ректора Олександра КУРКА з 148-ю

річницею від дня заснування

Глухівського 
НПУ ім.О.Довженка


Дорогі друзі!

Маю високу честь звернутися до вас від імені всього колективу
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка.
25 жовтня наш заклад святкує річницю від дня свого заснування. 148
років поспіль університет успішно здійснює науково-дослідну та навчально-
виховну роботу, керуючись найкращими вітчизняними та світовими
традиціями, сучасними принципами і новітніми тенденціями розвитку сфери
освітніх послуг. Ми пишаємося своєю історією, своїми традиціями,
невтомними і відданими науці й освіті працівниками, успішними
випускниками, своїми досягненнями, визнаними не тільки в нашій державі, а й
в багатьох країнах світу.
За свою історію заклад підготував понад 100 тис. педагогів. У ньому
навчалися такі видатні особистості, як геній світового кіномистецтва
О. Довженко, український письменник і педагог С. Васильченко, засновник
академічної капели «Думка» Н. Городовенко, письменники О. Палажченко,
П. Ключина, О. Столбін, академіки С. Шаповаленко і Ф. Овчаренко, лауреати
державних премій професори Є. Квасников та П. Агалецький; кандидат
педагогічних наук, автор підручників із математики для початкової школи
М. Богданович; дійсний член НАПН України заслужений діяч науки і техніки
України М. Вашуленко та інші відомі діячі науки і культури.
Університет сьогодні – це сучасний заклад вищої освіти, який здійснює
освітню діяльність з підготовки бакалаврів, магістрів, докторів філософії,
докторів наук за 4 галузями знань, 17 спеціальностями: 012 Дошкільна освіта;
013 Початкова освіта; 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 014
Середня освіта (Історія); 014 Середня освіта (Українська мова і література); 014
Середня освіта (Біологія); 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014
Середня освіта (Фізика); 014 Середня освіта (Математика); 014 Середня освіта
(Фізична культура); 014 Середня освіта (Англійська мова); 015 Професійна
освіта (Технологія виробів легкої промисловості); 015 Професійна освіта
(Будівництво); 015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробка
продуктів сільського господарства); 053 Психологія; 231 Соціальна робота; 073
Менеджмент.
У його структурі функціонують 3 факультети, 2 навчально-наукові
інститути, професійно-педагогічний фаховий коледж, кафедри, відділ
аспірантури і докторантури, спеціалізована вчена рада, видавництво,
спортивний комплекс, центр міжнародної співпраці, центр допрофесійної та
післядипломної освіти, благоустроєні студентські гуртожитки, наукова
бібліотека, у фондах якої понад 10 тисяч раритетних видань, зібраних у залі
рідкісної книги.
Освітній процес у навчальному закладі забезпечують 133 штатні викладачі,
серед яких 26 докторів наук, професорів, 90 кандидатів наук, доцентів.
В університеті активно функціонують наукові школи, де проводяться
дослідження із прикладних та фундаментальних наук із залученням студентів.
За активну участь у науково-дослідній роботі студенти відзначені численними
нагородами: грамотами, дипломами, подяками, сертифікатами, іменними
стипендіями тощо.
Провідним напрямом функціонування закладу є міжнародна діяльність.
Університет плідно співпрацює в освітній і науковій сферах із закладами вищої
освіти Німеччини, Великобританії, Туреччини, Польщі, Словаччини та низки
інших країн. Виконуються спільні наукові проєкти, здійснюється обмін
студентами та викладачами.
Диплом Глухівського національного педагогічного університету імені
Олександра Довженка – це персональний престиж і гарантія успіху кожного
нашого випускника. Серед тих, для кого наш навчальний заклад став Alma
mater, – знані педагоги, світочі науки, діячі культури і мистецтв зі світовими
іменами, олімпійські чемпіони світу, заслужені вчителі, майстри спорту,
тренери, дипломати, чиновники, успішні бізнесмени та підприємці, керівники
та активісти громадських організацій всеукраїнського та регіонального рівня,
письменники, журналісти, а також безліч молодих талановитих людей, які,
отримавши в Глухівському НПУ ім. О. Довженка якісні знання і життєвий
досвід, упевнено розпочали свій професійний шлях.
Важливо, що сьогодні, у надто складний для країни час, ми маємо
можливість працювати над удосконаленням освітнього процесу і думати, як
відбудовувати країну, використати всі можливості для збереження нашого
закладу.
Дорогі колеги, шановні студенти, аспіранти і випускники Глухівського
НПУ ім. О. Довженка! Кожен із вас гостро відчуває і реагує на загрози і
виклики сьогодення. Та наперекір сьогоднішній надважкій ситуації, ви
продовжуєте чесно робити свою справу, навчати і надихати українських дітей,
аби вони боролися за майбутнє України своїми знаннями, гідно реалізуєте свій
потенціал у нашому навчальному закладі та поза його межами.
Сьогодні ви – не просто талановиті та прогресивні особистості. Сьогодні
ви – захисники України, волонтери, психологи, які власним прикладом
формуєте сильне майбутнє.
У цю знаменну дату щиросердно вітаю всіх зі святом і бажаю
кожному із вас здоров'я, витримки, довгих та щасливих років життя. Хай
ваша професійна і життєва нива поповнюється новими вагомими здобутками,
всі починання стають успішними, а життєвий оптимізм надає впевненості у
завтрашньому дні.
Уклін вам і данина поваги! Благословення на довгі, щирі,
повноцінні, багаті, успішні й переможні літа! Слава Україні!
З повагою
ректор Глухівського національного
педагогічного університету імені Олександра
Довженка, доктор історичних наук, професор
Олександр КУРОК