Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Дистанційне навчання під час карантину

Дистанційне навчання під час карантину

Надрукувати Надрукувати E-mail E-mail
 
Накази

 Навчання за дистанційними технологіями
Факультет дошкільної освіти
 
01.04.20р. Засідання ученої ради факультету дошкільної освіти.
На порядку денному обговорення специфіки проведення підсумкових конференцій з педагогічної практики.
01.04.2020
 
06.04.2020р. Zoom  конференція . Міжнародне  науково-педагогічне стажування для викладачів закладів вищої освіти на базі університету Collegium Civitas у Варшаві (Польща) «Академічна доброчесність: виклики сучасності».
Учасники к.п.н. Куліш І.Д., к.п.н. Любива В.В
06.04.2020
 
08.04.20р. 09:30 (програма ZOOM) Засідання кафедри теорії і методики дошкільної освіти
На порядку денному:
 1. Ознайомлення з рішеннями ректорату, вченої ради університету, ради факультету дошкільної освіти.
 2. Звіти викладачів кафедри за період карантину.
 3. Стан написання курсових, бакалаврських, магістерських робіт студентами денної та заочної форм навчання.
 4. Хід та аналіз педагогічної практики студентів денної форми навчання.
 5. Затвердження білетів до літньої екзаменаційної сесії та державних екзаменів.
 6. Аналіз результатів роботи кураторів академічних груп.
 7. Стан профорієнтаційної роботи викладачів кафедри.
 8. Стан підготовки до друку навчально-методичних посібників, статей викладачів кафедри.
 9. Різне.
08.04.2020
 
21 квітня 2020 р. було проведено практичне заняття з дисципліни «Дитяча література» для студентів 11-ДО групи факультету дошкільної освіти з використанням дистанційної технології Zoom (викладач: Данильченко І.Г.).
23.04.2020.5
23.04.2020.7
 
28.04.2020 Підсумкова конференція 11-ДО групи
Практика в групах дітей раннього віку – складова професійної практичної підготовки майбутніх вихователів ЗДО.
28.04.202028.04.2020.1
28.04.2020.228.04.2020.3
28.04.2020.528.04.2020.4
28.04.2020.628.04.2020.7
 
07.05.2020 р. було проведено практичні заняття з дитячої літератури у студентів 11-ДО і 22-ДО груп з використанням дистанційної технології Zoom.
07.05.2020.107.05.2020.2
07.05.2020.307.05.2020.4
 
Науковий семінар «Дошкільна освіта: виклики сучасності»
У рамках проведення Тижня науки на факультеті дошкільної освіти 14 травня 2020 року було проведено в форматі Zoom-конференції науковий семінар «Дошкільна освіта: виклики сучасності». Під час виступів студенти випускних курсів (21-ДО група та 38-25Д група) мали змогу презентувати власні наукові доробки за темами бакалаврських робіт, що присвячені різним аспектам дошкільної освіти, а також отримати слушні поради від викладачів факультету щодо їх удосконалення.
14.05.2020.do114.05.2020.do2
14.05.2020.do314.05.2020.do4
14.05.2020.do514.05.2020.do6
 
ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ – КРОК ДО ДИПЛОМА БАКАЛАВРА
14.05.2020  Режим відео конференції (Zoom)
З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти, відповідно до пункту 2.1.1.4 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, розпорядження від 12.03.2020 № 30 «Про організацію освітнього процесу в період карантину», листа МОН України від 27.03.2020 №1/9-187 «Щодо завершення 2019-2020 навчального року»   на кафедрі теорії і методики дошкільної освіти відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня  «Бакалавр» студентів спеціальності  012 Дошкільна освіта денної та заочної форм навчання.
Усі  студенти  засвідчили свою готовність до державної атестації.
14.05.2020.114.05.2020.214.05.2020.3
14.05.2020.414.05.2020.514.05.2020.6
 
Консультація до комплексного екзамену з фахових методик дошкільної освіти за дистанційною технологією ZOOM для випускників групи 38-25 Д.
21.05.2020 
 
22 травня 2020 року на факультеті дошкільної освіти вже в традиційній формі Zoom-конференції відбувся захист курсових робіт зі спеціалізації «Іноземна мова». Студенти 42ДО групи презентували результати власних досліджень із методики навчання дітей дошкільного віку іноземних мов і культур.
Представлені для захисту роботи ще раз довели можливість та необхідність навчання дітей старшого дошкільного віку іноземним мовам, зокрема виховання в них інтересу до вивчення мов, формування іншомовної комунікативної компетентності загалом та її компонентів зокрема як в процесі ігрової діяльності, так і під час використання дитячої художньої літератури, різних видів наочності тощо.
22.05.2020.122.05.2020.2
22.05.2020.322.05.2020.4
 
