Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Графік конференцій 2024

Надрукувати Надрукувати E-mail E-mail


Перелік проведення наукових конференцій

з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2024 рік

МОН _Про Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних

конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2024 році

План конференцій ГНПУ 2024  затверджений


Графік проведення наукових конференцій та семінарів

Глухівського національного педагогічного університету

імені Олександра Довженка на 2024 рік


з/п

Тема

 

Термін проведення

Інформаційний

лист

Програма

(посилання)

Збірник

(посилання)

1.       

VІ Усеукраїнська студентсько-викладацька науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні».

 

15–16 лютого
2024 р.

 Інформаційний
лист
Заявка

Збірник

Програма

 

2.       

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності: теорія і практика»

22 лютого 2024 р.

 Інформаційний
лист
Сертифікати

Програма
Збірник

 

3.       

VІ Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору».

 

 

14-15 березня
2024 р.

Інформаційний лист
Сертифікати

Програма
Збірник

 

4.       

Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль підприємців і меценатів у розвитку населених пунктів рідного краю: історія та сучасність».

28 березня
2024 р.

Інформаційний лист
Інформаційний лист англ

 

 

5.       

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем вищої освіти та для студентів і молодих учених «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій»

5 квітня
2024 р.

Інформаційний
лист
Сертифікати

 Програма
Матеріали

 Збірник

6.       

Всеукраїнська науково-практична інтернет–конференція «ІІ Глухівські історико-філософські читання».

17 квітня
2024 р.

 Інформаційний
лист

Програма

 

7.       

ХІІ Всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених і здобувачів освіти іноземними мовами

 «The 12th All-Ukrainian Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «The 21st century challenges in education and science».  

18-19 квітня
2024 р.

  Інформаційний
лист
Заявка

Інформаційний лист англ
APPLICATION FORM

Програма

Збірник

Сертифікати

 

8.       

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Початкова освіта в парадигмі Нової української школи: виклики часу».

 

25 квітня
2024 р.

 Інформаційний
лист

Програма
Сертифікати

 

9.       

VI Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору».

 

16-17 травня
2024 р.

 Інформаційний
лист
Заявка

 

 

10.   

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи».

9 травня
2024 р.

 Інформаційний
лист
Інформаційний лист англ

Програма

 

11.   

Круглий стіл «Підсумки впровадження інтегрованих курсів природничої освітньої галузі у 5-6 класах».

 

17 травня
2024 р.

 

 

 

12.   

Звітна науково-практична конференція викладачів,  здобувачів середньої, фахової передвищої і вищої освіти, аспірантів і молодих вчених.


23-24 травня
2024 р.

 

 Інформаційний
лист

Програма

 

13.   

Усеукраїнська науково-теоретична інтернет-конференція «ХІ Довженківські читання «Олександр Довженко й українська культура:

історія, традиції, сучасність»».

17–18 жовтня
2024 р.

 

 Інформаційний
лист
Заявка

 

 

14.   

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «ІІІ Шкловські читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та методик їх викладання»»

                                 30–31 жовтня
2024 р.

 Інформаційний
лист

 

 

15.   

VІІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, педагога професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій».

8 листопада
2024 р.

 Інформаційний
лист

 

 

16.   

 ІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар  «Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика».

21 листопада
2024 р.

 

 

 

17.   

Регіональний науково-методичний семінар «Технологічна освіта в контексті концептуальних засад Нової української школи».

22 листопада
2024 р.

 

 

 

18.   

ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та туристично-краєзнавчої і фізкультурно-оздоровчої роботи».

26 листопада
2024 р.

Інформаційний
лист
Заявка

Інформаційний лист англ
APPLICATION FORM

 

 

19.   

Методичний семінар «Ефективна підготовка до НМТ з біології: корисні ресурси та їх використання».

 

30 листопада
2024 р.

 

 

 

20.   

XIV Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання - 2024. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук».

10-12 грудня
2024 р.

 

 

 

 

Архів

Графік конференцій 2023 рік

План наукових конференцій та семінарів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2023 рік


Лист ІМЗО від 10.01.2023 № 21/08-9 "Про Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених у 2023 році"

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2023 рік

Графік

проведення науково-практичних конференцій та семінарів

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

на 2023 рікз/п

Тема

 

Термін

проведення

 

Інформаційний

лист

Програма

(посилання)

Збірник

(посилання)

1

2

3

4

5

6

1.       

V Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні».

16–17 лютого

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 ПРОГРАМА

Збірник

2.       

V Всеукраїнська студентська науково-практична

 інтернет-конференція

«Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору».

15-16 березня

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Матеріали

 Програма

 

3.       

ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій».

07 квітня

 

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Сертифікати

Програма

 

Збірник

     

4.

The 11th All-Ukrainian Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «THE 21ST CENTURY CHALLENGES IN EDUCATION AND SCIENCE».

20-21 квітня

 

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

APPLICATION FORM

Програма
Збірник

Сертифікати

 

5.       

Всеукраїнська інтернет-конференція Глухівські історико-філософські читання пам’яті Мечислава Заремського та Валерія Бєлашова.

20 квітня

 

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Програма
Сертифікати

Біобібліографічний покажчик Бєлашов В.І
Біобібліографічний покажчик Заїка В.В.
Біобібліографічний покажчик Заремський М.Й.

 

Збірник

6.       

Всеукраїнська науково-практична конференція «Початкова освіта в парадигмі Нової української школи: виклики часу».

 27 квітень

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Програма

Сертифікати
Сертифікати додаткові 

Збірник

7.       

V Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору».

18-19 травня

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Програма
Альманах

 

8.       

Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні питання інтеграції України до європейського безпекового простору» в межах реалізації проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність».

 18 травня

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
APPLICATION FORM

 Програма
Programme

збірник

9.       

Звітна науково-практична конференція викладачів, здобувачів середньої, фахової передвищої і вищої освіти, аспірантів і молодих вчених.

23-24 травня

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 ПРОГРАМА звітної конф ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Матеріал звітної конф ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

ПРОГРАМА звітної конф ВИКЛАДАЧІВ

Матеріал звітної конф ВИКЛАДАЧІВ

 

10.   

 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми дошкільної освіти: виклики та пріоритети».

19-20 жовтня

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 Програма
Збірник

 

11.   

IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи».

19-20 жовтня

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 Програма 
Збірник
Сертифікати
Рішення

 

12.   

VІІ Всеукраїнський науково-методичний семінар «Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій».

3 листопада

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 Програма 
Сертифікати
Збірник

 

13.   

Регіональний науково-методичний семінар «Технологічна освіта в контексті концептуальних засад Нової української школи».

22 листопада

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Програма

 

14.   

Всеукраїнська науково-практична конференція Актуальні питання дослідження історичної науки й викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в умовах реформування.

23 листопада

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Програма

 

15.   

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та туристично-краєзнавчої і фізкультурно-оздоровчої роботи.

м. Кролевець,

24 листопада

 

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 Програма 
Збірник

 

16.   

Всеукраїнський науково-методичний семінар Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика.

16 листопада

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Програма
 Збірник

Сертифікати

17.   

ХІІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених і студентів «Глухівські наукові читання - 2023. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук».

6-8 грудня

 

Інформаційний лист
APPLICATION FORM

 Програма 
Матеріали


 Графік конференцій 2022 рік

   
Інструкція про порядок формування плану та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій та семінарів на базі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

План наукових конференцій та семінарів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2022 рік

Перелік проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2022 рік

Лист ІМЗО від 30.12.2021 № № 22.1/10-2985 Про Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів проблем вищої освіти і молодих учених
 
 


Графік конференцій 2022 року зі змінами відповідно до наказу від 31.03.2022 № 107 "Про реалізацію наукових заходів у Глухівському НПУ ім. О. Довженка в умовах воєнного стану"


№ п/п

Назва заходу

Інформаційний

лист

Термін

проведення

1.

Міжнародна науково-практична конференція

«Розвиток гнучких умінь (soft skills) у процесі освітньої діяльності: вітчизняний та зарубіжний досвід».
Програма конференції

Українська

Англійська

16 лютого

2022 року

2.

ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція

«Сучасні тенденції та перспективи мовно-літературної освіти в Україні».
Програма конференції

Українська

17–18 лютого

2022 року

 3.  
ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція

«Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору».

Збірник наукових статей

Програма конференції

Українська

17 травня

2022 року

4.

Звітна науково-практична конференція викладачів 

Збірник матеріалів конференції

Програма конференції

 

 

4 травня

2022 року

5.

Звітна науково-практична конференція здобувачів фахової передвищої і вищої освіти, аспірантів і молодих вчених.

