17 травня 2023 р.  у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбувся захист дисертації Заїки Артема Олексійовича  на здобуття ступеня доктора філософії 
з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) в разовій спеціалізованій вченій раді ДФ 56.146.014,   утвореній відповідно до наказу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка № 111 від 29 березня 2023 року. Тема дисертації: «Формування цифрової компетентності майбутніх майстрів виробничого навчання сільськогосподарського профілю у фаховій підготовці». Дисертація виконана під керівництвом Ковальчука Василя Івановича, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка.