Вступна кампанія 2024

26 квітня 
Біологія

25 квітня 
Іноземна мова

23 квітня 

Мова навчання

Вступна кампанія 2023

17 січня
Мова навчання

18 січня
Біологія

24 січня
Мова навчання

26 січня
Іноземна мова

14 лютого
Мова навчання

16 лютого
Іноземна мова

21 лютого
Мова навчання

22 лютого
Педагогіка

24 лютого
Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

24 лютого
Психологія

18 квітня 
Загальна педагогіка
Технології початкової освіти
Загальна педагогіка та історія педагогіки 
Основи менеджменту

19 квітня 
Іноземна мова

21 квітня
Сучасні технології розвитку і виховання дітей дошкільного віку
Професійна педагогіка
Теорія педагогіки
Педагогіка
Історія України

22 квітня
Теорія та методика управлінської діяльності

24 квітня
Презентація дослідницької пропозиції

07 липня 
Українська мова
Математика
Біологія

12 липня
Українська мова
Математика
Історія України


14 липня
Українська мова
Математика
Історія України

17 липня
Іноземна мова 

18 липня
Українська мова
Математика
Історія України
Мова навчання 

19 липня
Українська мова і література
Фахові методики дошкільної освіти 
Практичний курс англійської мови 
Методика української мови та математики

20 липня
Математика і методика навчання математиці
Іноземна мова
Фізика та методика навчання фізики
Історія з методикою навчання 
Біологія, основи здоров`я, природознавство та методика їх викладання

21 липня
Теорія і методика фізичного виховання
Комплексний екзамен з фахових дисциплін
Комплексний екзамен з фахових дисциплін
Комплексний екзамен з фахових дисциплін
Комплексний екзамен з фахових дисциплін

22 липня 
Основи менеджменту 
Соціальна робота та технології соціальної роботи
Психологія

24 липня 
Іноземна мова

22 липня 
Фахові методики дошкільної освіти
Методики української мови та математики 
Практичний курс англійської мови
Українська мова і література

26 липня 
Біологія, основи здоров'я, природознавство та методики їх навчання
Фізика і методика навчання фізики
Історія з методикою навчання 
Математика і методика навчання математики

27 липня 
Комплексний екзамен з фахових дисциплін
Теорія і методика фізичного виховання
Історія з методикою навчання 
Іноземна мова
Комплексний екзамен з фахових дисциплін
Психологія

28 липня 
Іноземна мова
Основи менеджменту
Психологія
Теорія і методика фізичного виховання
Математика та методика навчання математики
Практичний курс англійської мови
Історія з методикою навчання 

29 липня 
Іноземна мова
Біологія, основи здоров'я, природознавство та методики їх навчання
Психологія
Фізика і методика навчання фізики
Комплексний екзамен з фахових дисциплін 
Математика та методика навчання математики
Практичний курс англійської мови

1 серпня
Мова навчання
Мова навчання
Педагогіка

8 серпня
Загальна педагогіка
Комплексний екзамен з дитячої психології, дошкільної педагогіки та фахових методик дошкільної освіти
Технології початкової освіти
Основи менеджменту
Загальна педагогіка та історія педагогіки 
 
9 серпня
Іноземна мова

10 серпня
Іноземна мова

14 серпня
Професійна педагогіка
Теорія педагогіки
Сучасні технології розвитку і виховання дітей дошкільного віку

15 серпня
Теорія та методика управлінської діяльності
Педагогіка
Історія України

17 серпня
Презентація дослідницької пропозиції
Презентація дослідницької пропозиції
Презентація дослідницької пропозиції

18 серпня
Презентація дослідницької пропозиції
Презентація дослідницької пропозиції
Презентація дослідницької пропозиції

29 серпня
Мова навчання
Педагогіка

20 вересня

Іноземна мова

21 вересня

Українська мова і література
Теорія і методика фізичного виховання
Практичний курс англійської мови
Історія з методикою навчання
Психологія
Основи менеджменту

22 вересня
Математика
Українська мова
Історія України 

26 вересня
Мова навчання

27 вересня
Педагогіка

17 жовтня 
Мова навчання 

18 жовтня 
Педагогіка
Іноземна мова

19 жовтня 
Практичний курс англійської мови
Українська мова і література
Історія з методикою навчання
Основи менеджменту
Психологія

