КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

liana1335502@gmail.com

ПРОФІЛІ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ:

 Google Академія

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kOrhFCQAAAAJ&hl=uk

 ORCID https://orcid.org/0009-0001-6141-4384

 Web of Science

https://www.webofscience.com/wos/author/record/20212366

https://www.webofscience.com/wos/author/record/5621895

 Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217246161

Researchgate https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Liana-Burchak-2176854517

 СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 Підвищення кваліфікації

 

 

Бурчак Ліана Володимирівна


Кандидат педагогічних наук, доцент

 Освіта:
1996-2001 – Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка (спеціальність «Біологія і хімія», кваліфікація вчителя біології, хімії, валеології, основ екології).

Науковий ступінь:
2011 – кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії в системі вищої освіти».

Вчене звання:
2014 р. – доцент кафедри біології та основ сільського господарства.

Нагороди та відзнаки:
2012 р. – Грамота Сумської обласної державної адміністрації.