Вступна кампанія 2024

Додатки до до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році
 
 Правила прийому до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2024 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни  навчання

Додаток 2. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (МС), освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра (ФМБ), освітній ступінь молодшого бакалавра (МБ) для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спорідненою або іншою спеціальністю

Додаток 4.Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступень бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), освітній ступінь магістра, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 5. Предмети зовнішнього незалежного оцінювання, національного мультипредметного тесту (вступних іспитів) та їхні вагові коефіцієнти для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 6. Перелік спеціальностей, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 7. Таблиця  переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200 (для іноземців та осіб без громадянства)

Додаток 8. Шкала  переведення середнього бала додатка до документа про освіту за освітнім ступенем магістра (0 – 10)

Додаток 9. Шкала оцінювання вступних іспитів у формі письмових тестів (100-200 балів)

Додаток 10. Порядок оцінювання за результатами співбесіди

Додаток 11. Перелік спеціальностей, акредитованих та неакредитованих освітніх програм за освітніми ступенями бакалавра та магістра

Додаток 12. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом для здобуття ОС «Бакалавр» для осіб,  які здобули ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр» за іншою спеціальністю або які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують навчальний план у повному обсязі

Додаток 13. Правила прийому до аспірантури  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2024 році

Додаток 14. Правила прийому до докторантури  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2024 році

Додаток 15. Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів 

Додаток 16. Правила прийому до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка осіб, які проживають на територіях, де неможливо забезпечити виконання стандартів освіти України та/або стабільний освітній процес

Додаток 17. Порядок проведення підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів  Глухівського національного педагогічного університету  імені Олександра Довженка у 2024 році

Додаток 18. Матеріали  для розробки технічного завдання до алгоритму  адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2024 році

Додаток 19. Положення про Приймальну комісію Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Додаток 20. Положення про апеляційну комісію Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Додаток 21. Місця, що фінансуються за державним замовленням

Додаток 22. Перелік та структура широких конкурсівВступна кампанія 2023Порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році

Зміни до правил прийому

Правила прийому (зі змінами) до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2023 році

ДОДАТКИ
Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни  навчання

Додаток 2. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (МС), освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра (ФМБ), освітній ступінь молодшого бакалавра (МБ) для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спорідненою або іншою спеціальністю

Додаток 4.Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступень бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), освітній ступень магістр, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання, національного мультипредметного тесту (вступних іспитів) та їхні вагові коефіцієнти для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра

Додаток 6. Перелік спеціальностей, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 7. Таблиця  переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200 (для іноземців та осіб без громадянства)

Додаток 8. Шкала  переведення середнього бала додатка до документа про освіту за освітнім ступенем магістра (0 – 10)

Додаток 9. Шкала оцінювання вступних іспитів у формі письмових тестів (100-200 балів)

Додаток 10. Порядок оцінювання за результатами співбесіди

Додаток 11. Перелік спеціальностей, акредитованих та неакредитованих освітніх програм за освітніми ступенями бакалавра та магістра

Додаток 12. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом за ОС «Бакалавр» для осіб,  які здобули ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр» за іншою спеціальністю або які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують навчальний план у повному обсязі

Додаток 13. Правила прийому до аспірантури  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2023 році

Додаток 14. Правила прийому до докторантури  Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2023 році

Додаток 15. Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів

Додаток 16. Правила прийому та зарахування на навчання  до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Додаток 17. Порядок проведення підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів  Глухівського національного педагогічного університету  імені Олександра Довженка у 2023 році

Додаток 18. Матеріали  для розробки технічного завдання до алгоритму  адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2023 році

Додаток 19. Положення про Приймальну комісію Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Додаток 20. Положення про апеляційну комісію Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Додаток 21. Місця, що фінансуються за державним замовленням

Додаток 22. Перелік та структура широких конкурсів


________________________________________________________________________________________________________________

Зміни до ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

 

Вступна кампанія 2022

Зміни до ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ (зі змінами) до Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2022 році 

Правила прийому до аспірантури Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2022 році (Додаток 13)

Правила прийому до докторантури Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2022 році (Додаток 14)

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття освітнього ступеня бакалавра за спорідненою або іншою* спеціальністю

Додаток 4. Перелік спеціальностей для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступень бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), освітній ступень магістр, для здобуття освітнього ступеня магістра

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання, національного мультипредметного тесту (вступних іспитів) та їхні вагові коефіцієнти для вступу на навчання за освітнім ступенем бакалавра

Додаток 6. Перелік спеціальностей, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка 

Додаток 7. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100‑200

Додаток 8. Шкала  переведення середнього бала додатка до документа про освіту за освітнім ступенем магістра (0 – 10)

Додаток 9. Шкала оцінювання вступних іспитів у формі письмових тестів (100-200 балів) 

Додаток 10. Порядок оцінювання за результатами індивідуальної усної співбесіди

Додаток 11. Перелік спеціальностей, акредитованих та неакредитованих освітніх програм за освітніми ступенями бакалавра та магістра

Додаток 12.1. Перелік спеціальностей та освітніх програм за якими оголошується прийом за ОС «Бакалавр» для осіб, які здобули ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст» або ОС «Магістр» за іншою спеціальністю

Додаток 12.2. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за освітнім ступенем бакалавра осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра та виконують навчальний план в повному обсязі

Додаток 15. Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів 

Додаток 16. Правила прийому та зарахування на навчання до Глухівського НПУ ім. О. Довженка осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Додаток 17. Порядок проведення підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка у 2022 році

Додаток 18. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2022 році

Додаток 19. Положення про Приймальну комісію Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Додаток 20. Положення про апеляційну комісію Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Додаток 21. Місця, що фінансуються за державним замовленням 

Joomla Plugins