На факультеті дошкільної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 18-19 березня було проведено ІІІ Всеукраїнську студентську науково-практичну інтернет-конференцію «Дошкільна освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору».

Конференція об’єднала учасників з усієї України. Зокрема були представлені доповіді здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» з таких ЗВО: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди; Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського»; Комунальний заклад «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет»; Маріупольський державний університет; Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка; Бердянський державний педагогічний університет; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Рівненський державний гуманітарний університет; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського; Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка; Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка; Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Криворізький державний педагогічний університет; Житомирський державний університет імені Івана Франка; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. Також до роботи конференції долучились студенти ВСП «Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка» та вихователя закладів дошкільної освіти Сумської області.

Загалом конференція об’єднала 240 учасників. Роботу конференції відкрив проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ГНПУ ім. О. Довженка доктор педагогічних наук, професор Луценко Григорій Васильович, який привітав учасників і побажав конструктивного діалогу. Також з вітальним словом до всіх присутніх звернулася декан факультету дошкільної освіти кандидат педагогічних наук, старший викладач Куліш Інна Дмитрівна. Модерувала захід завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти кандидат педагогічних наук, доцент Корякіна Ірина Вікторівна.

На пленарному засіданні увазі присутніх були представлені наукові доповіді Черненко Ірини «Розвиток творчих здібностей дошкільників старшого віку засобами будівельних ігор» (керівники: доктор педагогічних наук, професор Листопад О.А., кандидат педагогічних наук, доцент Мардарова І.К., ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»); Грохольської Юлії «Мовленнєва діяльність в умовах інклюзивної дошкільної освіти» (керівник: кандидат філологічних наук, доцент Щербак С.В., Криворізький державний педагогічний університет); Мрак Христини «Значення казки у формуванні особистості дитини дошкільного віку», Романів Наталії «Особливості розвитку навичок творчої розповіді в дітей старшого дошкільного віку» (керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Івах С.М., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка); Суховієнко Вікторії та Шекери Олени «Розвиток соціальної активності старших дошкільників у процесі музичного виховання» (керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Матвієнко С.І., Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя); Крючкової Вікторії «Особливості сенсорного розвитку дітей раннього віку» (керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Данильченко І.Г., Глухівський НПУ ім. О. Довженка); Никитченко Аліни «Психолого-педагогічні умови формування адекватної самооцінки у дітей старшого дошкільного віку» (керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Тітаренко С.А., Глухівський НПУ ім. О. Довженка); Фесенко Анни «Технологія М. Монтессорі як модель особистісно орієнтованого підходу у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку (керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Куліш І.Д., Глухівський НПУ ім. О. Довженка); Панченко Яни «Формування комунікативної компетентності дітей 6-го року життя в процесі самостійної художньої діяльності» (керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Корякіна І.В., Глухівський НПУ ім. О. Довженка); Терещенко Аліни «Лексична компетентність дошкільників та її розвиток засобом природи» (керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Марєєва Т.В., Глухівський НПУ ім. О. Довженка); Коноплі Арсена «Раннє навчання дітей іноземної мови: варто чині» (керівник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Любива В.В., Глухівський НПУ ім. О. Довженка).

Секційні засідання стосувалися актуальних проблем дошкільної освіти зокрема: стану і перспектив розвитку дошкільної освіти в Україні, Європі та світі; сучасних технологій в освіті дітей дошкільного віку; досвіду та інновацій в управлінні якістю дошкільної освіти; підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти; європейського досвіду упровадження інклюзивної освіти в Україні.

За результатами конференції укладено електронний збірник наукових праць «Психолого-педагогічний пошук».

Загалом робота науково-практичної інтернет-конференції була спрямована на виявлення й пошук способів вирішення актуальних проблем дошкільної освіти в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору, висвітлення досвіду та інновацій у дошкіллі.

На засадах аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду діяльності закладів дошкільної освіти, особливостей інтеграції вітчизняної системи дошкільної освіти в європейський освітній простір, збереження національних освітніх традицій було ухвалено: продовжувати інтеграцію наукової та освітньої діяльності педагогічних закладів вищої освіти в європейський освітній простір засобом проведення спільних наукових конференцій, семінарів, участі в грантових програмах та проєктах; реалізовувати державну програму академічної мобільності майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах євроінтегрування університетської педагогічної освіти; відповідно до рекомендацій Ради Європи цілеспрямовано проводити науково-методичну діяльність щодо реалізації освітніх інноваційних технологій у процесі підготовки фахівців галузі «Дошкільна освіта».