20 жовтня 
Біологія
Українська мова
Математика
Історія України

24 жовтня 
Мова навчання
Педагогіка

15 листопада
Іноземна мова
Мова навчання

16 листопада
Основи менеджменту
Теорія і методика фізичного виховання

20 листопада
Іноземна мова

23 листопада
Професійна педагогіка

27 листопада
Презентація дослідницької пропозиції

Вступна кампанія 2022

9 лютого

Загальна педагогіка та історія педагогіки (Додатковий)

11 лютого

Іноземна мова

14 лютого

Історія України

15 лютого

Педагогіка вищої школи

17 лютого

Професійна педагогіка

18 лютого

Іноземна мова

21 лютого

Українська мова і література

Фахові методики дошкільної освіти

Практичний курс з англійської мови

Методики української мови та математики

Презентація дослідницької пропозиції

22 лютого

Математика і методика навчання математики

Історія з методикою навчання

23 лютого

Менеджмент

Психологія

12 квітня

Загальна педагогіка та історія педагогіки

15 квітня

Іноземна мова

18 квітня

Педагогіка вищої школи

21 квітня

Професійна педагогіка

Презентація дослідницької пропозиції

22 квітня

Презентація дослідницької пропозиції

09 серпня

Загальна педагогіка та історія педагогіки (Додатковий)

Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова, Математика, Історія України)

10 серпня

Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова, Математика, Історія України)

11 серпня

Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова, Математика, Історія України)

12 серпня

Іноземна мова

15 серпня

Педагогіка

Менеджмент

Індивідуальна усна співбесіда (Українська мова, Математика)

16 серпня

Педагогіка

Професійна педагогіка

Іноземна мова

17 серпня

Історія України

Психологія та педагогіка дошкільна

19 серпня

Презентація дослідницької пропозиції

 Презентація дослідницької пропозиції

20 серпня

Презентація дослідницької пропозиції

Презентація дослідницької пропозиції

Презентація дослідницької пропозиції

21 серпня

Презентація дослідницької пропозиції

25 серпня

Індивідуальна усна співбесіда з іноземної мови

16 вересня

 Практичний курс англійської мови

Українська мова і література 

Фахові методики дошкільної освіти 

Методики української мови і математики 

 17 вересня

 Фахові методики дошкільної освіти 

Математика і методики навчання математики 

Фізика і методика навчання фізики

Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

Біологія, основи здоров'я, природознавство та методики їх навчання 

 18 вересня

Комплексний екзамен з фахових дисциплін (Трудове навчання та технології)

Комплексний екзамен з фахових дисциплін (Будівництво та зварювання)

 Комплексний екзамен з фахових дисциплін (Технологія виробів легкої промисловості)

 Комплексний екзамен з фахових дисциплін (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 

Теорія і методика фізичного виховання 

 19 вересня

 Історія з методикою навчання

Психологія

Основи менеджменту

23 вересня

 Українська мова

Математика

Історія України

26 вересня

Мова навчання

Мова навчання

27 вересня

Педагогіка

Педагогіка

28 вересня

Іноземна мова

Іноземна мова

29 вересня

Психологія

07 жовтня

Іноземна мова

20 жовтня

Мова навчання

24 жовтня

Іноземна мова

Педагогіка

26 жовтня

Психологія 

Менеджмент

21 листопада

Іноземна мова 

23 листопада

Основи менеджменту 

Вступна кампанія 2021

16 лютого

Іноземна мова

17 лютого

Фахові методики дошкільної освіти

18 лютого

Практичний курс англійської мови

Методики української мови та математики

19 лютого

Психологія

Менеджмент

22 лютого

Комплексний іспит з фахових дисциплін

Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

Математика і методика навчання математики 

12 квітня

Іноземна мова

13 квітня

Професійна педагогіка

20 квітня

Презентація дослідницької пропозиції

2 липня

Мова навчання

Біологія

8 липня

Українська мова та література

Українська мова

9 липня

Історія України

Математика

Іноземна мова

10 липня

Географія

16 липня

Мова навчання

Біологія

24 липня

Іноземна мова

Теорія і методика фізичного виховання

Украївнська мова / Українська мова і література

26 липня

Історія України

Математика

Методики української мови і математики

Історія з методикою навчання

Практичний курс англійської мови

Українська мова і література

Фахові методики дошкільної освіти

27 липня

Історія України

Українська мова

Педагогіка

Математика

Дошкільна педагогіка

Фізика і методика навчання фізики

Біологія та методика її викладання

Математика і методика навчання математики

Дисципліни з трудової підготовки

28 липня

Історія України

Українська мова

Біологія

Дисципліни з трудової підготовки

Комплексний екзамен з фахових дисциплін (ОС "Бакалавр")

