З вітальним словом до аспірантів звернулася проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків доктор педагогічних наук, доцент Ткаченко Н.М. У виступі Наталія Миколаївна наголосила на  спроможності університету забезпечити належну якість процесу й умов підготовки аспірантів завдяки належному рівню матеріально-технічної бази, навчально-методичної забезпеченості, якості професорсько-викладацького складу; сучасному змісту освітніх програм, ефективному менеджменту освітнього процесу, наявності акредитації освітньо-наукових програм та відповідного кадрового потенціалу для створення разових спеціалізованих вчених рад для захисту дисертаційних робіт аспірантів відповідно до сучасних нормативних вимог.

Привітали аспірантів зі вступом до університету гаранти освітньо-наукових програм:

Курок В.П., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної і професійної освіти, гарант освітньо-наукової програми «Теорія і методика вищої освіти». Віра Панасівна наголосила на важливості формулювання теми дослідження та співпраці аспірантів з їх керівниками; звернула увагу на можливості в майбутньому захисту дисертації в нашому університеті.

Ковальчук В.І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва, гарант освітньо-наукової програми «Теорія і методика професійної освіти». Василь Іванович звернув увагу на реалізацію ОНП «Теорія і методика вищої освіти» і «Теорія і методика професійної освіти» саме на факультеті технологічної і професійної освіти; наголосив на можливості поєднання навчання з роботою.

Данильченко І.Г., кандидат педагогічних наук,  завідувач аспірантури та докторантури, ознайомила аспірантів з Положенням про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (поза аспірантурою) та докторантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, зокрема звернула увагу на: оформлення індивідуального плану виконання ОНП; виконання освітнього та наукового складників підготовки здобувачів вищої освіти; формування їх індивідуальної освітньої траєкторії; практичну підготовку здобувачів освіти в університеті; дотримання академічної доброчесності аспірантами; можливості участі аспірантів в академічній мобільності, неформальній освіті.