Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Система забезпечення якості освіти


ОПИТУВАЛЬНИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТРЕТЬОГО (ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО) РІВНЯ 

Формування м'яких навичок "soft skills"

Підтримка здобувачів освіти

Академічна доброчесність

Контрольні заходи

Студентоцентризм і академічна свобода

Участь здобувачів освіти у системі якості

Навчання за освітньою програмою

Протидія корупції

Відкритість і прозорість програми 

Якість організації практик

2023

Акредитація освітньо-наукової програми "Історія та археологія" ОНС "Доктор філософії"

Увага!У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 8-10 березня 2023 року відбуватиметься акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми "Історія та археологія" ОНС "Доктор філософії"
Відомості про самооцінювання освітньої програми
ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів відео зв’язку
Наказ про призначення експертної групи 
Сертифікат про акредитацію ОНП Історія та археологія
Відкриту зустріч з експертами
: ID 38713 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, ОП "Історія та археологія" буде проведено 09 березня 2023 о 12:00 за допомогою платформи Zoom за покликанням: 
https://us04web.zoom.us/j/77134625983?pwd=7NZ4zm99tP7MFu1aN6gYaJN8W5YCpy.1
Ідентифікатор конференції: 771 3462 5983
Пароль: 2023.
Запрошуємо доєднатися всіх зацікавлених осіб!

Акредитація освітньо-наукової програми "Початкова освіта" ОНС "Доктор філософії"

Увага! У Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 03-05  квітня 2023 року відбуватиметься акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми "Початкова освіта" ОНС "Доктор філософії"

 

Відкриту зустріч з експертами: ID 38645 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, ОП "Початкова освіта" буде проведено 04 квітня 2023 о 14:20 за допомогою платформи Zoom за покликанням:  

Підключитись до конференції: https://us04web.zoom.us/j/71207176433?pwd=N48D5UgNpXzhI7UnbPFc7jOrRB3v7O.1 

Ідентифікатор конференції: 712 0717 6433

Код доступу: 2023
Відомості про самооцінювання освітньої програми
ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів відео зв’язку

Наказ про призначення експертної групи 
Сертифікат про акредитацію


Минулі роки

Акредитація освітньої програми «Теорія і методика професійної освіти» за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю «015 Професійна освіта»

Наказ №1163-Е від 26.05.2021 Про призначення експертної групи

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма візиту експертів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

 

 

Увага!
14 червня 2021 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка розпочала роботу експертна група, призначена наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти №1163-Е від 26 травня 2021 року для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю "015 Професійна освіта" освітньо-наукової програми "Теорія і методика професійної освіти" (справа №1126/АС-21) у складі:
Поясок Тамара Борисівна, доктор педагогічних наук (Кремечуцький національний університет імені Михайлда Остроградського), керівник експертної групи;
Усата Олена Юріївна, кандидат педагогогічних наук (Житомирський державний університет імені Івана Франка);
Вакал Юлія Сергіївна, здобувач вищої освіти (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка). 

 

Увага!
Відкрита зустріч із експертами: ID 38642 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, ОНП "Теорія і методика професійної освіти».
Час: 14 червня 2021 15:00
Підключитися до конференції Zoom:
Ідентифікатор конференції: 727 2832 8469
Код доступу: 2021

 

Акредитація освітньої програми «Теорія і методика вищої освіти» за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки»

Наказ №1144-Е від 25.05.2021 Про призначення експертної групи

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Програма візиту експертів

Сертифікат про акредитацію освітньої програми

  

Відкрита зустріч з експертною групою
Час: 10 червня 2021 14.00 РM Київ
Підключитись до конференції: https://us04web.zoom.us/j/78267570900?pwd=azV5QjdUS2g1dVp4Q01JTGJRUnl0UT09
Ідентифікатор конференції: 782 6757 0900
Код доступу: 2021

 

Joomla Plugins