Back to Top
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

Каталог загальноуніверситетських дисциплін

Каталог загальноуніверситетських вибіркових дисциплін

Надрукувати Надрукувати E-mail E-mail

2024

БАКАЛАВР
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ
АНГЛІЙСЬКА ДЛЯ ЄВІ: ПРАКТИКУМ
КРАЇНОЗНАВСТВО АНГЛОМОВНИХ КРАЇН
Основи менеджменту української освіти
ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА
ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ
СЕКСОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ СТАТІ
ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ
ФІТНЕС
НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
АЕРОБІКА
СИЛОВІ ВИДИ СПОРТУ
ОСНОВИ СІМЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
ВИДАТНІ ПОСТАТІ СІВЕРЩИНИ
ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ
ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ:
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ТА СУЧАСНІСТЬ
ЛОГІКА
«Практичний курс української мови»
СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ІНТЕГРАЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ
ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄВІ
Безпека дорожнього руху
ДІЛОВЕ АНГЛОМОВНЕ СПІЛКУВАННЯ
Практика усного та писемного мовлення (B2.1)
Практика усного та писемного мовлення (B2.2)
Інтенсивний корективний курс з англійської мови
Практика усного та писемного мовлення (B1)
БІОЕТИКА І БІОБЕЗПЕКА
ГЛУХІВЩИНА ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ (1648–1782рр.)
ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА
ІСТОРІЯ ГЛУХІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
ІСТОРІЯ КРИМУ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ
ОРГАНІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Основи правових знань
ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ
Інклюзивна освіта
Антикорупція та доброчесність


МАГІСТР

Академічна доброчесність
КОНФЛІКТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Профорієнтологія і кар’єра
ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ
Психологія стресу
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА
ПРОФІЛАКТИКА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК
СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ІНТЕГРАЦІЯ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
ФІЗИЧНА РЕКРЕАЦІЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ
MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Таймменеджмент майбутнього учителя
Управління якістю освітніх послуг
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ
Теорія і практика міжкультурної комунікації
БІОЕТИКА І БІОБЕЗПЕКА
АСПЕКТИ ГЕНДЕРНОЧУТЛИВОГО ВИКЛАДАННЯ ТА
ФОРМУВАННЯ БРЕНДУ ОСВІТЯНИНА
АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ
ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
ОРГАНІЗАЦІЯ МОЛОДІЖНИХ ОБМІНІВ ТА ПРОЄКТНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТІ
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА
ПРОФІЛАКТИКА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК

ПСИХОЛІНГВІСТИКА2023

БАКАЛАВР

НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ІНТЕГРАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

БІОЕТИКА І БІОБЕЗПЕКА 

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ЕКОЛОГІЯ ЖИТЛА ТА БЕЗПЕЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 

СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЗДОРОВ'Я ЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ 

ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

ПСИХОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

СЕКСОЛОГІЯ ТА ПСИХОЛОГІЯ СТАТІ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ З ПРАКТИКУМАМИ

ОСНОВИ ПСИХОДІАГНОСТИКИ

ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА

ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА

ПРАКТИЧНИЙ КУРС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ ТА ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО

НАРОДОЗНАВСТВО

СТАРОСЛОВ'ЯНСЬКА МОВА 

ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА

УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ЗАГАЛЬНЕ МОВОЗНАВСТВО

РИТОРИКА

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ 

ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ Й ПАТРІОТИЗМУ  У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА

ЛІТЕРАТУРА АНГЛОМОВНИХ КРАЇН

ОСНОВИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО АНГЛОМОВНИХ КРАЇН

АНГЛІЙСЬКА МОВА

ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ

ГЛУХІВЩИНА ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДОБИ(1648-1782рр.)

