Профілі:

ORCID

Google Академія

ResearchGate:

Науковці України

Scopus

Web of Science:

 


Барко Михайло Юрійович

Спеціальність: 013 Початкова освіта

 

Освітньо-наукова програма: Початкова освіта

 

Форма навчання: денна

 

Тема дисертації: «Формування культурної компетентності молодших школярів на уроках музичного мистецтва» (затверджено рішенням вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка: протокол № 4 від 26 жовтня 2022 року).

 

Науковий керівник: Пішун Сергій Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент 

 

    Список опублікованих праць за темою дисертації.

    Апробація результатів дослідження

    Відомості про академічну мобільність

    Відомості про стажування

    Участь у проєктах та грантах

    Участь у заходах неформальної освіти