Глухівський учительський інститут
заклав міцний фундамент моєї освіти
Дякуючи Глухівському учительському
інституту, я полюбив і Україну,
і українські пісні, і українців.
 
С.М. Сергєєв-Ценський
 
Глухівський університет є невід'ємною частиною освітянської системи України. Це заклад європейського зразка, із потужною та ефективною системою освіти, знаний і славетний. Заснований на кращих педагогічних традиціях, він іде в ногу з часом, даючи міцну освіту, ґрунтовну підготовку молодому поколінню. Більш як у віковій історії університету відобразилися різні громадсько-політичні, соціальні та економічні зміни, що відбулися в суспільстві. Програми реорганізації шкільної справи і перебудови системи педагогічної освіти обумовили такі періоди в історичному розвитку навчального закладу:
1874-1917 рр.
21 вересня 1874 року відбулося офіційне відкриття Глухівського учительського інституту.
Це був заклад з трирічним терміном навчання, який готував учителів для міських училищ.
1917-1921 рр.
Педагогічний інститут з літературно-історичним, фізико-математичним та природничо-географічним відділами.
1921-1924 рр.
Інститут народної освіти з літературно-історичним, фізико-математичним та природничо-географічним відділами, який готував учителів для загальноосвітніх шкіл за трирічним, а потім чотирирічним терміном навчання. При ньому функціонували дворічні спеціальні загальноосвітні курси для підготовки молоді до навчання у вищій школі.
1924-1925 рр.
Педагогічні курси у складі підготовчого і першого курсу.
1925-1930 рр.
Педагогічний технікум, який готував учителів з вищою педагогічною освітою для початкової школи.
1930-1933 рр.
Інститут соціального виховання з трирічним терміном навчання.
1933-1937 рр.
Педагогічний інститут з трирічним терміном навчання, який готував учителів для середніх шкіл на п'яти факультетах: математичному, фізичному, мовно-літературному, історичному та агробіологічному.
1937-1954 рр.
Учительський інститут з дворічним терміном навчання та двома відділами: фізико-математичним і природничо-географічним. Під час фашистської окупації інститут зазнав великої руйнації.
Зруйнований 2-й корпус інституту
Знищено цінні книги з інститутської бібліотеки, обладнання навчальних кабінетів, проте навчальний заклад був одним з перших вузів України, які відновили свою роботу вже 1943 року. Улітку 1944 року дипломи одержали 60 молодих спеціалістів. 1945 року інститут закінчило 180 чоловік.
1954-1956 рр.
Педагогічний інститут з фізико-математичним факультетом, який готував учителів для середньої школи.
1956-1972 рр.
Педагогічний інститут, який за спеціальністю "Педагогіка і методика початкового навчання" готував учителів з вищою освітою для початкової школи за денною та заочною формами навчання.
1972-1986 рр.
Педагогічний інститут з двома факультетами: підготовки вчителів початкових класів і підготовки вчителів загальнотехнічних дисциплін і праці.
1986-1993 рр.
Педагогічний інститут з факультетами: дошкільного виховання, підготовки вчителів початкових класів, підготовки вчителів праці.
1993-2010 рр.
 Університет утвердився як вищий педагогічний навчальний заклад європейського зразка. Постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2001 року №504 Глухівському державному педагогічному інституту надано статус університету. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року №958 - присвоєно ім'я видатного випускника Олександра Довженка. Рішенням Державної акредитаційної комісії від 2 липня 2009 року, протокол № 79, навчальний заклад визнано акредитованим за ІV рівнем. Згідно з Указом Президента України від 1 жовтня 2009 року №792/2009 за загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Глухівського державного педагогічного університету імені Олександра Довженка, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, навчальний заклад набув статусу національний.
 У структурі університету функціонують 4 факультети, Навчально-науковий інститут гуманітарної освіти, Інститут допрофесійної та післядипломної освіти, професійно-педагогічний коледж, 6 навчально-консультаційних пунктів (м.Суми, м.Конотоп, м.Бар, м.Могилів-Подільський, м.Севастополь м.Кременчук), навчально-консультаційний центр (м.Сосниця), 21 кафедра, оновлена наукова бібліотека, спортивні комплекси, найкращі в місті студентські гуртожитки; діють науково-дослідні лабораторії з історії та культури Сіверщини, проблем початкового навчання в національній школі, діалектології, спеціалізовані лабораторії, навчально-виробничі майстерні, історико-педагогічний музей, створений 25 жовтня 2001 року на базі музею історії Глухівського педагогічного інституту, в якому представлена історія університету, педагогічна, наукова та літературно-мистецька спадщина педагогів та вихованців закладу.
 У навчальному закладі здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр" за такими галузями знань: педагогічна освіта, гуманітарні, природничі, фізико-математичні, соціально-політичні науки, фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. Враховуючи сучасні потреби суспільства, в університеті ліцензуються актуальні спеціальності та спеціалізації. Відкрито аспірантуру за такими спеціальностями: 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти; 10.01.01 - Українська література; 13.00.02 - Теорія і методика навчання (українська мова); 13.00.05 - Соціальна педагогіка.
 Навчально-виховний процес забезпечують 280 викладачів, серед яких 25 докторів наук, професорів, 137 кандидатів наук, доцентів.
 Колектив університету плідно працює над примноженням досягнень вітчизняної і світової педагогіки, формуванням інтелектуального потенціалу держави, створює всі умови для творчої самореалізації та культурного розвитку особистості вчителя.
 Університет має вагомі наукові, мистецькі і спортивні здобутки. Студенти неодноразово ставали переможцями міжнародних і всеукраїнських спортивних змагань, студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт.
 