Збірник матеріалів конференції

Програма конференції

Українська

14 квітня

2022 року

6.

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

«Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій».

Збірник матеріалів конференції

Програма конференції

Українська

13 травня

2022 року

7.

Всеукраїнська інтернет-конференція молодих учених та студентів

«Концептуальні підходи щодо формування емоційного інтелекту у здобувачів освіти».

Програма - Посилання
Матеріали конференції - Посилання

Українська

09 листопада

2022 року

8.

ІV Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція

«Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору».

Українська

25 травня

2022 року

9.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю

The 10th All-Ukrainian Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «The 21st century challenges in education and science».

Збірник матеріалів конференції

Програма конференції

Українська

Англійська

14-15 квітня

2022 року

10.

Науково-методичний семінар

«Формування професійної компетентності майбутніх вихователів в умовах сьогодення: проблеми, реалії, перспективи».

Програма семінару

Українська

28 квітня
2022 року

11.

Круглий стіл «Європейський Союз після Лісабонського договору: від трьохопорної структури до конституціоналізму».

Українська

20 травня

2022 року

12.

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Україна і світ: імена та події в педагогічній і культурно-мистецькій думці (до 270-річчя Дмитра Бортнянського)»
ПРОГРАМА

Українська

28 жовтня

2022 року

13.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція

«Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи».

Матеріали конференціїпосилання

Сертифікати посилання

Українська

Англійська

20-21 жовтня

2022 року

14.

Всеукраїнська науково-теоретична інтернет-конференція «Х Довженківські читання:

«Олександр Довженко й українська культура: історія, традиції, сучасність»».
Програма конференції

Х Довженківські читання

Українська

29–30 вересня

2022 року

15.

Круглий стіл «Актуальні проблеми дошкільної освіти».

Програма регіонального круглого столу

Українська

19 жовтня

2022 року

16.

Всеукраїнська інтернет-конференція

«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку природничо-математичних наук та методик їх викладання».

Українська

20-21 жовтня

2022 року

17.

VІ Всеукраїнський науково-методичний семінар

«Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій».

Програма- Посилання

Сертифікати- Посилання

Українська

4 листопада

2022 року

18.

Всеукраїнська інтернет-конференція

«Актуальні питання дослідження вітчизняної історії та викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в умовах НУШ».

Збірник матеріалів конференції

Програма конференції


Сертифікати- посилання

Українська

17 листопада

2022 року

19.

Регіональний науково-методичний семінар

«Технологічна освіта в контексті концептуальних засад Нової української школи».

Програма - посилання

Українська

23 листопада

2022 року

20.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

«Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та туристично-краєзнавчої і фізкультурно-оздоровчої роботи».

Матеріали конференції - Посилання 

Українська

24 листопада

2022 року

21.

Науково-практичний семінар

«Спільна безпекова і оборонна політика Європейського Союзу: розроблення та реалізація».

Українська

1 грудня

2022 року

22.

ХІІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів

«Глухівські наукові читання – 2022».

Програма - Посилання
Матеріали конференції - Посилання

Українська

Англійська

7-8 грудня

2022 року


Графік конференцій 2021 рік

 

№ з/п           

Тема конференції

Інформаційний  лист

Місто

та термін

проведення

 

1.

Круглий стіл

«Методика використання сучасних засобів навчання

на уроках біології та природознавства»

Українська

 

м. Глухів

січень

2021 року

2.

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична

інтернет-конференція з міжнародною участю

«Сучасні тенденції та перспективи

мовно-літературної освіти в Україні та близькому зарубіжжі»

Збірник конференції

Українська

Російська

Англійська

м. Глухів

17–18 лютого

2021 року

3.

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Розвиток гнучких умінь (soff skills) у процесі освітньої діяльності: теорія і практика»

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів,

25 лютого

2021 року

4.

Щорічна звітна науково-практична конференція

викладачів

 "Сучасні орієнтири  педагогічної освіти: традиції, досвід, інновації"

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів,

24-25, 30 березень, 2021 року

5.

Щорічна  звітна науково практична конференція

здобувачів середньої, фахової передвищої  і вищої освіти,

аспірантів, молодих учених 

Програма конференції

Збірник матеріалів

Українська

 

м. Глухів,

11-12 березня 2021 року

6.