Комплексний екзамен з фахових дисциплін (ОС "Магістр")

Теорія і методика фізичного виховання

29 липня

Дисципліни з трудової підготовки

Психологія

Здоров`я людини

Комплексний екзамен з фахових дисциплін (ОС "Бакалавр")

Комплексний екзамен з фахових дисциплін (ОС "Магістр")

Комплексний екзамен з фахових дисциплін (ОС "Магістр")

30 липня

Комплексний екзамен з фахових дисциплін (ОС "Бакалавр")

Оцінка фізичних здібностей

Менеджмент

Психологія

Компленксний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

31 липня

Мова навчання

Основи менеджменту

10 серпня

Загальна педагогіка та історія педагогіки (Додатковий)

12 серпня

Іноземна мова

16 серпня

Педагогіка вищої школи

Професійна педагогіка

17 серпня

Педагогіка

Історія України

19 серпня

Презентація дослідницької пропозиції (011 Освітні, педагогічні науки)

Презентація дослідницької пропозиції (015 Професійна освіта)

20 серпня

Презентація дослідницької пропозиції (013 Початкова освіта)

Презентація дослідницької пропозиції (032 Істоія та археологія)

20 вересня

Мова навчання

21 вересня

Українська мова

22 вересня

Історія України

23 вересня

Дошкільна педагогіка

Математика

Педагогіка

24 вересня

Дисципліни з трудової пдіготовки

25 вересня

Психологія

Іноземна мова

27 вересня

Українська мова та література

Фахові методики дошкільної освіти

Методика української мови і математики

Біологія та методика її виховання

Практичний курс англійської мови

Математика і методика навчання математики

28 вересня

Оцінка фізичних здібностей

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

Менеджмент

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

Дисципліни з трудової підготовки

Фізика і методика навчання фізики

Теорії і методики фізичного виховання

Психологія

20 жовтня

Іноземна мова

21 жовтня

Фахові методики дошкільної освіти

22 жовтня

Фізика і методика навчання фізики

25 жовтня

Дисципліни з трудової підготовки

26 жовтня

Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

27 жовтня

Біологія

02 грудня

Мова навчання

Педагогіка

Математика

10 грудня

Мова навчання

Біологія

Вступна кампанія 2020

17 лютого

Педагогіка

Методики навчання української мови і літератури

Методика професійного навчання

18 лютого

Педагогіка

Українська мова та література

Методика навчання англійської мови

Комплексний іспит з природничих дисциплін

19 лютого

Іноземна мова

20 лютого

Основи менеджменту

Українська мова і література

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

21 лютого

Методики української мови і математики

Психологія

Практичний курс англійської мови

Біологія і методика навчання біології

 4 серпня

Українська мова та література

6 серпня

Математика

6 серпня

Фізика

Біологія

8 серпня

Українська мова та література

9 серпня

Історія України

Біологія

Математика

11 серпня

Історія

13 серпня

Іноземна мова

Іноземна мова

17 серпня

Історія України

Педагогіка

18 серпня

Професійна педагогіка

Загальна педагогіка

20 серпня

Презентація дослідницької пропозиції (013 Початкова освіта)

Презентація дослідницької пропозиції (032 Історія та археологія)

21 серпня

Презентація дослідницької пропозиції (015 Професійна освіта)

Презентація дослідницької пропозиції (011 Освітні, педагогічні науки)

22 серпня

Комплексний іспит з природничих дисциплін

Вища математика

Методика професійного навчання

Педагогіка

23 серпня

Комплексний іспит з природничих дисциплін

Вища математика

25 серпня

Іноземна мова

Іноземна мова

Історія України

Фахові методики дошкільної освіти

Основи вищої математики

Фахова методика

26 серпня

Фізіологічно-гігієнічні основи фізичного виховання

Психологія

Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

Іноземна мова

Методика професійного навчання

Здоров'я людини

Трудове навчання та технології

27 серпня

Математика

Педагогіка

Дошкільна педагогіка

Іноземна мова

28 серпня

Українська мова і література

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

Методики української мови та математики 28-29,08

Дисципліни з трудової підготовки

Історія з методикою навчання

Математика і методика навчання математики

Фахові методики дошкільної освіти

Фізика і іметодика навчання фізики

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

29 серпня

Українська мова та література

Психологія

Практичний курс англійської мови

Комплексний екзамен з фахових дисциплін(аграрне виробництво)

