Положення про науково-дослідну лабораторію з професійної підготовки вчителів технологій.

Положення про науково-дослідну лабораторію «Здоров'я дитини»

Положення про науково-дослідну лабораторію інноваційних спортивно-педагогічних технологій.

Положення про науково-дослідну лабораторію формування фахових компетентностей майбутніх учителів біології для наукового і педагогічного супроводу сталого розвитку

Положення про науково-дослідну лабораторію Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка з управління інноваційно-педагогічною і науково-дослідницькою діяльністю у вищих навчальних закладах

Положення про науково-дослідну лабораторію «Іновваційні технології навчання»

Положення про Навчально-наукову лабораторію з проблем вікової та педагогічної психології

Положення про Навчально-наукова лабораторія «Сучасна підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації Концепції «Нова українська школа»»

Положення про Навчально-наукову лабораторію «Довженкознавство й актуальні проблеми розвитку мовно-літературного процесу»

Положення про Навчально-наукову лабораторію «Глухівщинознавство»: в умовах реалізації концепції Нової української школи»

Положення про діалектологічний науковий центр
ПОЛОЖЕННЯ про наукові школи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
 

ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників і кафедр

ПОЛОЖЕННЯ про відділ АСПІРАНТУРИ, ДОКТ. НАУК РОБОТИ 2022

ПОЛОЖЕННЯ про порядок впровадження результатів науково-дослідних робіт у процес професійної підготовки фахівців у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про здійснення, облік та стимулювання наукової роботи науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (поза аспірантурою) та докторантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

ПОЛОЖЕННЯ про присвоєння вчених звань професора, доцента в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Положення Студентські історичні студії_2022

Положення збірник ННІ ФІ 2022

Положення про Альманах ФПФМО 2022

ПОЛОЖЕННЯ ФДО Психолого_педагогічний пошук 2022 р