Всеукраїнська науково-практична конференція

«Вища педагогічна освіта в Україні: історичний вимір та виклики сьогодення»

Програма конференції

Матеріали конференції

Українська

 

м. Глухів,

18 березня 2021 року

7.

ІІІ Всеукраїнська студентська науково-практична

інтернет-конференція

«Дошкільна освіта України в контексті інтеграції

до європейського освітнього простору»

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів

18-19 березня 2021 року

8.

Круглий стіл

«Методичні підходи до здійснення дистанційної освіти»

Українська

 

м. Глухів,

Березень 2021 року

9.

Всеукраїнська науково-практична конференція

для викладачів та молодих учених

«Розвиток педагогічної майстерності майбутнього

педагога в умовах освітніх трансформацій»

Програма конференції

Матеріали конференції

Українська 

м. Глухів

2 квітня 2021 року

10.

Всеукраїнський конкурс студентських творчих робіт

«Здорова дитина – здорова нація»

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів,

8 квітня 2021 року

11.

ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція для молодих учених

«Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України

до єдиного європейського і світового

освітнього простору»

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів,

 14 квітня  2021 року

12.

Підсумкова науково-практична конференція

за результатами  

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт у галузі «Менеджмент освіти»

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів,

15 квітня  2021 року

13.

Всеукраїнська інтернет-конференція

«Особливості підготовки майбутніх соціальних працівників до медико-соціальної роботи»

Програма конференції

Українська

 

м. Глухів,

22 квітня 2021 року

14.

 ІХ науково-педагогічні читання молодих учених,

магістрантів, студентів іноземними мовами

The ІХ Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists,

Master’s and Bachelor’s Degree Students «The 21st

century challenges in education and science»

Програма конференції

Матеріали

Українська

Англійська

м. Глухів,

22-23 квітня 2021 року

15.

Науково-методичний семінар

«Формування професійної компетентності майбутніх

вихователів в умовах сьогодення: проблеми, реаліїї, перспективи»

Українська

 

м. Глухів,

26 квітня 2021 року

16.

Круглий стіл

«Європейський Союз як глобальний актор

(до святкування Дня Європи)» в рамках виконання Модулю Жана Моне

Еразмус+ J621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

«Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність»

Українська

 

м. Глухів,

18 травня 2021 року

17.

ІІІ Всеукраїнська наукова студентська

інтернет-конференція з міжнародною участю

«Нова українська школа очима студентів»

Матеріали конференції

Українська

Російська

Англійська

м. Глухів

19 травня 2021 року

18.

Всеукраїнський семінар

«Досвід ЄС у сфері реагування на виклики безпеки»

в рамках виконання  Модулю Жана Моне

Еразмус+ J621046-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-MODULE

«Європейська політична інтеграція: історична

ретроспектива та сучасність»

Українська

 

м. Глухів,

9 грудня 2021 року

19.

VІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція

«Актуальні проблеми практичної психології»

Українська

 

м. Глухів,

21 жовтня 2021 року

20.

ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю

«Актуальні проблеми підготовки фахівців дошкільної

освіти: проблеми, досвід, інновації»

Програма конференції

Українська 

м. Глухів,

 21-22 жовтня 2021 року

21

І Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми розвитку творчої особистості

майбутнього педагога  в контексті інтеграції України

до єдиного європейського і світового освітнього простору»

Програма конференції

Збірник тез конференції

Українська

Російська

Англійська

м. Глухів

27-29 жовтня 2021 року

22.

Всеукраїнський науково-методичний семінар для викладачів та молодих учених

«Підготовка майстра виробничого навчання,

викладача професійного навчання до впровадження

в освітній процес інноваційних технологій»

Програма семінару

Українська

 

м. Глухів,

5 листопада 2021 року

23.

Регіональний науково-практичний семінар

«Компетентнісний підхід в освіті: теорія і практика»

Програма семінару

Матеріали семінару

Українська

м. Глухів,

25 листопада 2021 року

24.

ІІІ Регіональний науково-методичний семінар

«Технологічна освіта в контексті концептуальних засад

«Нова українська школа»

Програма семінару

Матеріали семінару

Українська

 

м. Глухів,

26 листопада  2021 року

25.

ХІ Міжнародна інтернет-конференція молодих учених та студентів

«Глухівські наукові читання – 2021»

Програма конференції

Збірник матеріалів конференції

Українська

Російська

Англійська 

м. Глухів,

 8-10 грудня
2021 року

 


Joomla Plugins