Захист курсових робіт з дошкільної педагогіки та фахових методик дошкільної освіти 32- ДО групи
22.05.2020.1do22.05.2020.2do
 
Державний екзамен з фахових методик дошкільної освіти. Група 38-25Д .
(З використанням дистанційної технології Zoom).
23.05.2020.1do
 
Факультет початкової освіти
Відповідно до розпоряджень Про педпрактику
Підсумкову конференцію з педпрактики (навчально-залікова) для студентів 22-ПО, 31-ПО груп факультету початкової освіти денної форми навчання провести дистанційно (за допомогою сервісаZoom  для проведення відеоконференцій) 14.04.2020 р. об  11год.
Підсумкову конференцію з педпрактики (на місці роботи фахівця соціальної сфери) для студентів 60М-СР групи факультету початкової освіти заочної форми навчання провести дистанційно (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) 13.04.2020 р. о 10 год.
Підсумкову конференцію з педпрактики (на місці роботи соціального працівника) для студентів 24-СР(ск.), 42-СР груп факультету початкової освіти денної форми навчання провести дистанційно (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) 15.04.2020 р. о 14 год.
Підсумкову конференцію з педпрактики (навчально-залікова)  для студентів 18-25 П групи Сумської філії провести дистанційно (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) 11.04.2020 р. о 12 год.
Відповідно до плану роботи факультету
Засідання вченої ради факультету початкової освіти (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) заплановано провести 28.04.2020 р. о 13.00
Засідання кафедр педагогіки і менеджменту освіти, психології і соціальної роботи, теорії і методики початкової освіти, педагогіки і психології початкової освіти (за допомогою сервіса Zoom  для проведення відеоконференцій) заплановано провести з 15.04.2020 р. по 17.04.2020 року.
 
Використання сервісу Google  Classroom
Освітній процес в асинхронному режимі на факультеті початкової освіти забезпечується шляхом використання сервісу Google  Classroom – інструменту, що зв’язує Google Docs, Google Drive і Gmail.  
servclasroom1servclasroom2
servclasroom3servclasroom4
servclasroom5
 
Використання платформи Zoom
З метою проведення лекційних занять, проведення контрольних заходів  в синхронному режимі (взаємодія учасників освітнього процесу з одночасним перебуванням у веб-середовищі дистанційного навчання) викладачі факультету  використовують програмне забезпечення Skype, відеоконференцзв’язк за допомогою сервісів Google (meet.google.com), Zoom (платформа для проведення відеоконференцій, онлайнзанять, онлайнконсультацій.
servzoom1
Лекція з курсу «Основи менеджменту української освіти»
Викладач Шерудило А.В.
18-25 П група
servzoom2servzoom3
Практика усного і писемного мовлення
Викладач Мозуль І.В.
  60 13.04
 12 14.04
 24 42 15.04
 24 15.04
 60 24 60 43 16.04
12
12
21
4 травня 2020 р. у дистанційному режимі, за допомогою платформи ZOOM, було проведено засідання кафедри психології та соціальної роботи. Викладачі кафедри активно обговорювали найбільш актуальні питання сьогодення, зокрема стан організації дистанційного освітнього процесу зі студентами денної та заочної форм навчання, проведення державної підсумкової атестації  у дистанційному режимі; стан підготовки та перегляду освітніх програм за ОС "Магістр" та "Бакалавр"; підсумки проведення педагогічних практик у дистанційному режимі та інше.
 1 04.05
 2 04.05
 
Викладачі факультету початкової освіти взяли участь у Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи», яка відбулась 6 травня 2020 року об 11:00 за допомогою додатку «Zoom».
06.05.20204
06.05.2020106.05.20205
 
07.05 6 231 zoom
 
20 травня 2020 року відбулась розширена виробнича нарада факультету початкової освіти, де були розглянуті наступні питання:
 1. Про підготовку до організації і проведення державної атестації для студентів денної і заочної форм навчання, у т.ч. філій (процедури проведення, відображення їх у розкладах).
 2. Про результати проміжної атестації студентів денної форми навчання з усіх дисциплін, що вивчаються у ІІ півріччі.
 3. Про стан упровадження електронного журналу.
 4. Про підготовку до проведення перевірки кваліфікаційних робіт на плагіат.
 5. Оплата за навчання у 2020-2021 н.р. відповідно до встановлення індикативної собівартості (На виконання постанови КМУ від 03.03.2020 №191 «Деякі питання запровадження індикативної вартості»).
20.05.2020.1
 
