Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Центр міжнародних зв’язків

Надрукувати Надрукувати E-mail E-mail

Центр міжнародних зв’язків є координуючим структурним підрозділом Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (далі – Університету). 

Мета центру – розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету ГНПУ у світовому співтоваристві, підвищення конкурентоспроможності університету на міжнародній арені; ефективна організація залучення іноземних громадян на навчання; здійснення координаційних і консультативних функцій; організація та контроль академічної мобільності здобувачів освіти, професорського-викладацького й адміністративного  складу університету.

Завдання центру:

 • встановлення, розвиток і підтримка міжнародних зв’язків з іноземними партнерами (університетами, установами), міжнародними організаціями, асоціаціями;
 • сприяння в укладанні угод про співпрацю із закордонними навчальними закладами та науковими установами, а також рекрутинговими компаніями щодо набору іноземних громадян на навчання в Університеті;
 • організація зустрічей і протокольного супроводу іноземних делегацій, що прибувають в Університет з офіційними, робочими, неофіційними (приватними) візитами;
 • налагодження співпраці з вітчизняними та зарубіжними організаціями з питань навчання іноземних студентів в Університеті, зокрема з ДП «Український державний центр міжнародної освіти», ДП «Інформаційно-іміджевий центр», Державною прикордонною службою України з питань проходження державного кордону іноземними абітурієнтами, Державною міграційною службою України з питань оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні, продовження терміну перебування на території України та реєстрації місця проживання тощо;
 • оформлення, реєстрація та видача запрошень на навчання, проведення профорієнтаційної роботи з іноземними абітурієнтами за допомогою електронних ресурсів, консультаційно-інформативна робота щодо оформлення в’їзної документації та документів до вступу в Університет;
 • формування контингенту іноземних студентів за основними освітніми галузями та здійснення  контролю за дотриманням студентами-іноземцями фінансової та академічної дисципліни;
 • сприяння активізації міжнародної співпраці Університету в напрямку академічних обмінів, участі в реалізації освітніх програм;
 • організаційний супровід програми Erasmus+, підготовка договірних документів;
 • координація та організація роботи з відбору кандидатів для участі в міжнародних програмах, стипендіях, фондах, грантах тощо;
 • оформлення наказів, розпоряджень і необхідних документів для закордонних службових відряджень науково-педагогічних працівників, студентів і аспірантів із метою навчання, стажування, проходження практики в закордонних університетах, ведення обліку учасників міжнародної академічної мобільності;
 • розроблення й організація заходів щодо академічної та культурної адаптації для іноземних здобувачів, програм їхньої інтеграції до університетського середовища;
 • співпраця зі структурними підрозділами Університету, які задіяні в процесі надання освітніх послуг іноземним громадянам;
 • ведення документообігу з питань, що належать до компетенції центру, переклад міжнародної кореспонденції, здійснення міжнародного листування й підтримка постійних контактів з усіма партнерами міжнародної співпраці;
 • аналіз результативності міжнародної діяльності Університету, подання звітності.

Для реалізації мети й завдань робота центру здійснюється за такими напрямками:

 • сприяння міжнародній діяльності Університету в різноманітних її формах із метою розвитку освітньої, наукової та культурної співпраці з іноземними партнерами, міжнародними організаціями, фондами й іншими фізичними та юридичними особами;
 • організаційне, методичне та представницьке забезпечення співпраці Університету із закладами освіти, установами, організаціями та фондами зарубіжних країн;
 • координація роботи з укладання міжнародних угод, підписання договорів про співпрацю, здійснення контролю за їх оформленням та виконанням;
 • організація залучення іноземних громадян на навчання, підвищення якості організації та підготовки фахівців для зарубіжних країн, ведення нормативної та навчальної документації;
 • здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення та підтримки міжнародної співпраці з метою реалізації академічної мобільності студентів, аспірантів, професорсько-викладацького й адміністративного складу Університету;
 • консультування здобувачів освіти, аспірантів, викладачів і співробітників Університету про можливості навчання та стажування за кордоном, надання допомоги структурним підрозділам університету з питань, що належать до компетенції центру;
 • координація та контроль дій з інтернаціоналізації Університету, збір і аналіз звітів та матеріалів від працівників, інших підрозділів та зовнішніх партнерів;
 • створення, опрацювання та оприлюднення офіційної інформації про міжнародну діяльність Університету.
 
