Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія «Формування фахових компетентностей майбутніх учителів біології для наукового і педагогічного супроводу сталого розвитку». Керівники: кандидат біологічних наук, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики природничих дисциплін Рудишин Сергій Дмитрович; кандидат біологічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри біології та основ сільського господарства Горшкова Лідія Михайлівна.
План роботи міжкафедральної науково-дослідної лабораторії «Формування фахових компетентностей майбутніх учителів біології для наукового і педагогічного супроводу сталого розвитку»
Звіт про результати роботи навчяльно-науковоі/науково-дослідної лабораторії «ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕ!! МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛЇВ БІОЛОГІЇ ДЛЯ НАУКОВОГО ! ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» за 2022
ПЛАН роботи Міжкафедральної науково-дослідної лабораторії «Формування фахових компетентностей майбутніх учителів біології для наукового і педагогічного супроводу сталого розвитку» на 2022 рік

План 2023
Звіт про результати роботи навчяльно-науковоі/науково-дослідної лабораторії «ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕ!! МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛЇВ БІОЛОГІЇ ДЛЯ НАУКОВОГО ! ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» за 2023