Актуальні питання дослідження історичної науки й викладання предметів громадянської та історичної освітньої галузі в умовах реформування: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Глухів, 28 листопада 2023 року) (pdf)

СЕКЦІЯ І
«АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ»
 
Андрій Гриценко, Олександр Курок
ТРАДИЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ З ІСТОРІЇ У ГЛУХІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА.......................................................................................................................................................................................................................13
 
Ольга Ніколаєнко
ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СЬОГОДНІ: ДОСЯГНЕННЯ І ВИКЛИКИ...........................................................................................................................................................................................................................22
Мар’ян Мудрий
ІСТОРИЧНОГО ЗНАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ......................................................................................................................................................................27
 
Марина Траттнер
 
Antonina Kizlova
 
Євген Букет
УКРАЇНСЬКІ ВІКІВІДЗНАКИ ЯК ЗАОХОЧЕННЯ ДО РЕДАГУВАННЯ ВІКІПЕДІЇ................................................................................................................................................ 37
 
Валентина Доброчинська
СТРАТЕГІЯ ВИЖИВАННЯ УЧИТЕЛІВ РІВНЕНЩИНИ В РАДЯНСЬКИЙ ПЕРІОД (1939–1941 рр.)......................................................................................................................................................... 44
 
Ігор Коляда, Анастасія Семененко
ШТРИХИ ДО ОСОБИСТОГО ПОРТРЕТУ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА: ПЛІТКИ, ДОМИСЛИ, ВЕРСІЇ.................................................................................................................................................... 48
 
Віктор Прокопчук
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ ДЖЕРЕЛ ЗА ДСТУ – 2015....................................................................................................................................................... 54
 
Андрій Гриценко, Віталій Гриценко

Віра Назарова
 
Степан Борчук, Василь Ільчишин
ХУДОЖНИК О. КУРИЛАС: ПОРТРЕТИСТ ЛЕГІОНУ УСС....................................................................................................................................................... 65
 
Наталія Ткаченко
ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ......................................................................................................................................... 67
 
В’ячеслав Артюх
ФОРУМИ «ПРОСВІТ» ГАДЯЦЬКОГО ПОВІТУ ДОБИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ.............................................................................................................................................. 69
 
Олександр Грибенко
 
Крижанівський Віталій
ЗАСЛУЖЕНИЙ ВЧИТЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ РСР М. Ф. МГЛИНЦЕВ (1868 - 1947) У СВІТЛІ МАТЕРІАЛІВ ЦДІАК УКРАЇНИ................................................................................................................................................ 75
 
Віталій Хоменко
 
Наталія Петренко
РОЗБУДОВА СИСТЕМИ ОСВІТНІХ ПУНКТІВ ДЛЯ ДОРОСЛИХ В УСРР ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НЕПИСЬМЕННОСТІ В 20-х рр. ХХ ст......................................................................................................................................................... 80
 
Тетяна Ащаулова
АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ГЛУХІВСЬКОГО УЧИТЕЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЗА 1876- 1972 РР........................................................................................................................................................ 82
 .
Богдана Карабін
ВИДАТНІ  ЗОЛОТОНІСЦІ  В  КРАЄЗНАВЧИХ  ПУБЛІКАЦІЯХ М. Ф.  ПОНОМАРЕНКА.......................................................................................................................... 86
 
Анжеліка Голуб
ГЛУХІВСЬКІ ЄВРЕЇ: ПОЯВА, ПРОБЛЕМИ УКОРІНЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ПОХОВАЛЬНИХ ПЛИТ................................................................................................................................................... 88
 
Марина Мінченко
НАГОРОДНИЙ ЛИСТ СТАРШОГО ТЕХНІКА-ЛЕЙТЕНАНТА СЕГАЛА ГЕРША (ГЕРШІУ) ГЕРШОВИЧА........................................................................................................................................ 91
 .
Андрій Клюєв
Товарно-грошові відносини на Лівобережній Україні в період занепаду гетьманщини (1701 – 1782 рр.)............................................................................................................................................... 92
 
