7 грудня 2023 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка відбулася конференція трудового колективу в змішаному форматі. У порядку денному засідання зборів трудового колективу було два питання: 1) звіт про діяльність вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за  2019 – 2023 рр.; 2) обрання нового складу вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту».
З інформацією щодо підготовки та проведення конференції трудового колективу виступила голова профспілкового комітету викладачів і співробітників університету Токарик Л.Б. Вона повідомила, що 10 грудня 2023 року завершуються повноваження вченої ради, яка була сформована терміном на п’ять років. В університеті було видано наказ № 445 від 28 листопада 2023 року «Про проведення конференції трудового колективу», у якому кінцевим терміном обрання виборних представників до складу вченої ради було визначено 04 грудня 2023 р.
З першого питання доповідала учений секретар Кухарчук І.О., яка представила ґрунтовний звіт про діяльність вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка за  2019 – 2023 рр. Вона окреслила основну мету діяльності колегіального органу управління закладу вищої освіти, його основні повноваження та висвітлила основні напрями його роботи та ті реалізовані заходи, що були спрямовані на імплементацію Закону України «Про вищу освіту».  
Учений секретар Кухарчук І.О. наголосила, що за звітний період ученій раді доводилося працювати в складних умовах – спочатку це коронавірусна пандемія, а згодом – воєнний стан,  спричинений вторгненням військ російської федерації в Україну. Попри ці виклики, вчена рада не припиняла своєї діяльності, своєчасно реагувала на ситуацію в країні: було запроваджено нові формати роботи – дистанційний, змішаний;  унесено низку змін до нормативної бази, що забезпечило повноцінне функціонування університету. 
Наприкінці звіту Кухарчук І.О. висловила щиру подяку всім членам вченої ради за злагодженість у роботі, відповідальне ставлення до підготовки рішень, професіоналізм у розв’язанні поставлених перед закладом освіти завдань.
Далі перешли до процедури обрання нового складу вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відповідно до ст. 36 Закону України «Про вищу освіту». Учений секретар Кухарчук І.О. доповіла, що вибори до складу вченої ради розпочалися за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради. На засіданні вченої ради від 01 листопада 2023 року до всіх керівників структурних підрозділів було доведено квоти, відповідно до яких і обиралися виборні представники до складу вченої ради. Також відбулася конференція  здобувачів освіти та збори профспілкової організації студентів та аспірантів, які рекомендували виборних представників до складу вченої ради. 
Виборних представників від структурних підрозділів  обрано 22 особи, від студентів, аспірантів – 8 осіб. Під час формування складу вченої ради відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Статуту університету були витримані квоти – 75 % складу становлять наукові, науково-педагогічні працівники і не менше як 10 % – виборні представники з числа студентів. Також вчений секретар оголосила персонально всіх претендентів на членство у вченій раді Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Шляхом відкритого голосування було обрано новий склад вченої ради.
Вітаємо новообраний колегіальний орган управління Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка! Бажаємо миру, плідної та активної роботи!