Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Матеріально-технічна база

Надрукувати Надрукувати E-mail E-mail
Інформація про захисні споруди університету
Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають унаслідок надзвичайних ситуацій в університеті облаштовано 4 захисні споруди.
Гуртожиток №1 (сховище № 68535, площа – 306,4 м²; місткість – 300 осіб).
Гуртожиток №2 (сховище № 68529, площа – 976,1 м²; місткість – 950 осіб).
Навчальний корпус №3 (сховище № 68528, площа – 541,3 м²; місткість – 500 осіб).
Навчальний корпус №4 (сховище № 68533, площа – 271,5 м²; місткість – 260 осіб).
Всі захисні споруди обладнані WI-FI, придатні до використання, знаходяться в належному стані, облаштовані стільцями, санітарно-гігієнічними кімнатами, резервним штучним освітленням, мають запаси питної води, забезпечені засобами надання  медичної допомоги.
 
Умови доступності університету для навчання осіб з особливими освітніми потребами
На виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини у 2021 року в Глухівському НПУ ім. О. Довженка проведено обстеження будівель, задіяних в освітньому процесі, на предмет їх доступності для осіб з особливими освітніми потребами . З метою забезпечення виконання зазначеного Плану заходів було розроблено поквартальний план-графік виконання робіт із забезпечення доступності приміщень університету для вищезазначених осіб та визначені необхідні обсяги фінансування. Згідно з планом власними силами університету та із залученням підрядних організацій проводяться облаштування прибудинкових територій для потреб осіб із особливими освітніми потребами, улаштування пандусів, реконструкції санвузлів  та виконання інших передбачених заходів.
На сьогодні забезпечено безбар’єрний доступ до навчальних приміщень на перших поверхах основних будівель, які безпосередньо задіяні в освітній діяльності (з облаштуванням пандусів у навчальних корпусах, які цього потребували). У будівлях і спорудах, які не відповідали вимогам державних будівельних норм, розширені дверні прорізи.
До кінця 2022 року заплановане також облаштування всіх будівель і споруд Глухівського НПУ ім. О. Довженка тактильними табличками та покажчиками з шрифтом Брайля.
Передбачено кошторисом університету на 2022 рік ремонтні роботи в кімнаті для проживання осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням ДБН В.2.2.-40:2018.
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015р. № 1187 (зі змінами № 347 від 10 травня 2018р.) «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», фахівці ДП «Сумський ЕТЦ» провели обстеження будівель Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Обстеження будівель проведено з метою визначення додержання вимог доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, з урахуванням потреб маломобільних груп населення, відповідно до вимог Державних будівельних норм України (ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд для продовження терміну дії ліцензії на проведення освітньої діяльності з підготовки фахівців.
Згідно п.4.2, 4.3 ДБН В.2.2-40:2018, доступність для маломобільних груп населення (МГН) забезпечується:
  • фізичною можливістю і зручністю потрапляння та пересування об’єктом, прилеглою територією, отриманням послуг;
  • фізичною безпекою при потраплянні на об’єкт та пересуванні в ньому, прилеглою територією, отриманням послуг;
  • можливістю вільного отримання інформації про об’єкт та послуги, що надаються; вільна навігації (орієнтування) по об’єкту та прилеглою територією;
  • доступністю місць цільового відвідування і безперешкодністю переміщення всередині будівель і споруд усіх користувачів, зокрема МГН;
  • безпека шляхів руху (у тому числі евакуаційних), а також місць проживання, обслуговування і прикладенняпраці усіх користувачів, в тому числі МГН;
  • евакуації людей з будівлі або в безпечну зону (з урахуванням особливостей осіб з інвалідністю);
  • своєчасне отримання МГН повноцінної і якісної інформації, яка дозволяє орієнтуватися в просторі, використовувати обладнання (у тому числі для самообслуговування), отримувати послуги, брати участь у трудовому і освітньому процесах.
За результатами проведеного обстеження встановлено, що згідно з Державними будівельними нормами України, а саме ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», будівлі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра відповідають вимогам доступності, зручності, інформативності і безпеки для потреб осіб з інвалідністю, з урахуванням потреб маломобільних груп населення в навчальних закладах.

В унiверситетi облаштовано 2 санiтарно-гiгiєічнi кiмнати для осiб з особливими освiтнiми потребами. 
Інформація про приміщення 2019 1
Інформація про приміщення 2019 2Інформація про приміщення 2019 3

Інформація про приміщення 2019 5

Інформація про приміщення 2019 6