Ярослава Кулібова
ПОНЯТТЯ «СІВЕРЩИНА»: ІСТОРИКО-ЕВОЛЮЦІЙНЕ БАЧЕННЯ.............................................................................................................................................96
 
Роман Гринчук
 
Едуард Поляков
ГЛУХІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ................................................................................................................................................ 102
 
Ірина Кожем’якіна
МІСТО – ГЕРОЙ ВАСИЛІВКА, ЖИТТЯ ВІД РОЗКВІТУ ДО ОКУПАЦІЇ........................................................................................................................................... 106
 
Єлизавета Лапчик
ЄВРЕЙСТВО В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 – 1921 рр...................................................................................................................................................... 109
 
Микола Гурець
ПОДВИГ ЛЕГЕНДАРНОГО ВОЇНА................................................................................................................................................ 112
 
Олексій Остапчук
ЛІТЕРАТУРНА ІДЕОЛОГІЯ ТА КОНТРОЛЬ: РОЛЬ ПИСЬМЕННИКІВ У ФОРМУВАННІ СВІДОМОСТІ В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ............................................................................................................................................... 114
 
Сергій Балабанов
РОЗКОЛ РУП ЯК ПРИКЛАД ВНУТРІШНЬОПАРТІЙНОГО РОЗКОЛУ СЕРЕД ПАРТІЙ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ............................................................................................................................................ 116
 
Максим Комар
ВІЙСЬКОВІ РЕФОРМИ ТА ВІЙСЬКОВЕ БУДІВНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО............................................................................................................................ 119
 
Наталія Ляшенко
МЕЦЕНАЦТВО РОДИНИ ТЕРЕЩЕНКІВ..................................................................................................................................... 122
 
Дмитро Давиденко
РОЛЬ ЗЕМСЬКИХ ШКІЛ ГЛУХІВСЬКОГО ПОВІТУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ НАРОДНОЇ ОСВІТИ.............................................................................................................................................. 125
 
Наталія Давиденко, Cвітлана Цінько, Поліна Новикова
НОВІТНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ІМЕНАХ: ГЕРОЙ-ЗАХИСНИК ІГОР БІЛЕВИЧ............................................................................................................................................ 126
 
Марія Самощенко
ГЛУХІВЩИНА У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917-1921 РР...................................................................................................................................................... 131
 
Денис Аторін
РОСІЙСЬКО-ШВЕДСЬКЕ ПРОТИСТОЯННЯ ТА УКРАЇНА НАПЕРЕДОДНІ ПОЛТАВСЬКОЇ БИТВИ 1709 РОКУ................................................................................................................................................. 133
 
Вадим Гриценко
РОЛЬ ФЕДОРА САВИЧА У МУРУВАННІ ТРОЇЦЬКОГО СОБОРУ В ГЛУХОВІ........................................................................................................................................... 135
 
Діана Гринь
ВНЕСОК О.М.ЛАЗАРЕВСЬКОГО У ДІЯЛЬНІСТЬ ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ..................................................................................................................................... 140
 .
Ельвіра Паюл
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МИКОЛАЇВЩИНИ В РОКИ ПЕРЕБУДОВИ................................................................................................................................... 145
 
Вадим Політай
РУХ ОПОРУ ОКУПАЦІЙНОМУ РЕЖИМУ НІМЦІВ В УКРАЇНІ (1941-1944 рр.)................................................................................................................................................. 148
 
Андрій Пономаренко
ПРОМИСЛОВІСТЬ МИКОЛАЇВЩИНИ У 1944-1991 рр................................................................................................................................................... 150
 
Віталій Гриценко
РОЛЬ ЄВРЕЙСЬКОЇ ГРОМАДИ ГЛУХОВА В ЕКОНОМІЧНОМУ ТА КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКУ МІСТА............................................................................................................................................. 151
 
Сергій Спащанський
ІСТОРІЯ ПРОТЕСТАНТИЗМУ В УКРАЇНІ 1930-Х РР. (ЄВАНГЕЛЬСЬКІ ХРИСТИЯНИ І БАПТИСТИ, П’ЯТИДЕСЯТНИКИ, АДВЕНТИСТИ)................................................................................................................................. 158
 
