КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ:

 

ПРОФІЛІ У
СОЦІАЛЬНИХ
МЕРЕЖАХ:

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

КЕРІВНИЦТВО
АСПІРАНТАМИ,
ДОКТОРАНТАМИ:

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ТА

ДОСВІД ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Гриценко Андрій Петрович

 

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри історії, правознавства та методики навчання

Освіта:

1998 - Сумський державний педагогічний інститут імені А.С.Макаренка. Спеціальність: «Історія України, всесвітня історія та практична психологія»

2019-2020 – Національний педагогічний університет імені
М. П. Драгоманова, м. Київ (Спеціальність «Освітні,
педагогічні науки», освітня програма «Освітні
вимірювання», професійна кваліфікація: Фахівець із
стандартизації, сертифікації та якості; професіонала в галузі
інформації та інформаційного аналізу; методист; помічник
керівника підприємства (установи, організації). Ступінь
вищої освіти: Магістр.Науковий ступінь:

2015 р. - кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)
Тема дисертації: «Формування у старшокласників умінь використовувати інформаційні ресурси»

2021 р. - доктор педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.
Тема дисертації: «Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки»

Вчене звання:

2023: доцент кафедри історії, правознавства та методики навчання


Нагороди та відзнаки