на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 Історія та археологія.