Дорогі друзі!
   Вітаю вас на сайті Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, який у жовтні відсвяткував 148 річницю із дня свого заснування.
   148 років поспіль наш університет успішно здійснює науково-дослідну та навчально-виховну роботу, керуючись найкращими вітчизняними та світовими традиціями, сучасними принципами і новітніми тенденціями розвитку сфери освітніх послуг. Ми пишаємося своєю історією, своїми традиціями, невтомними і відданими науці й освіті працівниками, успішними випускниками, своїми досягненнями, визнаними не тільки в нашій державі, а й в багатьох країнах світу.
     За свою історію заклад підготував понад 100 тис. педагогів.

У ньому 
навчалися такі видатні особистості, як геній світового кіномистецтва О. Довженко, український письменник і педагог С. Васильченко, засновник академічної капели «Думка» Н. Городовенко, письменники О. Палажченко, П. Ключина, О. Столбін, академіки С. Шаповаленко і Ф. Овчаренко, лауреати державних премій професори Є. Квасников та П. Агалецький;
кандидат педагогічних наук, автор підручників із математики для початкової школи М. Богданович; дійсний член НАПН України заслужений діяч науки і техніки України М. Вашуленко та інші відомі діячі науки і культури.
    Університет сьогодні – це сучасний заклад вищої освіти, який здійснює освітню діяльність з підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії, докторів наук за 4 галузями знань, 17 спеціальностями: 012 Дошкільна освіта; 013 Початкова освіта; 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 014 Середня освіта (Історія); 014 Середня освіта (Українська мова і література); 014 Середня освіта (Біологія); 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014 Середня освіта (Фізика); 014 Середня освіта (Математика); 014 Середня освіта (Фізична культура); 014 Середня освіта (Англійська мова); 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості); 015 Професійна освіта (Будівництво); 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства); 053 Психологія; 231 Соціальна робота; 073 Менеджмент. 
   У його структурі функціонують 3 факультети, 2 навчально-наукові інститути, професійно-педагогічний фаховий коледж, кафедри, відділ аспірантури і докторантури, спеціалізована вчена рада, видавництво, спортивний комплекс, центр міжнародної співпраці, центр допрофесійної та післядипломної освіти, благоустроєні студентські гуртожитки, наукова бібліотека, у фондах якої понад 10 тисяч раритетних видань, зібраних у залі рідкісної книги.
Освітній процес у навчальному закладі забезпечують 133 штатні викладачі, серед яких 26 докторів наук, професорів, 90 кандидатів наук, доцентів.

    В університеті активно функціонують наукові школи, де проводяться дослідження із прикладних та фундаментальних наук із залученням студентів. За активну участь у науково-дослідній роботі студенти відзначені численними нагородами: грамотами, дипломами, подяками, сертифікатами, іменними стипендіями тощо.
    Провідним напрямом функціонування закладу є міжнародна діяльність. Університет плідно співпрацює в освітній і науковій сферах із закладами вищої освіти Німеччини, Великобританії, Туреччини, Польщі, Словаччини та низки інших країн. Виконуються спільні наукові проєкти, здійснюється обмін студентами та викладачами.
    Диплом Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка – це персональний престиж і гарантія успіху кожного нашого випускника. Серед тих, для кого наш навчальний заклад став Alma mater, – знані педагоги, світочі науки, діячі культури і мистецтв зі світовими іменами, олімпійські чемпіони світу, заслужені вчителі, майстри спорту, тренери, дипломати, чиновники, успішні бізнесмени та підприємці, керівники та активісти громадських організацій всеукраїнського та регіонального рівня, письменники, журналісти, а також безліч молодих талановитих людей, які, отримавши в Глухівському НПУ ім. О. Довженка якісні знання і життєвий досвід, упевнено розпочали свій професійний шлях.
    Важливо, що сьогодні, у надто складний для країни час, ми маємо можливість працювати над удосконаленням освітнього процесу і думати, як відбудовувати країну, використати всі можливості для збереження нашого закладу.
    Ми свідомі того, що освіта була й залишається потужним соціальним інститутом, викликаним потребою людини здобути знання, а тому незмінне кредо вишу – прагнення сіяти золоте зерно мудрості. Гідне служіння національній освіті – наша стратегічна мета. Саме освіта має життєтворчу силу, яка долонями вчителя формує майбутнє країни, виховує інтелектуальний потенціал держави, утверджує національну ідею.
   
Віримо в майбутнє педагогічної науки, у її результативний розквіт 
задля розвитку українського суспільства, гуманізації суспільно- економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів
особистості. Це є основою працездатності, ініціативності, сумлінності, патріотизму, творчої енергії колективу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.
    Прагнемо й надалі достойно виконувати власну історичну місію підготовки висококваліфікованого, інтелігентного і вимогливого Вчителя – патріота України, проповідника національних інтересів, носія
загальнолюдських цінностей, конкурентоспроможного у вітчизняному та європейському освітньому просторі.

                                                                                       Олександр КУРОК,
                                                  ректор університету, доктор історичних наук, професор