Шифр та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб

Протокол засідання

Ліцензійної комісії МОН України 

Наказ МОН України 

1

073 Менеджмент

50 (з урахуванням строків навчання)

Протокол №148 від 22.08.2019

Наказ Міністерства освіти і науки України №953-л від 22.08.2019

2

014 Середня освіта (Фізична культура)

60 (з урахуванням строків навчання)

3

014 Середня освіта (Математика)

50 (з урахуванням строків навчання)

4

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

50 (з урахуванням строків навчання)