20 травня 2020 року відбулось засідання кафедри педагогіки і психології початкової освіти, де викладачі узгодили особливості організації державної атестації, обговорили стан профорієнтаційної роботи, процедуру перевірки курсових робіт на унікальність та інші важливі питання.
20.05.2020.2
 
21 травня 2020 року відбулось засідання кафедри педагогіки та менеджменту освіти. А також передзахист магістерської роботи Бугайової Марини Вікторівни на тему «Теоретичні засади діяльності керівника закладу загальної середньої освіти» (науковий керівник канд. пед. наук, ст. викл. Зенченко Тетяна Федорівна).
21.05.2020.1
21.05.2020.2
 
 Факультет технологічної і професійної освіти
Упродовж двох днів на кафедрі професійної освіти та комп’ютерних технологій проходив захист ///педагогічної практики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти на робочому місці викладача/// здобувачами освіти спеціальності 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)» (група 6 М-Пр (Б)), а також ///навчально-залікової (на робочому місці майстра виробничого навчання)/// здобувачами освіти спеціальності 015.01 «Професійна освіта (Будівництво)» (групи 24 Пр (Б), 45 Пр (Б)). Захист проводився в дистанційному режимі за допомогою сервісу Zoom.
 viber 2020 04 13 17 45 39
 viber 2020 04 13 17 45 41
 viber 2020 04 15 12 16 49 viber 2020 04 15 12 16 51
Цього року означені практики проходило 28 студентів. Загалом, майбутні фахівці впоралися з поставленими практикою завданнями. Про це свідчить підготовлена документація з фаху. Стежили за процесом проходження та надавали методичні поради студентам групові керівники та методисти (Єсипенко А. Д., Лівінський О. М., Хоменко О. Г., Литвинова Н. В., Перунок О.М. та консультанти з психології Мисник С. О., Ільїна Н.М.).
 viber 2020 04 13 17 45 42
 viber 2020 04 15 12 17 05 viber 2020 04 15 12 17 01
Майбутні фахівці показали високий рівень навчально-методичної підготовки до виконання професійної діяльності майстра виробничого навчання та викладача, продемонстрували сумлінність та творчий підхід до реалізації поставлених на період проходження практики завдань, розповіли про труднощі, що виникали в ході освітнього процесу, а також запропонували рекомендації щодо вдосконалення організації педпрактики.
Підбиваючи підсумки, можна впевнено стверджувати, що бакалаври та магістри отримали цінний професійний досвід та показали достатній рівень фахової підготовки.
 viber 2020 04 15 12 16 59 viber 2020 04 15 12 16 48
 viber 2020 04 13 17 45 401
 viber 2020 04 13 17 45 411
 
 Факультет природничої і фізико-математичної освіти
 Робота з сервісом Classroom:
 1617  18
Фото-скрін-звіт про застосування дистанційних технологій
 
 3  5
 6  7
 8  4
 9  10
 11  12
 14  13
 15  
   
 Факультет філології та історії
07 квітня 2020 року на факультеті філології та історії  відбулася конференція із захисту навчально-залікової педагогічної практики у студентів, які здобувають освіту за освітньою програмою "Середня освіта (Мова і література (англійська))"  ОС "Бакалавр", через сервіс відеоконференцзв’язку.
 
10  квітня 2020 року на факультеті філології та історії відбулася конференція із захисту педагогічної навчально-залікової практики студентами, які здобувають освіту за освітньою програмою "Середня освіта (Українська мова і література)"  ОС "Бакалавр", із використанням дистанційних технологій.
 
15  квітня 2020 року на факультеті філології та історії відбулася конференція із захисту педагогічної навчально-залікової практики студентами, які здобувають освіту за освітньою програмою "Середня освіта (Українська мова і література)"  ОС "Магістр", із використанням дистанційних технологій.
 61 2
 61 3 61
 61 4 61 5
 
16 квітня 2020 року відбулося засідання кафедри історії, правознавства та методики навчання за участю декана факультету з використанням  дистанційних технологій, на якому були обговорені важливі питання, зокрема щодо  стану дистанційної роботи зі студентами, підготовки курсових робіт, готовності  до державної атестації.