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

Теорія і методика фізичнрого виховання

Фахові методики дошкільної освіти

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

31 серпня

Комплексний екзамен з фахових дисциплін(аграрне виробництво)

Теорія і методика фізичнрого виховання

Біологія

12 жовтня

Фахові методики (на вибір вступника)

Фахові методики дошкільної освіти

Іноземна мова (Англійська)

Педагогіка

Методика професійного навчання

Вища математика

Українська мова

Комплексний іспит з природничих дисциплін

13 жовтня

Іноземна мова

Здоров'я людини

Історія України

Фізіолого-гігієнічні основи фізичного виховання

15 жовтня

Дошкільна педагогіка

Педагогіка

Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

Психологія

Основи менеджменту 

16 жовтня

Біологія та методика її викладання

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

Математика і методика навчання математики

Методика української мови і математики

Українська мова і література

Фахові методики дошкільної освіти

17 жовтня

Математика

19 жовтня

Психологія

Практичний курс англійської мови

20 жовтня

Історія з методикою навчання

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

Теорія і методика фізичного виховання

Дисципліни з трудової підготовки

Теорія і методика фізичного виховання

 

Вступна кампанія 2019

Бакалавр на базі ПЗСО

17 липня 

Українська мова та література

Українська мова та література (співбесіда)

18 липня

Історія України (співбесіда)

Математика

Біологія (сівбесіда)

19 липня

Фізика

Біологія

 

Бакалавр на базі ОКР Молодший спеціаліст

23 липня

Історія України

Іноземна мова (англійська)

Українська мова

24 липня

Іспит з трудового навчання

Методики професійного навчання

Здоров'я людини

25 липня

Дошкільна педагогіка

Педагогіка

26 липня

Дисципліни з трудової підготовки

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

(015 Професійна освіта (Будівництво))

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

(015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

(015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

29 липня

Теорія і методика фізичного виховання

Психологія

Здоров'я людини

Біологія

Математика

12 серпня

Методики професійного навчання

Теорія та методика виховної роботи

Фізіолого-гігієнічні основи фізичного виховання

Іспит з трудового навчання

Здоров`я людини

13 серпня

Українська мова

Історія України

Іноземна мова

Фахові методики дошкільної освіти

Фахові методики (на вибір вступника)

14 серпня

Дисципліни з трудової підготовки

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

(015 Професійна освіта (Будівництво))

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

(015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

15 серпня

Педагогіка

16 серпня

Біологія

Теорія і методика фізичного виховання

17 серпня

Дошкільна педагогіка

Здоров`я людини

Психологія

27 серпня

Українська мова та література

Українська мова

Фахові методики (на вибір вступника)

29 серпня

Історія з методикою навчання

Біологія

Математика

Педагогіка

 Магістр

24 липня

Педагогіка

Українська мова і література

26 липня

Основи менеджменту

Психологія

27 липня

Іноземна мова

29 липня

Теорія і методика фізичного виховання

Психологія

Основи менеджменту

31 липня

Історія

Методики навчання української мови і літератури

Методика навчання англійської мови

Вища математика

Комплексний іспит з природничих дисциплін

Педагогіка

Дошкільна педагогіка

01 серпня

Українська мова та література

Теорія і методика технологічної освіти

Методика професійного навчання

Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту

02 серпня

Іноземна мова

03 серпня

Іноземна мова

Теорія і методика фізичного виховання

04 серпня

Іноземна мова

06 серпня

Фахові методики дошкільної освіти

Методики української мови і математики

Українська мова і література

Практичний курс англійської мови

Історія з методикою навчання

Математика і методика навчання математики

Біологія та методика її викладання

07 серпня

Фахові методики дошкільної освіти

Методики української мови і математики

Біологія та методика її викладання

Фізика і методика навчання фізики

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

(015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

08 серпня

Дисципліни з трудової підготовки

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

(015 Професійна освіта (Будівництво))

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

(015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

Іноземна мова

09 серпня

Теорія і методика фізичного виховання

Методики української мови і математики

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

(015 Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

27 серпня

Історія

Вища математика

Комплексний екзамен з природничих дисциплін

Педагогіка

28 серпня

Іноземна мова

29 серпня

Біологія з методикою її викладання

Математика і методика навчання математики

Методики української мова і математики

10 вересня

Українська мова та література

Педагогіка

11 вересня

Іноземна мова

12 вересня

Основи менеджменту

Психологія

 

   

Joomla Plugins