Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів

Орієнтовна структура мотиваційного листа
Мотиваційний лист вступника до Глухівського НПУ ім. О. Довженка має містити такі розділи:
  • вступ;
  • мета вступу до Глухівського НПУ ім. О. Довженка за обраною спеціальністю (освітньою програмою);
  • план досягнення цілей чи професійного розвитку і як навчання в Глухівському НПУ ім. О. Довженка за обраною спеціальністю (освітньою програмою) допоможе в досягненні цілей?;
  • якими якостями Ви володієте?;
  • що плануєте розвивати у собі?;
  • який внесок зможете зробити в розвиток університету / свого регіону / країни?;
  • висновок.
Вимоги до обсягу й оформлення мотиваційного листа:
  • рекомендований обсяг мотиваційного листа, текст якого подається через електронний кабінет вступника, 1800 – 3600 знаків;
  • ті особи, для яких передбачено подання документів у паперовій формі, мотиваційний лист подають у друкованому вигляді на папері А4 за особистим підписом; текст має бути набраним шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5.
    За необхідності матеріали, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію, вступники можуть надсилати на електронну пошту приймальної комісії Глухівського НПУ ім. О. Довженка (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) чи за адресою: 41400 Сумська обл., м. Глухів, вул. Київська, 24, корпус №4.
    Вимоги до мотиваційного листа розміщено на вебсайті університету (http://gnpu.edu.ua/index.php/ua/blog/323-vstupna-kampaniya).
Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів. Мотиваційні листи, які не відповідають вимогам, можуть бути відхилені приймальною комісією, про що в цей же день повідомляється вступникові, зокрема засобами мобільного або електронного зв’язку.
   У випадку проведення конкурсного відбору з використанням мотиваційних листів Глухівський НПУ ім. О. Довженка проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує доступ до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції.

    Під час розгляду мотиваційного листа будуть враховуватися такі показники й критерії:
мотивація: уміння окреслити мотиви вибору обраної спеціальності, що має прояв у: загальній мотивації; науково-пізнавальних мотивах; мотивах суспільної значущості професії; наслідуванні; усвідомленні перспективності обраної професії; навчальному й позакласному  інтересах; бажанні бути корисним університету / регіону / країні. Уміння окреслити цілі та очікувані результати власної освітньої діяльності; обґрунтувати доцільність вивчення матеріалу для власної життєдіяльності з відповідною оцінкою значущості знань; пояснення, як навчання на обраній освітній програмі допоможе його професійній реалізації;
особистісні риси: досягнення у навчанні та інших видах діяльності, сильні та слабкі сторони вступника, викладені в мотиваційному листі;
- структура: логіка і послідовність викладу думок;
аргументованість: доречність і переконливість аргументів.
- грамотність: наявність орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і стилістичних помилок;  
- оригінальність викладу думок.