Перелік спеціальностей Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

 

ОС "Бакалавр"

012 Дошкільна освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996410, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Дошкільна освіта та мова і література (англійська), Дошкільна освіта та фізична культура, Дошкільна освіта та логопедія, Дошкільна освіта та психологія, Дошкільна освіта та початкова освіта)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4527, дійсний до 01.07.2028
ОПП Дошкільна освіта та мова і література (англійська)

013 Початкова освіта

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996411, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Початкова освіта та інформатика, Початкова освіта та музичне мистецтво, Початкова освіта та мова і література (англійська), Початкова освіта та психологія)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996419, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова))

014 Середня освіта (Англійська мова і література)
014 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 3410, дійсний до 01.07.2027

(ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська))

014 Середня освіта (Історія)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 19011003, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Середня освіта (Історія))

014 Середня освіта (Математика)

Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 19011004, дійсний до 01.07.2024

 (ОПП Середня освіта (Математика та інформатика), Середня освіта (Математика та економіка))

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 1611, дійсний до 01.07.2026

(ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство))

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

(ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та фізична реабілітація), Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та психологія))

014 Середня освіта (Фізика)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996423, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Середня освіта (Фізика та інформатика))

014 Середня освіта (Фізика та астрономія)

(ОПП Середня освіта (Фізика та інформатика))

014 Середня освіта (Інформатика)

Сертифікат про акредитацію - (первинна акредитація планується в 2024 році)

(ОПП Середня освіта (Інформатика))

014 Середня освіта (Музичне мистецтво)

(ОПП Середня освіта (Музичне мистецтво))

014 Середня освіта (Природничі науки)

(ОПП Середня освіта (Природничі науки))

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996412, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології. Інформатика))

014 Середня освіта (Фізична культура)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996417, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Середня освіта (Фізична культура та організація спортивно-масової і туристичної роботи))

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 1446, дійсний до 01.07.2026

(ОПП Професійна освіта (Будівництво))

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996414, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості))

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4306, дійсний до 01.07.2028

(ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства))

053 Психологія

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996421, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Психологія)

231 Соціальна робота

Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996416, дійсний до 01.07.2024

(ОПП Соціальна робота та соціальна педагогіка, Соціальна робота та психологія)

ОС "Магістр"

012 Дошкільна освіта

ОПП Дошкільна освіта, Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003279, дійсний до 01.07.2024,

ОПП Дошкільна освіта та початкова освіти, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996425, дійсний до 01.07.2024

013 Початкова освіта

ОПП Початкова освіта, Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003280, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Українська мова і література)

ОПП Середня освіта (Українська мова і література)Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003282, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська), Сертифікат про акредитацію спеціальності УД 19003285, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Історія)

ОПП Середня освіта (Історія), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003283, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Математика)

ОПП Середня освіта (Математика та інформатика), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996434, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини та природознавство), Сертифікат про акредитацію освітньої програми –968, дійсний до 01.07.2026

014 Середня освіта (Фізика)

ОПП Середня освіта (Фізика та інформатика), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996439, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Фізика та астрономія)

ОПП Середня освіта (Фізика та інформатика)

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

ОПП Середня освіта (Трудове навчання та технології), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003281, дійсний до 01.07.2024

014 Середня освіта (Фізична культура)

ОПП Середня освіта (Фізична культура), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003286, дійсний до 01.07.2024

015 Професійна освіта (Будівництво та зварювання)

ОПП Професійна освіта (Будівництво), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003288, дійсний до 01.07.2024

015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

ОПП Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996429, дійсний до 01.07.2023

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології)

ОПП Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства), Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003287, дійсний до 01.07.2024

053 Психологія

ОПП Психологія, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996437, дійсний до 01.07.2024

231 Соціальна робота

ОПП Соціальна робота, Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003290, дійсний до 01.07.2024

Соціальна робота та управління соціальним закладом, Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996431, дійсний до 01.07.2024

073 Менеджмент

ОПП Управління закладом освіти, Сертифікат про акредитацію освітньої програми УД19003289, дійсний до 01.07.2024

ОПП Менеджмент в сфері охорони здоров`я в галузі знань "Управління та адміністрування", Сертифікат про акредитацію спеціальності НД 1996435, дійсний до 01.07.2023

ОНС "Доктор філософії"

011 Освітні, педагогічні науки

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2428, дійсний до 01.07.2027

(ОНП Теорія і методика вищої освіти)
012 Дошкільна освіта 

Сертифікат про акредитацію первинна акредитація планується в 2026 році

(ОНП Дошкільна освіта)

 013 Початкова освіта

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4961, дійсний до 01.07.2028

(ОНП Початкова освіта)

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 2216, дійсний до 01.07.2027

(ОНП Теорія і методика професійної освіти)

032 Історія та археологія

Сертифікат про акредитацію освітньої програми 4506, дійсний до 01.07.2028

(ОНП Історія та археологія)

073 Менеджмент

Сертифікат про акредитацію - первинна акредитація планується в 2024 році

(ОНП Управління закладом освіти)

НС "Доктор наук"

015 Професійна освіта 

Joomla Plugins