Співробітники центру:

Чайка Олена Миколаївна - кандидат педагогічних наук, координатор із міжнародної роботи

Контактна інформація:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
           Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: +380994991036
                +380964196541 
Кабінет: 49 (корпус 2)
Ахромеєва Анастасія Сергіївна - фахівець центру міжнародних зв`язків

Контактна інформація:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Телефон: +380660491961
Кабінет: 49 (корпус 2)


   Чень Мінлей - консультант із міжнародних

   зв'язків та стратегічного розвитку з питань

    набору на навчання до Глухівського національного

   педагогічного університету імені Олександра

   Довженка іноземних громадян із

   Китаю. Нормативна база 

   Діяльність центру здійснюється на основі чинного законодавства України:

 • Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про закордонних українців»;

 • постанов Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 01.03.2017 № 118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію» (зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ № 171 від 14.03.2018), від 25 квітня 2018 № 322 «Про затвердження зразка, технічного опису бланка та Порядку оформлення, видачі, обміну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсною та знищення посвідки на тимчасове проживання», від 11 вересня 2013 року № 684 «Порядок організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», від 01 листопада 2013 року № 1541 «Порядок видачі іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання (стажування) в Україні та їх реєстрації», від 12 серпня 2015 року № 579 «Порядок реалізації права на академічну мобільність»;

 • наказів Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2020 р. за № 58/35341 (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015, № 1167 від 11.08.2017 та № 1265 від 10.2020), від 05.05.2015 № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 р. за № 614/27059;

 • Статуту Університету, Правил внутрішнього розпорядку, Програми діяльності Університету на 2021 р., Стратегії інтернаціоналізації Університету, Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 роки, Плану роботи Університету на 2021 р., наказів і розпоряджень ректора Університету, ухвал вченої ради Університету, інших нормативно-правових і законодавчих актів про освіту, методичних і керівних матеріалів Університету (нормативних документів);

 • Положення про відділ міжнародних зв’язків, Положення про порядок організації освітнього процесу для іноземних студентів, що прибувають до Університету для участі в програмах академічної мобільності (навчання/стажування), Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, Положення про порядок організації конкурсного відбору викладачів та студентів Університету для участі в програмах академічної та кредитної мобільності Еразмус +, Плану роботи центру міжнародних зв’язків.


Стратегія інтернаціоналізації Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про центр міжнародних зв'язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про порядок організації освітнього процесу для іноземних студентів, що прибувають до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка для участі у програмах академічної мобільності (навчання/стажування)

Положення про порядок організації конкурсного відбору викладачів та студентів Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка для участі у програмах академічної та кредитної мобільності Еразмус+

Положення про підготовчі мовні курси для іноземних громадян та осіб без громадянства Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра ДовженкаМіжнародні партнерства університету 


ГЕОГРАФІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка розвиває міжнародне партнерство шляхом укладання  двосторонніх угод із закордонними закладами освіти, установами, організаціями, фондами.Із кожним роком університет упевнено стверджує свої лідерські позиції у сфері освіти, науки та культури як на вітчизняному, так і міжнародному рівнях, а також посилює співпрацю з іноземними партнерами. Нашими партнерами є заклади вищої освіти Білорусії, Боснії і Герцеговини, Казахстану, Латвії, Лівії, Німеччини, Польщі, Таджикистану, Туреччини тощо. Також університет активно розвиває міжнародні відносини з науково-дослідними інституціями, іноземними організаціями та фундаціями.

Міжнародна діяльність університету є важливим напрямом оптимізації підготовки фахівців та інтеграції у світовий освітній простір. Розширення міжнародних контактів сприяє здійсненню освітніх і наукових проектів, посилює процес обміну досвідом та інформацією, підвищує кваліфікацію професорсько-викладацького складу, надає студентам можливість навчатися протягом семестру в провідних європейських закладах вищої освіти.

Налагодження партнерських відносин на міжнародному рівні, академічна мобільність науково-педагогічних працівників, студентів та аспірантів є одним із найважливіших підходів у діяльності університету на шляху його сталого розвитку та активної підтримки інноваційних процесів.


