Шифр та найменування спеціальності Ліцензований обсяг, осіб

Протокол засідання

Ліцензійної комісії МОН України 

Наказ МОН України 
012 Дошкільна освіта 75 Протокол засідання Ліцензійної комісії від 19.01.2017 №36 Наказ МОН України від 20.01.2017 №5л
014 Середня освіта (Біологія) 50
014 Сердня освіта (Мова і література (Англійська)) 25