Вступна кампанія 2024


ОС "Магістр" на основі НРК6, НРК7


ОНС "Доктор філософії"

 У т.ч. для іноземців та осіб без громадянства
Мова навчання (українськаанглійська)

Іноземна мова (англійська, німецька)

Презентація дослідницької пропозиції

011 Освітні, педагогічні науки
ОНП «Теорія і методика вищої освіти»
Загальна педагогіка (додатковий для вступників, в дипломі магістра (спеціаліста) яких  зазначена інша галузь знань)
Теорія педагогіки

012 Дошкільна освіта
ОНП «Дошкільна освіта»
Комплексний екзамен з дитячої психології, дошкільної педагогіки і фахових методик (додатковий для вступників, в дипломі магістра (спеціаліста) яких  зазначена інша спеціальність)
Сучасні технології розвитку і виховання дітей дошкільного віку

13 Початкова освіта
ОНП «Початкова освіта»
Технології початкової освіти  (додатковий для вступників, в дипломі магістра (спеціаліста) яких  зазначена інша спеціальність)
Педагогіка

15 Професійна освіта
ОНП «Теорія і методика професійної освіти»
Загальна педагогіка (додатковий для вступників, в дипломі магістра (спеціаліста) яких  зазначена інша галузь знань)
Професійна педагогіка

32 Історія та археологія
ОНП «Історія та археологія»
Історія України

073 Менеджмент
ОНП «Управління закладом освіти»
Основи менеджменту (додатковий для вступників, в дипломі магістра (спеціаліста) яких  зазначена інша спеціальність)
Теорія та методика управлінської діяльності

Вступна кампанія 2023


ОС "Бакалавр на основі здобутої вищої освіти"


ОС "Магістр" на основі ОС "Бакалавр", ОКР "Спеціаліст", ОС "Магістр"

 У т.ч. для іноземців та осіб без громадянства

012 Дошкільна освіта
(ОПП Дошкільна освіта)
 014 Середня освіта (Українська мова і література)
(ОПП Середня освіта (Українська мова і література))
Українська мова і література

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))
(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Історія)
(ОПП Середня освіта (Історія))
 
014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)
ОПП (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство))

014 Середня освіта (Математика)
(ОПП Середня освіта (Математика))
  
014 Середня освіта (Фізика)
(ОПП Середня освіта (Фізика))
 
014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)
(ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології))

014 Середня освіта (Фізична культура)
(ОПП Середня освіта (Фізична культура))

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)
(ОПП Професійна освіта (Будівництво))
 
015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)
(ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))
015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)
(ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

053 Психологія
(ОПП Психологія)

073 Менеджмент
(ОПП Управління закладом освіти)
(ОПП Менеджмент в сфері охорони здоров'я в галузі знань "Управління та адміністрування")
Програма ЄФВВ "Предметний тест з управління та адміністрування"


Мова навчання (українська / англійська)

ЄВІ:
Тест загальної навчальної компетентності 
Тест з іноземних мов 

ОНС "Доктор філософії"


 У т.ч. для іноземців та осіб без громадянства

Іноземна мова
Презентація дослідницької пропозиції

 011 Освітні, педагогічні науки

(ОНП Теорія і методика вищої освіти)
 
012 Дошкільна освіта
(ОНП Дошкільна освіта)

013 Початкова освіта
(ОНП Початкова освіта)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
(ОНП Теорія і методика професійної освіти)

032 Історія та археологія
(ОНП Історія та археологія)

073 Менеджмент
(ОНП Управління закладом освіти)

Мова навчання (українська / англійська)

 * – додаткове фахове вступне випробування для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю

 


Вступна кампанія 2022

ОС "Бакалавр" на основі здобутої вищої освіти

Педагогіка

у тому числі для іноземців та осіб без громадянтсва

Педагогіка (українська версіяанглійська версія)

Психологія (українська версія / англійська версія)

ОС "Магістр"

012 Дошкільна освіта

(ОПП Дошкільна освіта, Дошкільна освіта та початкова освіта)

Фахові методики дошкільної освіти

013 Початкова освіта

(ОПП Початкова освіта)

Методики української мови та математики

014 Середня освіта (Українська мова і література)

(ОПП Середня освіта (Українська мова і література))

Українська мова і література

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

Практичний курс англійської мови

014 Середня освіта (Історія)

(ОПП Середня освіта (Історія))

Історія з методикою навчання

014 Середня освіта (Математика)

(ОПП Середня освіта (Математика))

Математика і методика навчання математики

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ОПП (Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство))

Біологія, основи здоров`я, природознавство та методика їх навчання

014 Середня освіта (Фізика)

(ОПП Середня освіта (Фізика))

Фізика і методика навчання фізики

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

(ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології))

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

014 Середня освіта (Фізична культура)

(ОПП Середня освіта (Фізична культура))

Теорія і методика фізичного виховання

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

(ОПП Професійна освіта (Будівництво))

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

Комплексний екзамен з фахових дисциплін

053 Психологія

(ОПП Психологія)

МТНК / Іноземна мова

Психологія

231 Соціальна робота

(ОПП Соціальна робота)

Комплексний екзамен із соціальної роботи та технологій соціальної роботи

073 Менеджмент

(ОПП Управління закладом освіти)

МТНК / Іноземна мова

Основи менеджменту

 

у тому числі для іноземців та осіб без громадянства

Мова навчання (українська версія / англійська версія)

Іноземна мова

Педагогіка (українська версія / англійська версія)

Основи менеджменту (українська версія / англійська версія)

ОНС "Доктор філософії"

Іноземна мова

Презентація дослідницької пропозиції

011 Освітні, педагогічні науки

(ОНП Теорія і методика вищої освіти)

Загальна педагогіка та історія педагогіки*

Педагогіка

012 Дошкільна освіта

(ОНП Дошкільна освіта)

Педагогіка і психологія дошкільна

013 Початкова освіта

(ОНП Початкова освіта)


Педагогіка

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

(ОНП Теорія і методика професійної освіти)

Загальна педагогіка та історія педагогіки*

Професійна педагогіка

032 Історія та археологія

(ОНП Історія та археологія)

Історія України

073 Менеджмент

(ОНП Управління закладом освіти)

Менеджмент

 

Мова навчання для іноземців та осіб без громадянтсва (українська версіяанглійська версія)

* – додаткове фахове вступне випробування для вступників, які здобули ступінь вищої освіти за іншою спеціальністю

Joomla Plugins