Установчі документи

Статут

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

 Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

 Сертифікат про акредитацію університету 

Сертифікати про акредитацію спеціальностей / освітніх програм

ОС "Бакалавр"

012 Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996410, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Дошкільна освіта та мова і література (англійська) (№4527, дійсний до 01.07.2028), Дошкільна освіта та фізична культура, Дошкільна освіта та логопедія, Дошкільна освіта та психологія, Дошкільна освіта та початкова освіта)

013 Початкова освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996411, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська), Початкова освіта та психологія)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996419, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова))

014 Середня освіта (Англійська мова і література)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3410, дійсний до 01.07.2027

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Історія)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 19011003, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Середня освіта (Історія))

014 Середня освіта (Математика)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 19011004, дійсний до 01.07.2024

 (ОПП Середня освіта (Математика та інформатика), Середня освіта (Математика та економіка))

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 1611, дійсний до 01.07.2026

(ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство))

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

(ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізична реабілітація), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

014 Середня освіта (Фізика)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996423, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Середня освіта (Фізика та інформатика))

014 Середня освіта (Інформатика)

Сертифікат про акредитацію (первинна акредитація планується в 2024 році)

(ОПП Середня освіта (Інформатика))

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

(ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво))

014 Середня освіта (Природничі науки)

(ОПП Середня освіта (Природничі науки))

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996412, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика))

014 Середня освіта (Фізична культура)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996417, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи))

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 1446, дійсний до 01.07.2026

(ОПП Професійна освіта (Будівництво))

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996414, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4306, дійсний до 01.07.2028

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

053 Психологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996421, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Психологія)

231 Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996416, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

*– освітня програма вважається акредитованою за наявності акредитації відповідної спеціальності (наказ МОН України №1432 від 30.10.2017р.
(зі змінами внесеними наказом МОН від 28.11.2018 р. №1315)).

**– продовжено терміні дії відповідно до постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану».

***– перелік акредитованих та неакредитованих ОП з відомостями (сертифікатами) про акредитацію розміщено за посиланням - https://registry.edbo.gov.ua/university/1311/study-programs/

ОС "Магістр"

012 Дошкільна освіта

ОПП Дошкільна освіта, Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003279, дійсний до 01.07.2024,

ОПП Дошкільна освіта та очаткова освіти, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996425, дійсний до 01.07.2024

013 Початкова освіта

ОПП Початкова освіта, Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003280, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Українська мова і література)

ОПП Середня освіта (Українська мова і література)Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003282, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська), Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 19003285, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Історія)

ОПП Середня освіта (Історія), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003283, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Математика)

ОПП Середня освіта (Математика та інформатика), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996434, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Сертифікат про акредитацію освітньої програми –968, дійсний до 01.07.2026

014 Середня освіта (Фізика)

ОПП Середня освіта (Фізика та інформатика), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996439, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003281, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Фізична культура)

ОПП Середня освіта (Фізична культура), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003286, дійсний до 01.07.2024

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

ОПП Професійна освіта (Будівництво), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003288, дійсний до 01.07.2024

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996429, дійсний до 01.07.2024

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003287, дійсний до 01.07.2024

053 Психологія

ОПП Психологія, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996437, дійсний до 01.07.2024

231 Соціальна робота

ОПП Соціальна робота, Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003290, дійсний до 01.07.2024

Соціальна робота та управління соціальним закладом, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996431, дійсний до 01.07.2024

073 Менеджмент

ОПП Управління закладом освіти, Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003289, дійсний до 01.07.2024

ОПП Менеджмент в сфері охорони здоров`я в галузі знань "Управління та адміністрування", Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996435, дійсний до 01.07.2024

*– освітня програма вважається акредитованою за наявності акредитації відповідної спеціальності (наказ МОН України №1432 від 30.10.2017р.
(зі змінами внесеними наказом МОН від 28.11.2018 р. №1315)).

**– продовжено терміні дії відповідно до постанови КМУ від 16.03.2022 р. № 295 «Про особливості акредитації освітніх програм, за якими здійснюють підготовку здобувачі вищої освіти, в умовах воєнного стану».

