Науково-педагогічна практика є обов’язковим компонентом підготовки на третьому освітньо-науковому рівні освіти зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 013 Початкова освіта та 015 Професійна освіта; науково-дослідницька практика – спеціальності 032 Історія та археологія.

Місцями проходження практики залежно від змісту практик слугували Глухівський НПУ ім. О. Довженка, Відокремлений структурний підрозділ «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», ВСП «Класичний фаховий коледж Сумського державного університету», Глухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 Глухівської міської ради Сумської області, Народний музей історії Глухівського національного педагогічного університету, Навчально-науковий центр усної історії Університету Григорія Сковороди в Переяславі, Національний заповідник «Глухів», Золотоніський краєзнавчий музей імені Михайла Пономаренка.

Програмами практик аспірантів спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 013 Початкова освіта та 015 Професійна освіта передбачено виконання видів діяльності відповідно до змістових модулів: «Навчальна робота», «Методична робота», «Науково-дослідна робота», «Організаційна робота».

Програмою науково-дослідницької практики аспірантів спеціальності 032 Історія та археологія передбачено виконання видів діяльності відповідно до змістових модулів: «Загальнонаукового» і «Дослідницького». Водночас дослідницький модуль передбачав вибір аспірантами підмодуля серед запропонованих: «Дослідницько-археологічного», Дослідницько-архівного», Дослідницько-музейного», «Дослідницько-просвітницького», «Дослідницько-проєктного» залежно від теми дисертації та за погодженням з науковим керівником.

10.05.2022 р. було проведено дистанційно (відеоконференцзв’язок за допомогою сервісу Zoom) звітну конференцію, на якій були присутні гаранти ОНП, наукові керівники аспірантів, завідувачі кафедр, на яких проходили аспіранти практику. Здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії репрезентували результати проходження практики відповідно до індивідуального плану.

Керівники аспірантів, гаранти ОНП оцінили виконані завдання аспірантами, відзначили достатній рівень їх підготовки до науково-педагогічної діяльності.