16 лютого 2023 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбувся захист дисертації Хроленко Марини Володимирівни  на тему: «Теорія і практика формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки», представленої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.
Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Кузьмінський Анатолій Іванович, професор кафедри педагогіки, психології, соціальної роботи та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.