Шифр та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб

Протокол засідання

Ліцензійної комісії МОН України 

Наказ МОН України 

1

014 Середня освіта (Фізична культура)

400 (з урахуванням строків навчання)

Протокол №148 від 22.08.2019

Наказ Міністерства освіти і науки України №953-л від 22.08.2019, додаток 1.7

23

014 Середня освіта (Математика)

120 (з урахуванням строків навчання)

4

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

280 (з урахуванням строків навчання)

5

013 Початкова освіта

800 (з урахуванням строків навчання)

6

012 Дошкільна освіта

800 (з урахуванням строків навчання)