Валерія Журба
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ......................................................................................................................................... 161
 
Віталій Гриценко
РОЛЬ ДЕКАБРИСТА ОЛЕКСАНДРА БРИГЕНА В ПУБЛІКАЦІЇ «ІСТОРІЇ РУСІВ»........................................................................................................................................... 163
 
Іван Мурзін
З ІСТОРІЇ МІСТА ДРУЖБА............................................................................................................... 166
 
Дмитро Сосновський
МАСШТАБИ ЕПІДЕМІЇ «ІСПАНСЬКОГО» ГРИПУ ДРУГОЇ ХВИЛІ В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 1918 РОКУ............................................................................................................................................. 167
 
Катерина Коротич
СТАНОВЛЕННЯ МОВНОГО ЗАКОНУ: ВІД МИНУЛОГО ДО СЬОГОДЕННЯ................................................................................................................................ 171
 
Максим Усок
КАРПАТСЬКА СІЧ Й УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІСТИЧНИЙ РУХ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ.................................................................................................................................... 173
 
Дмитро Кмець
 .
Олена Хмарук
ЗАСНУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ СВЯТОГО ВОЛОДИМИРА У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ.................................................................................................................................... 180
 
   СЕКЦІЯ ІІ
«АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ»
 
Вячеслав Ціватий
 
Олена Чумаченко
ЗНАК ПРО ЛАЗАРЯ ЦВЕЙФЕЛЯ В ТЕЛЬ-АВІВІ (ІЗРАЇЛЬ)..................................................................................................................................... 185
 
Альона Бровко
ПОВСЯКДЕННІСТЬ ЯК РЕАЛІЯ КУЛЬТУРНОЇ ДІЙСНОСТІ РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В 20-30-Х РР. ХХ СТ............................................................................................................................................... 188
 
Олексій Мозговий
РОЛЬ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ В ПАРТІЙНІЙ ПРОПАГАНДІ СРСР........................................................................................................................................... 191
 
Нікіта Поскрипко
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ У ВРЕГУЛЮВАННІ ПІРАНСЬКОЇ ПРОБЛЕМИ: УСПІХИ ТА НЕВДАЧІ.................................................................................................................................... 194
 
Ірина Кожем’якіна
ВИННІСТЬ ПОЛЯКІВ У ЕТНІЧНОМУ НАСИЛЬСТВІ НАД УКРАЇНЦЯМИ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ................................................................................................................................... 197
 
Олександр Лелюшкін
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ........................................................................................................................................ 200
 
Денис Фетищенко
ТРАНСАТЛАНТИЧНІ ВІДНОСИНИ ЄС – США В 1950 – 1990-х РОКАХ....................................................................................................................................... 203


Софія Іжук
 
Ірина Козлова
СТАНОВЛЕННЯ ЖІНОЧИХ ФЕМІНІСТИЧНИХ РУХІВ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ СТОЛІТТЯ)............................................................................................................................... 211
 
Афанасієвська Анна-Марія
CТАНОВЛЕННЯ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ДЕРЖАВИ В ЯПОНІЇ.................................................................................................................................... 213
 
Микола Бакрив
НАТО: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, МЕТА ТА ЗАВДАННЯ............................................................................................................................... 214
 
Олександр Парамошкін
ТРИДЦЯТИЛІТНЯ ВІЙНА (1618-1648): ПРИЧИНИ, ЕТАПИ ТА НАСЛІДКИ................................................................................................................................ 216
 
Анастасія Карепіна
ПРИЧИНИ ПОЯВИ ТА НАСЛІДКИ «ЕКОНОМІЧНОГО ДИВА» ДЛЯ ЯПОНІЇ..................................................................................................................................... 218
 
Максим Алєксєєнко
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВЕЙМАРСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ЯК ОБ’ЄКТИВНА ПРИЧИНА ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ...................................................................................................................................... 220
 
Василь Росинець
ВІЙСЬКОВО ПОЛІТИЧНІ ВІДНОСИНИ САРМАТІВ ТА РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ІІ СТ............................................................................................................................................ 224
 
