Відділ аспірантури, докторантури та наукової роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (далі – Університет) є структурним підрозділом Університету, безпосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи, підзвітний та підконтрольний ректору Університету.
Основними напрямами діяльності Відділу є:

 • підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • менеджмент наукової діяльності Університету;
 • видавництво наукової продукції Університету.


ГРАФІК РОБОТИ відділу

Пн - Чт з 8:00 до 17:15

Пт з 8:00 до 16:00
Пн - Пт з 12:00 до 13:00 обідня перерва
Чт - з 14:30 до 17:15 робота з документами
Сб – Нд вихідний

 

СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

 

Данильченко

Ірина Григорівна

кандидат педагогічних наук

завідувач  аспірантури та докторантури

 

тел.: (099) 361-75-21

Адреса: 41400, Україна, м. Глухів, Сумська область, вул. Києво-Московська, 24,  (корпус № 2), каб. 50

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Коло повноважень:

 • координація, облік і контроль процесу підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому) (в аспірантурі та поза аспірантурою) і четвертому (науковому) рівнях (в докторантурі) вищої освіти в Університеті;
 • консультування аспірантів, докторантів та осіб, які здобувають науковий ступінь поза аспірантурою, щодо їх прав і обов’язків;
 • узагальнення планів підготовки науково-педагогічних кадрів Університету через аспірантуру і докторантуру, вчасне подання відповідної інформації до Міністерства освіти і науки України;
 • забезпечення внутрішньої системи якості освітньої діяльності у частині підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому) і четвертому (науковому) рівнях вищої освіти в Університеті;
 • контроль наявності та якості навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів, які викладаються на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Університеті;
 • складання та оприлюднення графіку освітнього процесу аспірантів на навчальний рік;
 • складання та оприлюднення розкладу навчальних занять аспірантів на кожне півріччя;
 • координація, контроль та узагальнення інформації щодо проведення проміжної та підсумкової атестації (звітування про стан виконання індивідуальних планів) здобувачів на третьому (освітньо-науковому) і четвертому (науковому) рівнях вищої освіти в Університеті;
 • розроблення та впровадження заходів профорієнтаційної роботи, спрямованих на залучення вступників до аспірантури і докторантури Університету;
 • занесення інформації щодо підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому) та четвертому (науковому) рівнях вищої освіти в Університеті до Єдиної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО);
 • забезпечення процесу підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в Університеті бланками відповідної документації (відомостями, протоколами, журналами обліку тощо) та ведення обліку і контролю їх заповнення відповідальними особами;
 • розроблення форм індивідуальних планів роботи аспіранта (докторанта), контроль за веденням здобувачами індивідуальних планів роботи;
 • ведення документації щодо діяльності аспірантури та докторантури (службові записки, накази, офіційне листування);
 • ведення особових справ аспірантів, докторантів;
 • підготовка та видача академічних довідок аспірантів;
 • забезпечення дипломами доктора філософії та додатками до них європейського зразка відповідно до чинного законодавства;
 • обробка інформації щодо діяльності аспірантури і докторантури Університету, складання відповідних звітів на вимогу керівництва;
 • підготовка питань, що стосуються діяльності аспірантури та докторантури, до розгляду на засіданнях ректорату, підготовка відповідних проектів рішень;
 • унесення пропозицій на затвердження вченої ради Університету щодо підготовки здобувачів на третьому (освітньо-науковому) (в аспірантурі та поза аспірантурою) і четвертому (науковому) рівнях вищої освіти в Університеті;
 • координація та контроль підготовки до процесу акредитації освітньо-наукових програм відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Федорова

Людмила Григорівна

 

методист

 

тел.: (099) 9775140;

Адреса: 41400, Україна, м. Глухів, Сумська область, вул. Києво-Московська, 24, 

(корпус № 2), каб. 48


e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;Коло повноважень:

 • забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються наукової та науково-дослідної роботи в Університеті;
 • постійний моніторинг загальнодержавних та галузевих нормативно-правових дoкyмeнтiв, що регламентують наукову, науково-технічну діяльність у ЗВО. Внесення пропозицій щодо ix впровадження в управлінську діяльність Університету;
 • координація наукової та науково-дослідної роботи підрозділів Університету;
 • інформування всіх залучених до наукової роботи осіб про перспективні напрямки, правові та організаційні засади наукової діяльності;
 • участь в організації та проведенні наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт, олімпіад тощо);
 • організація, облік та супровід науково-дослідної роботи в Університеті, зокрема тем, що виконуються в рамках національних, державних, міждержавних програм; робіт, що фінансуються Міністерством освіти і науки України, Кабінетом Міністрів України; власних коштів Університету та інших джерел, визначених чинним законодавством України;
 • підтримка наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, контроль за діяльністю студентських наукових проблемних груп та гуртків;
 • сприяння діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету;
 • участь в організації та представленні наукових досягнень здобувачів вищої освіти, молодих учених Університету на виставках та конкурсах різного рівня;
 • участь в організації підбору та супроводу робіт, що подаються на премії різного рівня (державні, іменні, регіональні, молодих вчених тощо);
 • підготовка для Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо проведення конференцій, семінарів тощо, які плануються в Університеті, а також надання інформації підрозділам Університету про наукові заходи, що відбуваються в Україні та за кордоном;
 • облік наукових публікацій здобувачів вищої освіти Університету, їx участі у наукових заходах;
 • підготовка інформаційних матеріалів щодо проведення конкурсів наукових робіт студентів і молодих учених;
 • підготовка нагородних матеріалів для переможців конкурсів, олімпіад: дипломів, грамот, подяк;
 • облік укладених договорів про наукове співробітництво з провідними закладами вищої освіти, Інститутами НАПН України i галузевих академій наук, організаціями, підприємствами та установами;
 • здійснення моніторингу ефективності наукової діяльності підрозділів Університету;
 • підготовка звітної документації за результатами наукової діяльності в Університеті та подання ix до МОН України відповідно до встановленого порядку; вчасне та якісне наповнення єдиної інформаційної системи «Наука в університетах» згідно вимог МОН України;
 • підготовка різних довідкових матеріалів з питань наукової діяльності Університету;
 • aдмiнicтpyвaння веб-сторінки Відділу на сайті Університету та в соціальних мережах;
 • документальний супровід (накази, розпорядження, звіти, відзнаки тощо) університетських наукових заходів та відзначення науково-педагогічних працівників i студентів за результатами наукової діяльності;
 • листування з МОН України та іншими державними установами з питань наукової, науково-технічної діяльності та охорони інтелектуальної власності;
 • підготовка проєктів наказів ректора, розпоряджень проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків, інших розпорядчих документів з питань наукової діяльності університету.