Зарубіжні університети-партнери

Країна

Назва університету-партнера

Посилання на документ про партнерство

Термін дії

Боснія і Герцеговина

Міжнародний університет Сараєво

Договір

безстроковий

Латвія

Технологічна академія Резекне

Договір

Термін дії: до 16 листопада 2022 року

Лівія

Місурата університет

Misurata University

Договір

безстроковий

Німеччина

Університет прикладних наук Циттау-Герліц

Договір

безстроковий

Польща

Університет суспільних наук (м. Лодзь)

Договір (УКР)

Договір (ПОЛ)

безстроковий

Польща

Університет Економіки в Бидгощі

(Wyzsza Szkola Gospodarki w Bydgoszczy)

Договір (УКР)

Договір (РОС)

безстроковий

Польща

Вища лінгвістична школа у Ченстохові

Договір

безстроковий

Польща

Університет Інформатики та Мистецтв м. Лодзь

Wyzsza Szkola Informatyki i Umiejetnosci w Lodzi

Договір (УКР)

Договір (ПОЛ)

безстроковий

Польща

Польська фундація «Інститут Міжнародного Академічного та Наукового Співробітництва»

Договір

безстроковий

Польща

Варшавський Університет Менеджменту «Collegium Humanum»

Договір

30 вересня 2026 року

Республіка Казахстан

Казахський державний жіночий педагогічний університет

Договір

безстроковий

Республіка Казахстан

Костанайський соціально-технічний університет імені академіка Зулхарнай Алдамжар

Договір

До 02.04.2026

Туреччина

Afyon Kocatepe University

Договір

до 2024 року

Туреччина

Akdeniz University 

Договір

до 02.08.2024

Таджикістан

Таджицький державний  педагогічний університет імені Садриддіна Айні

Договір

до 31.03.2026

Таджикістан

Таджицький аграрний університет імені Шіріншох Шотемур

Договір

до 31.03.2026

Таджикістан

Дангаринський державний університет

Договір

до 02.04.2026

Китайська Народна Республіка

Ханчжоу Дін'їн Закордонних Освітніх послуг Ко., Лтд.

Договір

до 2026 року

Грузія

Національна Академія Європейського Управління Освітою

Договір

до 17.06.2026

Польща

Університет ім. Яна Дуглаша,
м. Ченстохов

Договір

 

Туреччина

NIGDE OMER HALISDEMIR University

Договір

до 2027 року

Індонезія

University of science and computer(STEKOM UNIVERSITY)

Договір

безстроковийСертифікати про співпрацю

Країна

Назва університету-партнера

Посилання на документ про партнерство

Термін дії

Польща

Європейська асоціація з безпеки

Договір

безстроковийСпівпраця з Туреччиною 

Співпраця з КНР

Важлива зустріч 

乌克兰格卢霍夫国立师范大学中国中心 Освіта для іноземних студентів Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка запрошує на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства

Освітні програми

Інформація щодо вступу для іноземців

For International Students 
Admission Information

Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

Глухівський НПУ ім. О.Довженка

Нlukhiv - the best place for studying
Підготовчі мовні курси для іноземців та осіб без громадянства 

Глухівський національний педагогчний університет імені Олександра Довженка здійснює мовну підготовку іноземців та осіб без громадянства, які мають повну середню освіту.

 

Навчання здійснюється на контрактній основі.

Форма навчання: денна (очна).

Термін навчання складає 10 місяців.

 

З метою вступу на навчання на ПМК іноземці та особи без громадянства подають такі документи:

а) заяву-анкету встановленого зразка;

б) копію документа про освіту (оригінал документа про освіту пред’являється іноземцем особисто) та одержані з навчальних дисциплін оцінки (бали);

в) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній

(освітньо-кваліфікаційний рівень) ступінь, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);

г) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;

ґ) копію нотаріально завіреного перекладу паспорта українською мовою;

д) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

е) заяву на ім’я ректора;

є) договір на навчання;

ж) квитанцію про сплату за навчання;

з) 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм.

Зазначені в пунктах «б», «в» документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

 

Підготовчі мовні курси для іноземців та осіб без громадянства організовані в два етапи навчання:

I етап – 4 місяці - вивчення української (англійської/другої іноземної мови) мови під керівництвом викладача на початковому розмовному рівні;

II етап – 6 місяців - подальше вивчення мови та підготовка із загальноосвітніх і профільних дисциплін, які є базовими для навчання в закладі вищої освіти.

Після закінчення навчання слухачі ПМК складають випускні іспити в термін визначений навчальним планом підготовчих мовних курсів.

 

За умови успішного виконання навчального плану та складання випускних іспитів, випускники одержують Свідоцтво державного зразка.