Поліна Ворона
КРОВОПРОЛИТТЯ ТА ТРАГЕДІЯ: АНАЛІЗ ВАРФОЛОМІЇВСЬКОЇ НОЧІ У КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ.................................................................................................................................... 226
 
Владислав Романенко
ПІТТЕР ЛЕПП – СТАРШИЙ: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТУ МЕНОНІТСЬКОГО ПІДПРИЄМЦЯ........................................................................................................................... 229
 
Ігор Обуховський
РОЛЬ Ф. ПАУЛЮСА В ОПЕРАЦІЇ «БЛАУ».................................................................................................................................... 231
 
Владислав Федоров
СУДОЧИНСТВО ЗА КОДЕКСОМ ЗАКОНІВ ЦАРЯ ХАММУРАПІ............................................................................................................................. 234
 .
Катерина Качинська
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ПЕРЕТВОРЕНЬ УРЯДУ ФІДЕЛЯ КАСТРО: ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ (1959-1961 рр.)......................................................................................................................................... 236
 
 
 
СЕКЦІЯ ІІІ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ТА АНАЛІЗ УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЬНИХ ПРОГРАМ В УМОВАХ НУШ»
 
 
Світлана Моцак
 
Надія Воронова
ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА: ВПЛИВ КУЛЬТУРНИХ РУХІВ НА ІСТОРІЮ ............................................................................................................................................. 242
 
Ігор Коляда, Ніна Загребельна, Софія Іжук
 
Ігор Коляда, Вікторія Шумило
 
Ігор Коляда, Степан Борчук, Анастасія Семененко
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ПРАВОЗНАВСТВА В 10-му КЛАСІ................................................................................................................................... 255
 
Ігор Коляда, Андрій Слупачик
 
Ігор Коляда, Людмила Дрогомирецька, Марія Шершень
 
Ігор Коляда, Ігор Ільницький, Владислав Романенко
 
Ігор Коляда, Богдана Єрмоленко, Оксана Богомаз
 
Ігор Федоров
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ............................................................ 274
 
Роман Сахнов
 
Віталій Гудима
ВПЛИВ ВІЙНИ НА СПЕЦИФІКУ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОІГОР У ОСВІТНЬО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ....................................................................................................................... 278
 
Олександр Атаманчук
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ.............................................................................................................................. 280
 
Катерина Маленко
ОСНОВНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE CLASSROOM В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ............................................................................................................................ 282
 
Віктор Дерхо
МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ШКІЛЬНОГО ІСТОРИЧНОГО ЗМІСТУ.............................................................................................................................. 286
 
Оксана Матвіюк
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ ЗАСОБАМИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ.................................................................................................................... 289
 
Анна Харитоненко
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У РОБОТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗЗСО................................................................................................................................ 293
 
Олександр Довбня
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПРАВОВИХ ПОНЯТЬ................................................................. 295
 
Антон Зенченко
 
Кирило Сафонов
 
Ярослав Чуприна
ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ................................................................... .......................................................303
 
Владислав Федоров
СВІТОГЛЯД ТА ЙОГО РОЛЬ У БУТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ........................................................................................................................ 305
 
Андрій Новицький
РОЛЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У ПРОЦЕСІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ................................................................................................................. 307
 
 Анастасія Марцинюк
ОЦІНЮВАННЯ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ........................................................................................................................... 312
 
Вікторія Наливайко
 
Вікторія Рудіна
 
 
 СЕКЦІЯ ІV
ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛЬНИХ ПРОГРАМ НУШ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ
ДЛЯ 5-6-Х КЛАСІВ У 2022-2024 РОКАХ
 
Ніна Загребельна, Микола Яретик
 
Яніна Камбалова
 
Ольга Ананко
 ...
Павло Клапцуняк
 
Єлизавета Сірик
 
Владислав Федоров
ЗМІСТ І СУТНІСТЬ ПРОГРАМИ СПРИЯННЯ ГРОМАДСЬКІЙ АКТИВНОСТІ «ДОЛУЧАЙСЯ!»........................................................................................................... 335