***– перелік акредитованих та неакредитованих ОП з відомостями (сертифікатами) про акредитацію розміщено за посиланням - https://registry.edbo.gov.ua/university/1311/study-programs/

ОНС "Доктор філософії"

011 Освітні, педагогічні науки

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2428, дійсний до 01.07.2027

(ОНП Теорія і методика вищої освіти)

013 Початкова освіта

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4961, дійсний до 01.07.2028

(ОНП Початкова освіта)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2216, дійсний до 01.07.2027

(ОНП Теорія і методика професійної освіти)

032 Історія та археологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4506, дійсний до 01.07.2028

(ОНП Історія та археологія)

073 Менеджмент

Сертифікат про акредитацію первинна акредитація планується в 2022 році

(ОНП Управління закладом освіти)
 Колективний договір 2020р. (Додаток 1 | Додаток 2 | Додаток 3 | Додаток 4 | Додаток 5 | Додаток 6 | Додаток 7 | Додаток 8 | Додаток 9

 Акт узгодження переліку спеціальностей 

Перелік спеціальностей та освітніх програм Глухівського національного педагогічного університету Імені Олександра Довженка // List of Majors of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

              Бакалавр // Bachelor degree                                  Магістр // Master degree 

Етичний кодекс

 Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої, фахової передвищої освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Регламент 2018 

 Програма діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021 рік 

 Стратегія інтернаціоналізації Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Стратегія інтернаціоналізації Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2023-2028 роки

 Olexandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university Internationalization Strategy 
 Стратегія розвитку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021-2025 роки 
Концепція Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка щодо розвитку викладання, вивчення та використання англійської мови 

 

Угоди про співпрацю з виявлення текстових запозичень (Антиплагіат)

 Договір про співпрацю в галузі освіти і науки між Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка і Хмельницьким національним університетом 

 Договір про надання послуг №56 від 12.05.2020 року 

 Договір про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року 

 Додаткова угода №1 від 24.01.2020 року до Договору про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року 

 Додаткова угода №2 від 01.02.2021 року до Договору про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року 

Додаткова угода № 3 до Договору про співпрацю № 16-01/2019 від 16.01. 2019 р. 

Додаткова угода № 4 до Договору про співпрацю № 16-01/2019 від 16.01. 2019 р. 

Договір про співпрацю № В29-04/04 

 

 

 

Плани

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021 рік 

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2023 рік 


 

Програми діяльності

Програма діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2024 рік 

Програма діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2023 рік 

Програма діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021 рік 

Програма діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2017 рік 

Програма діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2016 рік 

 

 Звіти

 

Звітна доповідь ректора за 2023 рік

Звіт ректора за 2023 рік

 Звітна доповідь ректора за 2022 рік 

Звіт ректора за 2022 рік

Звітна доповідь ректора за 2021 рік

Звіт ректора за 2021 рік

 Звітна доповідь ректора за 2020 рік 

 Звіт ректора за 2020 рік 

 Звітна доповідь ректора за 2019 рік 

 Звіт ректора за 2019 рік 

 Звіт ректора за 2018 рік 

 Звітна доповідь ректора 2017 рік 

 Звіт ректора 2017 

 Звітна доповідь ректора 2016 рік 

 Звіт ректора 2016 

 

Положення

Положення про ректорат Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про факультет Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

 Положення про наукову бібліотеку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

Положення (типове) про кафедру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Додаток до положення про участь у програмі академічної мобільності  викладачів  Глухівського НПУ імені Олександра Довженка 

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Збірник положень

Положення про комісію з трудових спорів

 Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників на факультетах Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Положення про табельний облік використання робочого часу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  ( Додаток1 ,  Додаток2 )

 Положення про відділ міжнародних зв'язків Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

 Положення про порядок розроблення, погодження, затвердження, перегляд та зберігання посадових інструкцій у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 

 ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників і кафедр 

Положення про студентське самоврядування Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 


 ПОЛОЖЕННЯ «Про отримання i використання благодійних (добровільних) внесків  Глухівським національним педагогічним  університетом імені Олександра Довженка» 
ПОЛОЖЕННЯ «Про постійно діючу комісію з питань оприбуткування, оцінювання, визначення непридатності, списання та переміщення матеріальних цінностей у Глухівському національному педагогічному університеті      імені Олександра Довженка»Оповіщення населення Сумської області на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Положення про службу охорони праці Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка


Порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та укладання з ними трудових договорів (контрактів)


ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ ДОГОВОРІВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА


ПОЛОЖЕННЯ про Інституційний репозитарій Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 

 Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування) 

 План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 

  Стратегія розвитку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021-2025 роки