Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Студентська науково-дослідницька діяльність

Надрукувати Надрукувати E-mail E-mail

ПРОГРАМА звітної конф ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 2023 

Матеріали ЗВІТНОЇ конференції ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ_ 2023

Збірник Науковий потенціал дослідника: філологічні та методичні пошуки

Звіт XI Всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих 
учених і здобувачів освіти іноземними мовами -2023

Програма XI Всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених і здобувачів освіти іноземними мовами -2023

Збірник XI Всеукраїнські науково-педагогічні читання молодих учених і здобувачів освіти іноземними мовами -2023


PROGRAMME of the 11th All-Ukrainian Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students
«THE 21ST CENTURY CHALLENGES IN EDUCATION AND SCIENCE» April 20-21, 2023

Матеріали V Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2023

Програма V Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору». 2023

Студентські історичні студії Випуск 9, 2023


ПРОГРАМА Міжнародної інтернет-конференції молодих учених і студентів «ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ РИНКУ ПРАЦІ» 3 квітня 2019 року

ПРОГРАМА I Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Студентський науковий вимір проблем природничо-математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиного європейського і світового освітнього простору» (10 квітня 2019 року)

Збірник наукових праць студентів I Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО І СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

Науково-практична конференція «The VІ Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «The 21st Century Challenges in Education and Science»

Збірник наукових праць викладачів і студентів "НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОСЛІДНИКА: ФІЛОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПОШУКИ" (ВИПУСК VІІІ)

Програма звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Освіта ХХІ століття: молодіжний вимір»

Матеріали звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «ОСВІТА XXI СТОЛІТТЯ: МОЛОДІЖНИЙ ВИМІР»

Науково-практична конференція «The VІІІ Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «The 21st Century Challenges in Education and Science»

Матеріали VIII науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science»

Програма ІІ Всеукраїнської студентської Інтернет-конференції "НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОЧИМА СТУДЕНТІВ"

Збірник наукових праць студентів ІI Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО І СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської Інтернет-конференції «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОЧИМА СТУДЕНТІВ»

Програма ІІI Всеукраїнської наукової студентської Інтернет-конференції «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОЧИМА СТУДЕНТІВ» 2021 року

Матеріали ІІI Всеукраїнської студентської Інтернет-конференції «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОЧИМА СТУДЕНТІВ»

Збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток критичного мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри»

Збірник наукових праць викладачів і студентів ВИПУСК IX "НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОСЛІДНИКА:ФІЛОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПОШУКИ"

Збірник матеріалів науково-практичної конференції здобувачів середньої, фахової передвищої  і вищої освіти, аспірантів та молодих вчених 

Програма звітної науково-практичної конференції студентів, магістрантів «Актуальні проблеми освіти і науки у світлі євроінтеграції» 2016 р.

Програма звітної науково-практичної конференції студентів, магістрантів «Наукові дослідження молоді» 2017 р.

Програма звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів «Молодіжна наука в контексті нової української школи» 2018 р.

Програма звітної науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки і наукових досліджень» 2019 р.

Програма звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «ОСВІТА XXI СТОЛІТТЯ: МОЛОДІЖНИЙ ВИМІР» 2020 р.

Програма звітної науково-практичної конференції здобувачів середньої, фахової передвищої і вищої освіти, аспірантів, молодих учених 2021 р. 

Програма звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «ОСВІТА XXI СТОЛІТТЯ: МОЛОДІЖНИЙ ВИМІР» 2022 р.

Матеріали звітної науково-практичної конференції студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «ОСВІТА XXI СТОЛІТТЯ: МОЛОДІЖНИЙ ВИМІР» 2022р

Програма ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференціЇ «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОШУК Збірник студентських наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» (18-19 березня 2021 року)

Програма ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференціЇ «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

Збірник наукових статей ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференціЇ «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»

Програма Всеукраїнських IX науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science»

Матеріали Всеукраїнських IX науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» 

Програма Всеукраїнських X науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science»

Матеріали Всеукраїнських X науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science»

Збірник наукових праць студентів IV Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО І СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

Збірник наукових праць викладачів і студентів ВИПУСК X "НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ДОСЛІДНИКА:ФІЛОЛОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПОШУКИ"

Збірник наукових праць студентів ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет конференції«СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ВИМІР ПРОБЛЕМ ПРИРОДНИЧО МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО І СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ»

ПРОГРАМА ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції «Студентський науковий вимір проблем природничо- математичної освіти в контексті інтеграції України до єдиногоєвропейського і світового освітнього простору»

PROGRAMME of the 10th All-Ukrainian Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «THE 21ST CENTURY CHALLENGES IN EDUCATION AND SCIENCE»

MATERIALS of the 10th All-Ukrainian Scientific Pedagogical Readings of Young Scientists, Master’s and Bachelor’s Degree Students «THE 21ST CENTURY CHALLENGES IN EDUCATION AND SCIENCE»

ПРОГРАМА міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів 7-8 грудня 2022 р.

МАТЕРІАЛИ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених і студентів 7-8 грудня 2022 р.