Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Спеціалізована вчена рада Д 56.146.01

Спеціалізована вчена рада Д 56.146.01

Надрукувати Надрукувати E-mail E-mail
З правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Наказ МОН України від 06.06.2022 № 530

Наказ Глухівського НПУ ім. О. Довженка від 06.06.2022 № 181

Наказ МОН України від 21.02.2024 № 220 Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України


Наказ Глухівського НПУ ім. О. Довженка про внесення змін до складу спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01

Дата початку повноважень: 06.06.2022 року.

Дата закінчення повноважень: 06.06.2025 року.

Профіль ради: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»


Персональний склад
 
Голова ради:

Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 13.00. 04.

Вчений секретар:

Ткаченко Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

Бірюк Людмила Яківна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 13.00.04;

Бурчак Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 13.00.04;

Загородня Людмила Петрівна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 13.00.04;

Задорожна-Княгницька Леніна Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету, Маріупольський державний університет, спеціальність 13.00.04;

Іщенко Людмила Валентинівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, спеціальність 13.00.04;

Коренева Інна Миколаївна, доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 13.00.04;

Кузьміиський Анатолій Іванович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 13.00.04;

 Лузан Петро Григорович, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії, Інститут професійної освіти НАПН України, спеціальність 13.00.04;

Луценко Григорій Васильович, доктор педагогічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 13.00.04; 

Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, директор, Інститут професійної освіти НАПН України, спеціальність 13.00.04;

Рудишин Сергій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, спеціальність 13.00.04;

 Тітова Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного, спеціальність 13.00.04


Нормативні документи

Основні нормативно-правові акти, які регуюють підготовку здобувачів наукових ступенів, утворення спецрад та порядок захисту дисертацій і присудження наукових ступенів кандидата та доктора наук

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» 

Постанова КМУ №261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)

Інструктивний лист МОН України № 9/296-22 від 09.06.2022 р.«
Щодо Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»

Наказ МОН України № 1057 від 14.09.2011 р. «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» 

Постанова КМУ № 266 від 29.04.2015 р. «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти»

Наказ МОН України № 1151 від 06.11.2015«
Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266»
  

Наказ МОН України від 12.01.2017 року № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації»


Наказ МОН України № 1220 від 23.09.2019 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Інструктивний лист МОН України № 1/11-0518 від 09.10.2019 «Щодо застосування наказу МОН від 23.09.2019 
№1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Інструктивний лист МОН України № 9/295-22 від 09.06.2022 р. «
Щодо внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

Постанова КМУ № 1197 від 17.11.2021 р.  «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів» 

Наказ МОН України № 1359 від 13.12.2021 р. «Про затвердження Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук» 

Наказ  МОН України № 758 від 14.07.2015 р. «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» 
Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею або перевірка написання транслітерації прізвища та імені на сайті Державної міграційної служби України   


Інструктивний лист МОН України № 1/5628-22 від 26.05.2022 «Про окремі питання застосування державної мови у сфері науки»


Інструктивний лист МОН України № 1/11-8681 від 15.08.2018 «Рекомендації щодо запобігання
академічного плагіату і його виявлення в наукових роботах(авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо).

 Нормативно-правові акти, що втратили чинність,
але є актуальними для здобувачів, підготовка яких розпочата
до 01.09.2016 р.:

Постанова КМУ № 309 від 1.03.1999 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» 

Постанова КМУ № 567 від 24.07.2013 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів»  

Наказ МОН України № 1112 від 17.10.2012 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» 


Н
ормативні документи університету

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (поза аспірантурою) та докторантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про порядок впровадження результатів науково-дослідних робіт у процес професійної підготовки фахівців у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка


Правила та процедури захисту дисертацій


Перелік та форми документів
                                            
Кандидат наук
перелік документів для подання у спеціалізовану вчену раду
заява
клопотання
список публікацій (форма)
Форма П-2ДС

Анонсовані захисти

16 лютого 2023 року відбудеться засідання спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Час:о 10.00 


Адреса:
 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Київська, 24.

На порядку денному:


Захист дисертації Хроленко Марини Володимирівни на тему: «Теорія і практика формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

Науковий консультант:

доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Кузьмінський Анатолій Іванович, професор кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Офіційні опоненти:

- Біда Олена Анатоліївна,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ;


- Марусинець Мар’яна Михайлівна
, доктор педагогічних наук, професор, директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської військової обласної державної адміністрації;


- Іщенко Людмила Валентинівна
, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Трансляція захисту дисертації:
  

             
               

Відеозапис захисту дисертації:Матеріали захисту:Реферат → Покликання

Дисертація → Покликання

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації → Покликання

Відгуки опонентів

- Біда Олена Анатоліївна; Покликання

- Марусинець Мар’яна Михайлівна; Покликання

- Іщенко Людмила Валентинівна. Покликання

ОКД → Покликання
 
Joomla Plugins