopus, Web of Science

Перелік видань, представлених у наукометричній базі Scopus з науковими показниками та рейтингами публікаційної активності за країнами

Перелік видань, представлених у наукометричній базі Web of Science

Базовий пошук у Scopus (за автором, назвою, темою, DOI та ін.) 

Пошук в Web of Science  (за автором, назвою, темою, DOI та ін.)

Статті співробітників університету та аспірантів, проіндексовані у наукометричних базах Scopus, Web of Science (постійно оновлюється)

Пошук по автору в Web of Science

Пошук та аналіз літератури у Web of Science

Реєстрація профілю і віддалений доступ в Web of Science

Як опублікувати статтю у Web of Science?

Як підібрати журнал для публікації? 

Як визначити квартиль наукового журналу, що входить до міжнародних наукометричних баз даних Scopus / Web of Science