У кінці серпня 2022 р. відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (поза аспірантурою) та докторантурі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка аспіранти денної та заочної форма навчання освітніх програм «Теорія і методика вищої освіти», «Початкова освіта», «Теорія і методика професійної освіти», «Історія та археологія», а також докторантка Хроленко М.В. у змішаному форматі прозвітували на кафедрах, відповідальних за їх підготовку (за участю гарантів освітньо-наукових програм (Курок В.П., Бірюк Л.Я., Ковальчука В.І., Чумаченко О.А.), завідувача аспірантури та докторантури Данильченко І.Г., наукових керівників аспірантів), про виконання індивідуального плану у 2021-2022 н.р.

Аспіранти звернули увагу на виконання наукового складника, зокрема стан готовності дисертації доктора філософії, підготовку наукових публікацій за темою дисертації, участь у конференціях різних рівнів; освітнього складника підготовки доктора філософії. Дисертантка презентувала результати написання докторської дисертації, звернула увагу на її готовність до захисту. Усі звіти аспірантів, докторантки були схвалені на засіданнях кафедр. За результатами звітування здобувачі були атестовані вченою радою університету та переведені на наступний рік навчання/відраховані у зв’язку із закінченням терміну навчання.