Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Інформаційний пакет ЄКТС

Надрукувати Надрукувати E-mail E-mail
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка – вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації (загальний сертифікат), який успішно здійснює підготовку педагогічних кадрів для національного ринку праці, провадить науково-дослідну, науково-технічну та інноваційну діяльність. В основі роботи університету – новітні тенденції розвитку сфери освітніх послуг, кращі світові й вітчизняні традиції педагогічної освіти.
Місцезнаходження університету: 41400, Сумська обл., м. Глухів, вул. Києво-Московська, 24.
Телефон (факс): (05444) 2-34-27. E–mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Офіційний сайт університету: http://www.new.gnpu.edu.ua
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка підпорядковано Міністерству освіти і науки України (код ЄДРПОУ 02125527) (довідка). Форма власності – Державна власність; організаційно-правова форма – 425 – Державна організація (установа, заклад). Навчальний заклад має правовий статус суб’єкта юридичної особи (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії 00 № 623569 видане виконавчим комітетом Глухівської міської ради Сумської області 04.01.2010 р.довідка про внесення до Державного реєстру вищих навчальних закладів України). Постановою Ради Міністрів УРСР від 29.10.1975 р. №439 інституту присвоєно ім’я С.М. Сергєєва-Ценського. У 2001 році на базі Глухівського педагогічного інституту імені С.М. Сергєєва-Ценського створено Глухівський державний педагогічний університет (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2001 р. № 504). Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.07.2008 р. № 958-р Глухівському державному педагогічному університету присвоєно ім’я Олександра Довженка.
Указом Президента України від 01.10.2009 р. № 792/2009 Глухівському державному педагогічному університету надано статус національного.
Чинні нормативні документи (ліцензіявитяги з протоколів засідання АКакт узгодження переліку спеціальностей,  сертифікати) надають право університету:
- здійснювати підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні заклади;
- провадити освітню діяльність із підготовки висококваліфікованих фахівців за 5 спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (підготовку здійснює Професійно-педагогічний коледж), 7 галузями знань, 16 напрямами освітнього ступеня «Бакалавр», 14 спеціальностями ОКР спеціаліста та 15 спеціальностями магістрату (перелік освітніх програм);
- надавати змогу освітянам пройти перепідготовку за 10 спеціальностями, підвищення кваліфікації, стажування – за 15 акредитованими напрямами (спеціальностями) (Центр допрофесійної та післядипломної освіти).
Інформацію щодо загальних процедур реєстрації та зарахування на навчання подано в Правилах прийому до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (Правила прийому)
В університеті здобувають вищу освіту більше 5 тисяч студентів, які є активними учасниками науково-практичних конференцій, постійними призерами всеукраїнських конкурсів наукових робіт, предметних олімпіад. В аспірантурі університету навчаються 25 осіб, в аспірантурі, докторантурі інших ВНЗ, НДУ – 19 осіб. Навчально-виховний процес в університеті та керівництво аспірантами забезпечують 33 доктори наук, професори, у тому числі 1 академік НАПН України, 143 кандидати наук, доценти. Одинадцять науково-педагогічних працівників удостоєні почесного звання «Заслужений працівник освіти».
У структурі університету функціонують 6 факультетів, професійно-педагогічний коледж, 21 кафедра; наукова бібліотека, спортивний комплекс, видавництво, господарський комплекс, гуртожитки.
У Глухівському національному педагогічному університету імені Олександра Довженка склалася цілісна система практичної підготовки студентів, що охоплює навчальні практики з фаху, навчально-виховні й виробничі практики. Види і терміни педагогічної практики визначено чинними планами. Загальна тривалість усіх практик, які проходять студенти під час навчання в університеті, становить 18-30 тижнів.
Базами для проведення практик студентів університету є навчально-виховні заклади (загальноосвітні школи, ліцеї, гімназії, дошкільні навчальні заклади, спеціальні навчально-виховні заклади, середні та вищі навчальні заклади); державні та громадські установи (музеї, органи внутрішніх справ); соціальні служби; реабілітаційні заклади та медичні установи; підприємства, дитячі оздоровчі табори.
З метою надання консультативної допомоги студентам співробітниками центру правових знань, підрозділу працевлаштування систематично організовуються і проводяться семінари, кураторські години, круглі столи правового й профорієнтаційного спрямування, зустрічі роботодавців зі студентами та випускниками з питань можливості їхнього подальшого працевлаштування на конкретних підприємствах, установах та організаціях, презентації потенційних роботодавців на факультетах, консультації студентів-випускників.
Сучасна матеріально-технічна база, яка відповідає вимогам державного стандарту, дає змогу повноцінно організовувати й здійснювати навчально-виховний процес.
Забезпеченість студентів гуртожитками складає 100% від потреби; розрахунок вартості проживання здійснюється відповідно до постанови КМУ України №796 від 27.07.2010 і становить у гуртожитку № 1  250 грн./міс., у гуртожитку № 2 –  225 грн./ міс., у гуртожитку № 3 – 292 грн./міс.
В університеті працюють їдальня, студентське кафе, медичний пункт. Відповідно до Державних будівельних норм України «Будинки та споруди навчальних закладів» ДБН В.2.2.-3-97 на одного студента денної форми навчання припадає 14 м2 загальної площі.
Реалізація права на здобуття вищої освіти  студентами з особливими  потребами забезпечується шляхом здійснення доступу до заочно-дистанційного та індивідуального навчання, створення зручного життєвого середовища (входи в університет і гуртожитки обладнано пандусами, забезпечено доступ до мережі Інтернет за бездротовим з'єднанням, викладачами університету систематично проводяться безкоштовні психологічні семінари-тренінги, автоматизовано основні напрями роботи наукової бібліотеки тощо).
Адміністрацією вищого навчального закладу та профспілковим комітетом з метою соціального захисту студентів проводиться постійна робота щодо здійснення фінансової підтримки найменш захищених категорій (дiтям-сирiтам та дiтям, позбавленим батькiвського піклування; студентам-iнвалiдам I-III групи; студентам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи; студентам із малозабезпечених сімей; студентам, якi мають сiм'ї з дітьми, дітям учасників бойових дій, АТО), реалізації програми оздоровлення на спортивно-оздоровчій базі "Десна", у межах туристичних походів клубу «Ясмань» тощо.
Здійснюється стовідсоткове соціальне страхування студентів під час педагогічної практики, сплачується разом зі стипендією доплата в розмірі 10% за педагогічний напрям, 21% – за напрями підготовки "фізика", "математика". Передбачені кошти на соціальний захист (10%) спрямовуються на надання матеріальної допомоги та преміювання студентів.
Студентськими справами, зокрема виховною та позанавчальною діяльністю, опікуються виховний відділ, молодіжний центр, спортивні клуби, «Школа волонтерів», науково-дослідні групи, органи студентського самоврядування (студентський парламент, профком студентів та аспірантів, ради самоврядування студентських гуртожитків) та ін. Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету й самостійно та через представницькі органи сприяє захисту прав студентства та бере участь в управлінні університетом.
У 2014-2015 навчальному році активізувалася міжнародна співпраця вишу з науковими установами Німеччини, Польщі. З метою забезпечення та реалізації права студентів на академічну мобільність створено Центр міжнародної співпраці, Центр євроінтеграції, які долучились до інтеграції університету в науковий простір Європи, пошуку партнерів для міжнародного співробітництва. Розпочато підготовчу роботу до читання лекцій викладачами університету іноземною мовою, вивчення науково-педагогічного доробку колег за кордоном, постійно працюють мовні курси для викладачів і студентів.