ОСНОВИ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА 

СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА В ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ЧИТАННІ

СТИЛІСТИКА

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ  ХХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХІ СТ

ЕТНОГРАФІЯ УКРАЇНИ

ОСНОВИ ДІЛОВОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 

ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ ТА ОБДАРОВАНОСТІ


МАГІСТР

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКА ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК 

ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ

СТРАТЕГІЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ: ІНТЕГРАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ 

БІОЕТИКА І БІОБЕЗПЕКА 

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

ЕКОЛОГІЯ ЖИТЛА ТА БЕЗПЕЧНОГО ХАРЧУВАННЯ 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

ПРОФОРІЄНТОЛОГІЯ І КАР'ЄРА

ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ


КОНФЛІКТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ


ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ 

АРТТЕРАПІЯ(спецкурс)

ГЕРОНТОПСИХОЛОГІЯ 

ПСИХОЛОГІЯ СТРЕСУ


ТАЙММЕНЕДЖМЕНТ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ


ПОРІВНЯЛЬНЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

ТИПОЛОГІЯ ПОМИЛОК

РЕДАГУВАННЯ НАУКОВИХ ТЕКСТІВ

ПСИХОЛІНГВІСТИКА 

СТВОРЕННЯ  ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО  СЕРЕДОВИЩА  В  ЗАКЛАДІ  ОСВІТИ

АСПЕКТ ІННОВАЦІЙНОГО ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА


ДІЛОВЕ АНГЛОМОВНЕ СПІЛКУВАННЯ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ЗВО
 2022

Вступ до мовознавства

Етнографічне музеєзнавство та історичне краєзнавство

Етнографія України

Загальне мовознавство

Соціоекологія

Практична граматика англійської мови

Практичний курс української мови

Усна народна творчість та літературне краєзнавство

Академічна доброчесність

Вступ до літературознавства

Вступ до спеціальності «Мова і література (англійська)»

Дитяча література та виразне читання

Ділова німецька мова

Екологічна культура

Культура мовлення та риторика

Література англомовних країн

Лексикологія англійської мови 

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Методика викладання світової літератури

Основи міжкультурної комунікації

Народознавство

Професійна кар'єра

Практична фонетика англійської мови

Риторика

Стилістика

Сучасні технології навчання іноземних мов

Сучасна українська мова

Порівняльна типологія мов

Історія англійської мови

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Історія української літератури XX століття

Старослов’янська мова

Українська діалектологія

Розвиток критичного мислення у дітей молодшого шкільного віку

Історична граматика

Історія української мови

Психологія спілкування

Конфлікти в закладах загальної середньої освіти

Психологія девіантної поведінки

Психодіагностика у системі освіти

Вступ до європейської політичної інтеграції

Латинська мова

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Вступ до спеціальності (Основи мовознавства та літературознавства)

Практична граматика англійської мови

Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн

Методика забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти

Основи спортивного тренування

Медико-біологічний контроль у фізичній культурі і спорті

Олімпійський і професійний спорт

Теорія і методика викладання шейпінгу і аеробіки

Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах

Організація туристичної роботи

Психологія дитяча

Спеціальна педагогіка

Корекційно-оздоровча робота з дітьми дошкільного віку

Теорія та технологія розвитку дитячої художньої творчості

Сучасні технології здоров'я збереження в дошкільній освіті

Основи інклюзивної освіти

Психологія управління

Політична психологія

Юридична психологія

Екологічна компетентність учителя

Сексологія та психологія статі

Психологічна служба в системі освіти

Основи психологічного консультування та психокорекції з практикумами

Психологічна служба в системі освіти (заочна форма навчання)

Дошкільна психологія

Психологія особистості (спецкурс)

Психологія професійної кар’єри

Соціальна і демографічна статистика

Арттерапія (спецкурс)

Психологія стресу

Основи медіаграмотності

Основи психодіагностики

Психологія особистості

Імідж закладу дошкільної освіти

Імідж директора закладу дошкільної освіти

Імідж методиста закладу дошкільної освіти

Етнографія дитинства

Soft skills у дошкільній освіті

Наступність в забезпеченні якості освітнього процесу в ЗДО і початковій школі

Моделі і технології дошкільного виховання в зарубіжних країнах

Управління якістю освітніх послуг у ЗВО

 

 

Joomla Plugins