 
Мягкоступ

Наталія Євгеніївна

 

провідний фахівець

 

тел.: (098) 515-58-38;

Адреса: 41400, Україна, м. Глухів, Сумська область, вул. Києво-Московська, 24, 

(корпус № 2), каб. 55

 

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
Коло повноважень:

 • забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються наукової та науково-дослідної роботи в Університеті;
 • постійний моніторинг загальнодержавних та галузевих нормативно-правових дoкyмeнтiв, що регламентують наукову, науково-технічну діяльність у ЗВО. Внесення пропозицій щодо ix впровадження в управлінську діяльність Університету;
 • координація наукової та науково-дослідної роботи підрозділів Університету;
 • інформування всіх залучених до наукової роботи осіб про перспективні напрямки, правові та організаційні засади наукової діяльності;
 • організація та проведення наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів тощо);
 • супровід діяльності наукових шкіл, контроль за своєчасним виконанням планів;
 • статистичний облік наукової діяльності навчально-наукових та науково-дослідних лабораторій Університету з організації та здійснення наукових досліджень;
 • координування діяльності з підготовки реєстраційних, облікових карток i звітів про НДР i подання ix до УКРІНТЕЇ. Ведення картотеки реєстраційних i облікових карток НДР;
 • облік та супровід науково-дослідних робіт, що виконуються за угодами з вітчизняними замовниками;
 • підготовка для Міністерства освіти і науки України пропозицій щодо проведення конференцій, семінарів для вищої школи, які плануються в Університеті, а також надання інформації підрозділам Університету про наукові заходи, що відбуваються в Україні та за кордоном;
 • облік наукових публікацій викладачів університету, їx участі у наукових заходах;
 • здійснення моніторингу ефективності наукової діяльності підрозділів Університету;
 • підготовка звітної документації за результатами наукової діяльності в Університеті; різних довідкових матеріалів з питань наукової діяльності Університету;
 • aдмiнicтpyвaння веб-сторінки Відділу на сайті Університету та в соціальних мережах;
 • документальний супровід (накази, розпорядження, звіти, відзнаки тощо) університетських наукових заходів та відзначення науково-педагогічних працівників за результатами наукової діяльності;
 • підготовка проєктів наказів ректора, розпоряджень проректора з наукової роботи та міжнародних зв’язків, інших розпорядчих документів з питань наукової діяльності університету.

 

Самофал

Анастасія Сергіївна

 

фахівець

 

тел.:   (095) 870-84-98

Адреса: 41400, Україна, м. Глухів, Сумська область, вул. Києво-Московська, 24, 

 (корпус № 2), каб. 48

 

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;
Коло повноважень:

 • забезпечення виконання вимог нормативних документів, що стосуються наукової та науково-дослідної роботи в Університеті;
 • інформування всіх залучених до наукової роботи осіб про перспективні напрямки, правові та організаційні засади наукової діяльності;
 • координація наукової та науково-дослідної роботи підрозділів Університету;
 • інформування структурних підрозділів університету щодо актуальних наукових конференцій, вебінарів, семінарів, конкурсів, тренінгів, форумів та освітніх можливостей;
 • організація та проведення наукових заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів наукових робіт, олімпіад тощо);
 • здійснення моніторингу ефективності наукової діяльності підрозділів Університету;
 • підтримка наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів, супровід робіт, що подаються на студентські наукові конкурси;
 • перевірка студентських конкурсних робіт на плагіат;
 • підготовка та реєстрація сертифікатів, що засвідчують участь в наукових заходах на базі університету;
 • англомовний супровід наукової та науково-дослідної роботи Університету;
 • здійснення обліку наукових публікацій здобувачів освіти університету, їхньої участі у наукових заходах;
 • участь у підготовці звітної документації за результатами наукової діяльності в Університеті; різних довідкових матеріалів з питань наукової діяльності Університету;
 • англомовний супровід веб-сторінки Відділу на сайті Університету;
 • узагальнення інформації підрозділів Університету по запитах проректора з наукової та міжнародної діяльності для підготовки проєктів планів за різними видами діяльності в межах компетенції відділу, звітної інформації тощо.
Центр редакційно-видавничої роботи