Керівники навчального закладу:
Бєлявський Олександр Васильович (1874-1894 рр.)
Андрієвський Іван Семенович (1894-1905 рр.)
Миловський Н.А. (1905-1909 рр.)
Григоревський М.С. (1909-1913 рр.)
Апостолов Леонід Якович (1913-1916 рр.)
Ягодовський Костянтин Павлович (1916-1923 рр.)
Колубовський Яків Михайлович (1923-1924 рр.)
Івченко Павло Федорович (завідувач педагогічними курсами, вересень 1924 - грудень 1924 рр.)
Морачевський Яків Миколайович (завідувач педагогічними курсами, грудень 1924 - липень 1925 рр.)
Нестеренко Юрій Гаврилович (директор педтехнікуму, 1925- 1927 рр.)
Лошняков Іван Дмитрович (директор педтехнікуму, 1927-1930 рр.)
Горілий Платон Спиридонович (директор інституту соціального виховання, 1930-1931 рр.)
Донський Дмитро Іванович (директор інституту соціального виховання, 1931-1932 рр.)
Рожков Юрій Гаврилович (директор інституту соціального виховання, педінституту, педтехнікуму і робітфаку, 1932-1934 рр.)
Гаркуша Леонід Гаврилович (директор педкомбінату, 1934-1935 рр.)
Стрєльцов Олександр Гаврилович (директор педагогічного, а потім учительського інституту, 1935-1938 рр.)
Навоєнко С.Д. (директор учительського інституту, 1938 р.)
Гаран Дмитро Михайлович (директор учительського інституту, 1938-1941, 1943-1945 рр.)
Чуйко Іван Федорович (1945-1947 рр.)
Сапітон Григорій Львович (1947-1952 рр.)
Мазур Фелікс Адамович (1952-1954 рр.)
Томчук Олександр Дмитрович (ректор педінституту, 1954-1971 рр.)
Качан Іван Тихонович (1971-1980 рр.)
Великолуг Микола Іванович (1980-1985 рр.)
Гнатюк Леонід Володимирович (1985-1990 рр.)
Волос Микола Петрович (виконує обов'язки ректора з 15.05.1990 р. по 27.11.1990 р.)
Куриленко Володимир Михайлович (1990-1995 рр.)
Горбенко О.І. (виконує обов'язки ректора з 05.10.1995 р. по 19.03.1996 р.)
Чирва Володимир Федорович (1996-1999 рр.)
Волос Микола Петрович (виконує обов'язки ректора з 26.10.1999 р. по 31.05.2000 р.)
Курок Олександр Іванович (з 2000 р.)