Особливу увагу на засіданні було спрямовано на розгляд питання профорієнтаційної роботи викладачів кафедри щодо набору на освітні ступені бакалавра, магістра, доктора філософії за освітніми програмами "Середня освіта (Історія)", "Історія та археологія"

Screenshot 2

ScreenshotScreenshot 1
 
14-15 квітня 2020 р. на базі кафедри іноземних мов та методики викладання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка було проведено VІІІ Всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science». З огляду на запровадження по всій території України умов карантину й для запобігання поширенню COVID-19 відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11 березня 2020 року та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11 березня 2020 року робота конференції проходила в асинхронному (off-line) режимі у формі електронного листування (e-mail) та шляхом проведення форуму.
У конференції взяли участь 109 молодих учених, магістрантів, студентів із Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Afyon Kocatepe University (Турція), Київського національного університету технологій і дизайну, Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Сумського державного університету, Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди та інших закладів освіти.
23.04.2020 23.04.2020.1
Тематика конференції торкнулася широкого спектру проблем:
 • нерозв’язані питання в лінгвістиці й літературознавстві;
 • нові виклики в методиці навчання;
 • перспективи досліджень у гуманітарних науках;
 • нові тенденції в природничих науках;
 • новаторські напрямки розвитку професійно-технологічної освіти.
У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції було підготовлено електронний збірник матеріалів конференції, з яким можна ознайомитися на офіційному сайті Глухівського НПУ імені Олександра Довженка. Організаційний комітет зобов’язується підготувати й розіслати учасникам конференції сертифікати. Дякуємо усім учасникам за співпрацю!
 
22 квітня 2020 року відбувся захист педагогічної практики на робочому місці вчителя  студентами ОС "Магістр" спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) з використанням дистанційних технологій. 
 62 3
 62 5 62 30
 62 6 62 9
 
22 квітня 2020 року відбувся захист педагогічної практики на робочому місці вчителя  студентами ОС "Магістр" спеціальності 014 Середня освіта (Історія) з використанням дистанційних технологій.
 64 80
  64 64 5
 64 4 64 6
 
З метою успішного засвоєння студентами 23-У групи факультету філології та історії складного мовознавчого курсу "Українська діалектологія" кандидат філологічних наук Марєєв Дмитро Анатолійович  проводить практичні заняття зі студентами з використанням дистанційних технологій.
3 3
 
Випускники бакалаврату спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), 42-А група факультету філології та історії) поглиблюють свою фахову підготовку, зокрема вивчають стилістику англійської мови (викладач - доцент Мілютіна О.К.) та практичний курс німецької мови (викладач - канд.філ.наук Андріїшина К.І.) з використанням дистанційних технологій.
 IMG feee2dd812ddf39a99a0bb1fa3c07030 V
0 02 0a 30dfc2df33fca3f749c0ba8f4ece6069ad89d45c90906c73a69834c730f60b47 acfffa3a0 02 0a e7850a95ef4adf80d2accc09e3d373e52c627b28eda74834675bcd7aafa67c02 5569d327
 
Студенти факультету філології та історії опановують курс "Практичний курс німецької мови" з використанням дистанційних технологій під керівництвом  кандидата філологічних наук  Андріїшиної Катерини Іванівни.
0 02 0a 5ccc6e10899bf3bafb984bdf7fe647adf772633accc59e7c3895162ee5a64c64 e13b691f0 02 0a 8d19f9c939f02e44e350110703af9cdaf6a746682723b97fe412e59d7165b643 f28f4b54
 
21 квітня 2020 року відбулося засідання кафедри іноземних мов та методики викладання факультету філології та історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка з використанням дистанційних технологій. На порядку денному були питання щодо результатів дистанційної роботи зі студентами. Також викладачі заазначили про стан виконання курсових і дипломних робіт студентів філології та історії, готовності до державної атестації й обговорили особливосі профорієнтаційної роботи в умовах карантину. Засідання кафедри пройшло плідно та конструктивно. 
 44
 
21 квітня 2020 року відбулося чергове засідання кафедри української мови, літератури та методики навчання з використання дистанційних технологій. На засіданні було розглянуто актуальні питання щодо готовності студентів до захисту дипломних робіт, результатів участі  у конкурсі студентських наукових робіт, стану профорієнтаційної роботи тощо.
 
Підсумкове заняття з риторики та методики навчання риторики проводить декан факультету філології та історії, доцент Лучкіна Любов: теорія закріплюється практичними вміннями ведення дискусії, досягнення компромісу.
  41 8
  41 4 41 5
  41 41 7
 
28 квітня 2020 року на факультеті філології та історії відбулося засідання вченої ради.  Було обговорено важливі питання щодо організації освітнього процесу під час карантину, зокрема проведення семестрової та  державної атестації студентів, перевірка наукових робіт на дотримання доброчесності, призачення рецензентів випускових робіт тощо.
Крім того, проведено попереднє обговорення освітніх програм на вступ 2020 року. Прийнято рішення щодо розміщення проєктів освітніх програм на сайті факультету з дедлайном обговорення - 31.05.2020.
Велику увагу зосереджено було також на проведенні профорієнтаційної роботи в сучасних умовах.
Screenshot 4
Screenshot 5