Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Освітній процес

Графік освітнього процесу
Робочі програми та силабуси освітніх компонентів
Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки
Спеціальність 012 Дошкільна освіта

Спеціальність 013 Початкова освіта

2022 - 2023 н.р.

2021 - 2022 н.р.

Спеціальність 015 Професійна освіта

2022 - 2023 н.р.

2021 - 2022 н.р.

Спеціальність 032 Історія та археологія

2023 н.р.

Компоненти загальної підготовки

 

ОК 1. Філософія науки

ОК 2. Управління проєктами та інтелектуальна власність

ОК 3. Наукова комунікація українською мовою

ОК 4. Наукова англомовна комунікація

ОК 5. Цифрові технології в наукових дослідженнях

Компоненти професійної і практичної підготовки

ОК 6. Міждисциплінарні підходи в сучасній історичній науці

ОК 7. Актуальні проблеми української археології

ОК 8. Методики інноваційного викладання історичних дисциплін у закладах вищої освіти

ОК 9. Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність2022 - 2023 н.р.


Компоненти загальної підготовки

ОК 1. Філософія науки

ОК 2. Управління проєктами та інтелектуальна власність

ОК 3. Наукова комунікація українською мовою

ОК 4. Наукова англомовна комунікація

ОК 5. Цифрові технології в наукових дослідженнях

Компоненти професійної і практичної підготовки

ОК 6. Міждисциплінарні підходи в сучасній історичній науці

ОК 7. Актуальні проблеми української археології

ОК 8. Методика викладання історичних дисциплін у закладах вищої освіти

ОК 9. Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність


ОК 10. Науково-дослідницька практика

ОК 11. Педагогічна практика у ЗВО


2021 - 2022 н.р.


Компоненти загальної підготовки

ОК 1. Філософія науки

ОК 2. Управління проєктами та інтелектуальна власність

ОК 3. Наукова комунікація українською мовою

ОК 4. Наукова англомовна комунікація

Компоненти професійної і практичної підготовки

ОК 5. Міждисциплінарні підходи в сучасній історичній науці

ОК 6. Методика інноваційного викладання історичних дисциплін у закладах вищої освіти

ОК 7. Цифрові технології в наукових дослідженнях

ОК 8. Педагогічна практика у ЗВО

ОК 9. Науково-дослідницька практика
Спеціальність 073 Менеджмент

2022 - 2023 н.р.

Академічна мобільність
Joomla Plugins